Usługi JCommerce dla projektów RPA

JCommerce dostarcza kompletne rozwiązania do automatyzacji procesów biznesowych w oparciu o dedykowane narzędzia RPA. Budujemy zespoły developerskie specjalizujące się w tworzeniu, implementowaniu oraz utrzymaniu robotów RPA w infrastrukturze klienta. Zobacz technologie wykorzystywane w projektach RPA

W ramach usług RPA, JCommerce oferuje:

 • Analizę procesów biznesowych klienta. Dostarcza ona informacje na temat obszarów, w których możliwe jest wdrożenie automatyzacji. Zebrane dane mogą posłużyć także do oszacowania oszczędności.
 • Projektowanie logiki procesów w środowisku RPA oraz tworzenie robotów software’owych wraz z zewnętrznymi aplikacjami i skryptami.
 • Wsparcie w tworzeniu wymaganej infrastruktury dla robotów RPA, w tym także infrastruktury opartej na chmurze.
 • Wdrożenie rozwiązań RPA i opracowanie strategii dla rozwoju automatyzacji w firmie.
 • Utrzymanie rozwiązań RPA.

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz się więcej
o usługach JCommerce dla projektów RPA
Skontaktuj się z nami!

RPA w branży energetyki i automatyki przemysłowej

Globalny koncern z branży energetyki i automatyki przemysłowej, zatrudniający łącznie blisko 150 000 osób, potrzebował rozwiązania opartego na technologii Robotic Process Automation, które umożliwiłoby sprawną analizę dokumentów księgowych. Automatyzowany proces służył weryfikacji statusu faktur oraz przekazywaniu zebranych informacji do osób sprawdzających oraz odbiorców faktur. Lista dokumentów do weryfikacji jest przekazywana przez sprawdzających w formie listy w pliku Excel wraz z danymi potrzebnymi do wyszukania faktury w systemie księgowym. Automatyzacja za pomocą stworzonego robota RPA umożliwiła procesowanie ok. 8000 faktur miesięcznie.

RPA dla bankowości

Jeden z dużych, europejskich banków zautomatyzował proces polegający na sprawdzeniu, czy dany klient ma zdolność spłaty kredytu hipotecznego oraz statusu kredytu. Wcześniej w to pracochłonne zadanie zaangażowani byli konsultanci zatrudnieni przez bank. Proces obejmował analizę danych z pięciu systemów webowych i desktopowych. Konsultanci sprawdzali m.in. wartość nieruchomości w danym czasie, a także wpływy i obciążenia na koncie. Pomimo że przed wpisaniem do każdej z zakładek dane podlegały osobnej logice i skomplikowanym kalkulacjom, dokładność danych wyniosła 100%. Czas procesowania jednego pliku to kilkanaście minut. W ciągu 3 miesięcy został stworzony robot software’owy, który pobierał niezbędne dane, poddawał je analizie i generował raport. Uruchomionych zostało 9 takich robotów, które pracowały równocześnie przez 24 godziny na dobę, osiągając efektywność równą pracy 20 ludzi.

Technologie wykorzystywane w projektach RPA

Środowiska RPA
 • Blue Prism
 • Automation Anywhere
 • UIPath
 • OpenSpan
 • NICE
 • Work Fusion
 • PEGA
Języki programowania
 • C#
 • Java
 • C++
 • VB .NET
Pozostałe narzędzia i aplikacje
 • WebServices
 • WebAPI
 • REST
 • JSON

Co musisz wiedzieć o RPA? – FAQ

Robotic Process Automation (RPA) to technologia stosowana do częściowej lub całkowitej automatyzacji procesów biznesowych. Bazuje na oprogramowaniu – robotach software’owych, które mogą wykonywać wszelkie powtarzalne i wieloseryjne zadania pracownika.
Roboty wykorzystywane w Robotic Process Automation to programy symulujące pracę człowieka, tzw. wirtualni pracownicy. Działają na interfejsie użytkownika (GUI), wykonując zaprogramowane zadania analogicznie do sposobu, w jaki robi to człowiek. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi automatyzacji, takich jak narzędzia BPMS (Business Process Management Suite), roboty RPA nie wymagają modyfikacji w systemach informatycznych.
Do tworzenia robotów Robotic Process Automation służą środowiska RPA (np. Blue Prism, Automation Anywhere), w których projektuje się logikę danego procesu. Logika ta obejmuje wszystkie zadania, które można zautomatyzować z użyciem robota, np. logowanie do aplikacji, pobranie danych i wykonanie kalkulacji. Narzędzia RPA wymagające bardzo skomplikowanych operacji lub obliczeń tworzy się także w oparciu o zewnętrzne aplikacje i skrypty, np. napisane w języku C#.
Rozwiązania Robotic Process Automation mają zastosowanie w powtarzalnych procesach, składających się z dowolnej liczby etapów. Do najczęściej automatyzowanych należą procesy finansowe, HR-owe, logistyczne, sprzedażowe oraz zarządzanie danymi. Ze względu na dużą skalowalność wykorzystywane są głównie w organizacjach obsługujących wiele procesów czy transakcji.
Technologia RPA może być z powodzeniem łączona z rozwiązaniami sztucznej inteligencji (AI). W takich rozwiązaniach określanych jako RPA II wykorzystuje się np. mechanizmy rozpoznawania mowy i tekstu, technologie semantyczne czy uczenie maszynowe (machine learning). Takie rozwiązania często bazują na infrastrukturze chmurowej wykorzystującej duże możliwości obliczeniowe.

Load More

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o rozwiązania Robotic Process Automation dla Twojej organizacji. W ramach bezpłatnej konsultacji udzielimy Ci informacji na temat możliwości automatyzacji procesów oraz dostępnych inżynierów RPA, którzy mogą pomóc w rozwoju Twojego projektu. Skontaktuj się z nami i opowiedz nam o swoich projektach i potrzebach.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.