Zakres usług testowych

Nasze usługi testowe opieramy na najwyższych standardach, a także wszechstronnym doświadczeniu naszych testerów, którzy dla klientów w Polsce i za granicą prowadzą projekty obejmujące m.in.:

 • testy manualne – projektowanie i wykonywanie scenariuszy testowych bez użycia narzędzi automatyzacji, wykonowane dla aplikacji webowych, mobilnych, desktopowych oraz rozwiązań Business Intelligence i Big Data,
 • testy automatyczne – testy te są wykonywane przy użyciu narzędzi, które uruchamiają odpowiednie skrypty testowe. Testy automatyczne służą usprawnieniu niektórych obszarów pokrywanych przez testy manualne, zapewniając przy tym powtarzalność i szybkość wykonania. Wykonywane w celu testowania aplikacji webowych, mobilnych, desktopowych oraz rozwiązań Business Intelligence i Big Data (poziom procedur SQL),
 • testy wydajnościowe – jest to rodzaj testów, który bada zachowanie aplikacji w warunkach przyjętego obciążenia. Wykonywane w aplikacjach webowych, mobilnych oraz w systemach Business Intelligence i Big Data
 • audyt procesu testowego – analiza dojrzałości procesu testowego oraz tworzenie rekomendacji do jego usprawnienia,
 • optymalizację procesu testowego – prowadzenie działań optymalizacyjnych na podstawie najnowszych standardów testowych i dobrych praktyk wypracowanych przez specjalistów JCommerce,
 • konsultacje – prowadzenie konsultacji dla pracowników klienta we wszystkich obszarach oferty z zakresu testów oprogramowania i zarządzania testami,
 • szkolenia – zarówno podstawy testowania, jak i poziom zaawansowany,
 • managed testing services – kompleksowe usługi testów oprogramowania, obejmujące całość procesów testowych w firmie klienta.
Dowiedz się więcej o modelach usług testów oprogramowania

Modele testów


Testowanie oprogramowania i outsourcing testerów

Świadczone przez JCommerce usługi outsourcingu testów oprogramowania obejmują kompleksowe wsparcie w zakresie testów, zarówno w modelu team extension (wynajęcie testera do uzupełnienia własnego zespołu), team leasing (wynajęcie całego zespołu testerskiego do projektu klienta), jak i w realizacji konkretnych zadań lub projektów zleconych przez klienta.

Certyfikaty testerów JCommerce:

 • ISTQB Foundation Level
 • ISTQB Advanced Test Manager
 • ISTQB Advanced Technical Test Analyst
 • ISTQB Advanced Test Analyst

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz wsparcia w zakresie testów oprogramowania? Napisz do nas i dowiedz się więcej!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dowiedz się więcej o modelach usług testów oprogramowania.
Modele testów