Outsourcing testerów oprogramowania

Oferujemy usługi outsourcingu doświadczonych testerów oprogramowania i inżynierów testów, którzy realizują zlecone testy oprogramowania lub dołączają do zespołu testerskiego klienta. Dostarczamy także całe zespoły testowe realizujące swoje zadania w ramach większych projektów rozwoju oprogramowania na zlecenie klienta.

Ten model daje następujące korzyści:

 • Rozszerzenie lub uzupełnienie zespołu
 • Wybór specjalisty doświadczonego w danym obszarze technologicznym
 • Wysoki poziom niezależności testów
 • Uczestnictwo wynajętych testerów w całym procesie rozwoju oprogramowania, co gwarantuje duży poziom wiedzy o projekcie

Testing as a Service (TaaS) – testy jako usługa

TaaS to model outsourcingu, w którym określone czynności testowe są zlecane zewnętrznemu partnerowi IT, który tworzy wirtualne środowiska testowe i przeprowadza pełny zakres testów zgodnie z wymaganiami klienta. Zadania realizowane są „na żądanie” przez  specjalistów z najlepiej dopasowanymi do zadania kompetencjami w modelu „chmury kompetencji”, co gwarantuje pełną skalowalność i kontrolę kosztów.

Ten model daje następujące korzyści:

 • Dostępność „na żądanie”, usługa jest realizowana wtedy, kiedy jest potrzebna
 • Dopasowanie do konkretnych potrzeb biznesowych
 • Pełna skalowalność
 • Bardzo wysoki poziom niezależności testów
 • Brak dodatkowych kosztów utrzymania infrastruktury i narzędzi
Dowiedz się więcej o usłudze Testing as a Service (TaaS)

Testy jako usługa

Managed Testing Services / Testing Factory

W modelu Managed Testing Services / Testing Factory oferujemy pełne i proaktywne zarządzanie wszystkimi działaniami testowymi w imieniu klienta. Umowa gwarantuje klientowi kompleksową obsługę w zakresie Quality Assurance we wszystkich prowadzonych projektach rozwoju oprogramowania.

Ten model daje następujące korzyści:

 • Uczestnictwo testerów w całym procesie rozwoju oprogramowania (wiedza o projekcie)
 • Efektywny transfer wiedzy
 • Proces testowy dopasowany do konkretnych potrzeb biznesowych
 • Bardzo wysoki poziom niezależności testów

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz wsparcia w zakresie testów oprogramowania? Napisz do nas i dowiedz się więcej.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.