Cloud transformation benefits

Kompleksowe usługi chmurowe dla Twojej firmy

Jesteśmy jedną z nielicznych firm na rynku, która posiada wiedzę oraz doświadczenie, a także niezbędne certyfikaty do realizacji projektów z obszaru cloud transformation, takich jak migracja firmowej infrastruktury do chmury. Dowiedz się więcej na temat oferowanych przez nas usług:

Nasze główne technologie

 • AWS Cloud
 • Usługi chmurowe - tech aws color
 • Google Cloud
 • Azure Cosmos DB
 • Saltstack
 • Puppet
 • Graylog

Zweryfikowane umiejętności w obszarze transformacji chmurowej

Uzyskanie kompetencji Silver Cloud Platform jest potwierdzeniem posiadania przez specjalistów z JCommerce merytorycznej wiedzy w zakresie projektowania, wdrażania, migracji i utrzymania rozwiązań działających na platformie Microsoft Azure, w tym aspektów takich jak obliczenia, sieć, pamięć masowa i bezpieczeństwo.

Wieloletnie doświadczenie naszych architektów Azure pozwala przełożyć wymagania biznesowe klienta na bezpieczne, skalowalne i niezawodne rozwiązania chmurowe.

W zakresie rozwiązań chmurowych wspieramy projekty naszych klientów w następujących obszarach:

 • Infrastruktura chmurowa, infrastruktura hybrydowa oraz sieci wirtualne Azure,
 • Aplikacje chmurowe,
 • DevOps,
 • Bazy danych, hurtownie danych oraz Data Lake,
 • Bezpieczeństwo danych,
 • Rozwiązania do administrowania i zarządzania tożsamościami cyfrowymi.
Logo Microsoft Partner Network - Silver Cloud Platform

Wykorzystaj możliwości chmury

Nasi specjaliści wdrażają rozwiązania oparte na najpopularniejszych platformach chmurowych, takich jak:

 • Amazon Web Services (AWS)
 • Microsoft Azure
 • Google Cloud
 • Huawei Cloud
 • Orange Cloud

Konsultacje technicznie w obszarze chmury

Oferujemy bezpłatne konsultacje, które pozwolą Ci dobrać usługi chmurowe oraz dostawców zgodnie z Twoimi potrzebami oraz możliwościami. Prowadzone przez nas konsultacje składają się z cyklu spotkań z ekspertami technicznymi oraz analitykami biznesowymi. Jako efekt konsultacji otrzymasz pełny plan migracji lub dostosowania aktualnych rozwiązań wraz z szacunkowymi kosztami rozwoju oprogramowania oraz zakupu infrastruktury.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych;
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu .
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom, osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, w tym Inetum Polska Sp. z o.o. – ich pracownikom i współpracownikom, przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.