Nasza strona wykorzystuje ciasteczka by działać jak najsprawniej. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.
JCommerce - Usługi IT

Usługi IT

Projektujemy, wdrażamy i rozwijamy systemy ERP z rodziny Microsoft Dynamics. Tradycyjne on-premise i te w chmurze. Dla każdej branży – od e-commerce po produkcję.

Korzyści użytkowników systemu MS Dynamics

Zakup systemu ERP wiąże się z koniecznością niemałej inwestycji, a korzyści z wprowadzenia nowego systemu informatycznego będą z pewnością oddalone w czasie. Stopa zwrotu z inwestycji w nowe oprogramowanie będzie w każdej firmie inna, a wpływ na to może mieć m.in. specyfika przedsiębiorstwa, branża czy poziom wcześniejszej informatyzacji.

Firmy wdrażające system MS Dynamics najczęściej usprawniają zarządzanie procesem produkcji, zaczynając od procesu wytwarzania do gotowego wyrobu. Szybko dostrzegalnym efektem udanego wdrożenia jest łatwiejszy i o wiele szybszy dostęp do informacji. Poprawia się jednocześnie proces obsługi klientów i współpraca z dostawcami.

Kadra zarządzająca zyskuje dostęp do narzędzi planowania i raportowania, co w krótkim czasie przekłada się na wyższy poziom zarządzania operacyjnego. Raz wprowadzone do systemu dane są automatycznie widoczne i dostępne dla wszystkich użytkowników. Bieżący obraz sytuacji w firmie daje możliwość szybkiej reakcji i inicjowania kolejnych usprawnień. Dział sprzedaży odczuwa ułatwienie codziennej pracy, którą daje możliwość wprowadzania wszystkich danych dotyczących klientów. Użytkownicy otrzymują wgląd w dane historyczne, takie jak wielkość zamówień, charakterystyka zamawianych towarów, sposoby i realizacja płatności. Dzięki możliwości wykorzystania narzędzi Microsoft Power BI do wizualizacji i prezentacji raportów, gromadzenie, późniejsze przetwarzanie i analizowanie danych staje się w przyszłości dużą przewagą przedsiębiorstwa. Istotną korzyścią dla firmy posiadającej system ERP jest też możliwość połączenia systemu z systemami zewnętrznych dostawców.

 


Oto korzyści z wdrożenia systemu MS Dynamics, które najczęściej wymieniają nasi Klienci:

Korzyści dla kadry menedżerskiej:

 • znaczne ułatwienie działań i lepszy wgląd w działalność biznesową przedsiębiorstwa
 • zwiększenie wydajności pracowników
 • podejmowanie trafnych decyzji
 • oszczędności w zakresie kosztów bezpośrednich

Korzyści dla działu finansowo-księgowego:

 • usprawnienie procesu księgowości, raportowania i kontrolingu
 • unifikacja procesu księgowego wszystkich spółek w grupie
 • usprawnienie cash-flow i prognozowania przepływów pieniężnych
 • usprawnienie budżetowania

Korzyści dla działu IT:

 • łatwe dostosowywanie interfejsu do parametrów sprzętu oraz wymagań i umiejętności użytkownika
 • minimalizacja czynności administracyjnych
 • definiowanie zasad dostępu do danych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
 • krótki czas wdrożenia, odpowiedni pakiet szkoleń i usług wdrożeniowych
 • prawidłowe funkcjonowanie całej infrastruktury IT firmy

Korzyści dla działu sprzedaży:

 • optymalizacja zarządzania kontaktami z klientami
 • wzrost skuteczności sprzedaży
 • automatyzacja procesu składania i monitorowania zamówień
 • podniesienie wydajności pracy
 • dokładne analizy sprzedażowe


Korzyści dla działu logistyki:

 • większa przejrzystość magazynowania i produkcji
 • optymalizacja nakładów związanych z zapasami, przy jednoczesnym utrzymaniu lub wzroście poziomu dostaw do klientów
 • niższe koszty sprzedaży przy mniejszej utracie ilości towarów
 • usprawnienie zarządzania organizacją pracy magazynu
 • uporządkowanie procesu wydawania i odbierania towarów ze współpracy z firmami kurierskimi

Korzyści dla organizacji:

 • zwiększenie produktywności organizacji
 • automatyzacja bieżącej pracy
 • usprawnienie zarządzania majątkiem firmy wraz z zarządzaniem informacjami o nieruchomościach
 • eliminacja papierowego obiegu dokumentów
 • wpływ na bezpieczeństwo pracy
 • zapewnienie zgodności z przepisami ochrony środowiska
 • dostęp na urządzeniach mobilnych

 


Skontaktuj się z nami