Usługi dla rozwiązań Machine Learning

JCommerce specjalizuje się w rozwoju technologii uczenia maszynowego dla klientów z sektorów bankowego, finansowego, e-commerce oraz healthcare. Wśród rozwiązań tworzonych przez naszych specjalistów znajdują się m.in. system do analizy skanów dokumentów, system wsparcia klienta z aplikacją chatbot oraz system do automatycznej analizy danych finansowych. Zobacz technologie wykorzystywane w projektach Machine Learning

Oferujemy kompleksowe wsparcie w projektach Machine Learning na etapie:

 • zbierania wymagań
 • projektowania rozwiązań
 • prototypowania
 • developmentu
 

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz się, jakie możliwości zyska Twoja firma dzięki Machine Learning
Skontaktuj się z nami!

Machine Learning w FinTech | System klasyfikacji skanów dokumentów

Jeden z liderów europejskiego sektora finansowego poszukiwał rozwiązania, które wesprze i usprawni system przepływu dokumentów. Dotychczas każdy dokument trafiający do banku był skanowany i przesyłany do odpowiedniego pracownika przez dział administracji. Proces ten zajmował jednak zbyt wiele czasu.

Celem projektu było stworzenie systemu, który mógłby wykonywać za pracowników analizę dokumentu, a następnie klasyfikowałby go na podstawie odczytanych danych oraz przypisywał do konkretnego działu i osoby w firmie.

Zaprojektowaliśmy rozwiązanie Machine Learning w oparciu o algorytm do klasyfikacji obrazów oraz transfer learning. Algorytm do klasyfikacji obrazów pozwolił na rozpoznawanie tekstu ze skanów dokumentów, który następnie był analizowany pod kątem charakterystycznych fragmentów tekstu. Algorytm transfer learning zapewnił właściwy proces uczenia się całego rozwiązania w oparciu o wiedzę zdobytą podczas pracy.

Machine Learning w bankowości | Precyzyjna wyszukiwarka dla bazy wiedzy chatbota

Bank o europejskim zasięgu do obsługi części zapytań wykorzystywał chatbota, którego mechanizm wyszukiwania działał w oparciu o słowa kluczowe. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, klient musiał wpisać w wyszukiwarce konkretne frazy. To powodowało, że baza wiedzy wymagała w sporej części zaangażowania konsultantów. Aby zmniejszyć wolumen tego typu zapytań, bank zdecydował się stworzyć nową wyszukiwarkę.

Założeniem projektu było wyeliminowanie prostego wyszukiwania i zastąpienie go bardziej zaawansowanymi mechanizmami bazującymi na wyszukiwaniu semantycznym.

Projektowane rozwiązanie bazuje przede wszystkim na algorytmach NLP (Natural Language Processing). Nowy chatbot rozbudowuje swoją bazę wiedzy, wykorzystując algorytmy deep learning. Dzięki nim, na podstawie analizy odpowiedzi udzielanych przez konsultantów, system generuje odpowiedzi na nieznane wcześniej pytania.

Machine Learning w przemyśle | Analiza zużycia elementów przemysłowych z użyciem analizy obrazkowej

Firma z branży przemysłowej produkująca podzespoły mechaniczne potrzebowała sposobu na zoptymalizowanie procesu wymiany narzędzi skrawających w obrabiarkach CNC. W przypadku zbyt późnej wymiany głowicy poddawany obróbce materiał ulegał uszkodzeniu. Z kolei zbyt wczesna wymiana generowała dodatkowe koszty związane z zakupem nowych narzędzi.

Dzięki rozwiązaniu wykorzystującemu uczenie maszynowe planowano określać najlepszy moment na dokonanie serwisu. W tym celu zostało stworzone urządzenie wykonujące fotografię głowicy po każdym cyklu pracy. Zaprojektowany algorytm wykorzystywał analizę obrazów i na jej podstawie określał stopień zużycia głowicy w danym cyklu. Na tej podstawie prognozował, czy dana głowica nadaje się do pracy w kolejnym cyklu, czy też musi zostać wymieniona.

Wykorzystanie rozwiązania bazującego na technologii Machine Learning przełożyło się bezpośrednio na obniżenie kosztów i maksymalne wykorzystanie zakupionych narzędzi.

Technologie wykorzystywane w machine learning

Środowiska programistyczne
 • PyCharm
 • Jupyter
Języki programowania
 • Python
 • SQL
 • Bash
 
Biblioteki uczenia maszynowego
 • Scikit-learn
 • TensorFlow
 • PyTorch
 • H2O
 • XGBoost
Biblioteki do obsługi danych
 • Numpy
 • Pandas
 • SciPy
 • Dask
 
Big data
 • Hadoop DFS
 • Spark
 • Hive
 • Kafka
 

Co musisz wiedzieć o Machine Learning? – FAQ

Machine Learning (uczenie maszynowe) to technologia dająca aplikacjom (algorytmom) możliwość uczenia się. Na podstawie dostarczonych danych programy identyfikują zależności i trendy, tworząc gotowe rozwiązania, które można wdrożyć, automatyzując pracę lub tworząc całkowicie nowe możliwości.
Dziedziną Machine Learning jest technologia deep learning (głębokie uczenie), której głównym założeniem jest wykorzystywanie do nauki sieci neuronowych.
Transfer learning polega na adaptowaniu wiedzy zdobytej podczas wykonywania poprzednich zadań przy realizacji nowych zadań w celu optymalizacji tego procesu.
To zestawy algorytmów przetwarzających dane w sposób inspirowany ludzkimi neuronami. Dane przekazywane są za pomocą milionów połączeń między sztucznymi neuronami zawartymi w kolejnych warstwach sieci neuronowych. Każde połączenie neuronów posiada parametr (tzw. wagę), który pozwala przechowywać i odwzorowywać skomplikowane wzorce występujące w danych. W trakcie procesu propagacji wstecznej parametry są modyfikowane, dzięki czemu otrzymywane wyniki stają się coraz lepsze i dokładniejsze.
Algorytmy NLP (Natural Language Processing) umożliwiają aplikacjom rozpoznawanie ludzkiej mowy i tekstów. Umożliwiają interakcję między ludźmi i komputerami.
ML jest elementem sztucznej inteligencji odpowiadającym za uczenie się programów. Proces ten obejmuje analizę i interpretację zachowań, trendów i schematów działań. Na ich podstawie programy AI wykonują określone działania i potrafią przewidywać nawet na danych, które wcześniej nie były obserwowane.
Najczęstszymi przykładami zastosowania algorytmów Machine Learning są funkcje automatycznej analizy i klasyfikacji danych, rozpoznawanie mowy oraz obrazu. Do najpopularniejszych przykładów użycia technologii uczenia maszynowego należą algorytmy wykorzystywane na portalach takich jak Netflix, Spotify czy Youtube, gdzie na podstawie odtwarzanych przez użytkownika multimediów tworzona jest spersonalizowana lista propozycji. Asystent głosowy firmy Apple, Siri, także bazuje na mechanizmach ML, które uczą program rozpoznawać głos i sposób mówienia właściciela. Aplikacja Google Translator posiada funkcje rozpoznawania i tłumaczenia w czasie rzeczywistym tekstu znajdującego się na obrazie rejestrowanym przez kamerę smartfona, a inteligentne samochody projektują optymalną drogę parkowania poprzez analizę obrazów z kamer.

Load More


 

Skontaktuj się z nami!

Skonsultuj z naszymi doświadczonymi developerami swój projekt Machine Learning. Opisz nam swój pomysł, a my zaproponujemy Ci rozwiązania, które pomogą wcielić go w życie.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.