Wsparcie specjalistów DevOps z JCommerce

Niezależnie od etapu na jakim potrzebujesz wsparcia nasi inżynierowie DevOps oraz zbudowane wokół nich zespoły dostarczają wysokiej jakości usługi w zakresie rozwoju oprogramowania. Realizujemy projekty rozwoju oprogramowania poprzez tworzenie samodzielnych zespołów, w których ważną rolę odgrywają inżynierowie DevOps. W ciągu ostatnich kilku lat udało nam się wypracować skuteczne strategie i metody, które gwarantują otrzymanie oczekiwanych rezultatów w zamierzonym czasie. Dostarczane przez JCommerce usługi DevOps zwiększają szansę osiągnięcia sukcesu, niezależnie od fazy realizacji projektu. Zobacz technologie wykorzystywane przez naszych inżynierów DevOps

W ramach DevOps skupiamy się na obszarach, mających znaczący wpływ usprawnienie procesów rozwoju oprogramowania:

 • Automatyzacja kompilowania aplikacji
 • Automatyzacja testów
 • Automatyzacja publikacji i wdrożenia aplikacji
 • Optymalizacja zasobów
 • Działania infrastruktury chmurowej
 • Monitoring

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz się więcej
o usługach JCommerce w obszarze DevOps
Skontaktuj się z nami!

Case study: Wdrożenie procesu Continuous Deployment

Niemiecka firma dostarczająca usługi ubezpieczeniowe dla rynku Automotive stworzyła platformę digitalową umożliwiającą partnerom biznesowym zarządzanie usługami. Platforma składa się z 20 mikroserwisów, tworzących 12 modułów, w tym m.in. moduł sprzedażowy, zarządzania klientami i kontraktami, obiegu dokumentów, płatności i raportowania.

W celu optymalizacji procesu rozwoju oprogramowania zaangażowano inżynierów DevOps, których głównym zadaniem zapewnienie procesu ciągłego wdrażania aplikacji (Continuous Deployment). Ponieważ projekt był realizowany zgodnie z założeniami metodyki Scrum, cykl wdrożeniowy był zsynchronizowany ze sprintami, które standardowo trwały 2 tygodnie.

Efektem pracy inżynierów DevOps. było skrócenie czasu dostarczania aplikacji oraz automatyzacja zadań, które wcześniej musiałby być wykonane ręcznie. Inżynierowie stanowią także wsparcie dla zespołów developerskich w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza zwykły development i przy podejmowaniu decyzji techniczno-architektonicznych.

Wdrożony proces ciągłego wdrażania działał niezależnie dla każdego modułu i składał się z następujących kroków:

 1. Wersja przechodzi przez testy podczas budowania (unit, integration)
 2. Deweloper wdraża zadanie z jiry na Deva, sprawdzając czy aplikacja działa, startuje
 3. Wersja przechodzi przez testy manualne
 4. Wersja przechodzi przez testy automatyczne (selenium)
 5. Pod koniec sprintu wersja wpada na środowisko SIT (System Integration Test) – środowisko na którym znajduja się wszystkie moduły, możemy testować ich komunikację i integrację
 6. Po akceptacji przez Product Ownera aplikacja wpada na środowisko E2E (end to end) – aplikacje uznane za stabilne na SIT, przechodzą pełne testy procesów biznesowych poprzez różne moduły (mikroserwisy).
 7. Po akceptacji przez PO wersji z E2E, aplikacja wpada na środowisko preprod, które jest lustrzanym odbiciem środowiska prod pod względem infrastruktury. Testujemy tutaj czy aplikacja jest stabilna w środowisku takim samym jak prod.
 8. Po akceptacji przez PO wersji na preprod, aplikacja wpada na środowisko PROD.

Zweryfikowane umiejętności DevOps

JCommerce otrzymało tytuł Złotego Partnera Microsoft w obszarze DevOps. Uzyskane wyróżnienie jest potwierdzeniem naszych kompetencji w zakresie:

 • Azure Development – projektowanie, tworzenie i utrzymanie rozwiązań chmurowych, takich jak aplikacje i usługi,
 • Administracja platformą Azure – wdrażanie, monitorowanie oraz utrzymanie rozwiązań Microsoft Azure, w tym usługi związane z obliczeniami, pamięcią masową, siecią i bezpieczeństwem,
 • Strategia DevOps – projektowanie strategii, wdrażanie procesów programistycznych, integracji, zarządzanie zależnościami, tworzenie infrastruktury aplikacji i analiza informacji zwrotnych.

Kompetencje i narzędzia DevOps

Zarządzanie konfiguracją  / Provisioning
 • Chef
 • Saltstack
 • Puppet
 • Ansible
 • Terraform
 • ARM
Monitoring
 • Graphana
 • Prometheus
 • App Dynamics
 • Nagios
 • Pagerduty
 • SonarQube
 • Zipkin
 • Micrometer
 • Application Insights
Integracja ciągła
 • Jenkins
 • CircleCI
 • GitlabCI
 • Github Actions
 • BitBucket Pipelines
 • Azure DevOps
Wirtualizacja / Orkiestracja z Docker
 • Docker Compose
 • Docker Swarm
 • Kubernetes (Helm)
 • Openstack
 • Mesos
 • Vagrant
 • App Services
Service mesh
 • Istio
 • Envoy
Zarządzanie logami
 • ELK stack
 • Graylog
System zarządzania pakietami
 • JFrog Artifactory
 • Nexus
 • Portus
 • Docker Hub
Networking
 • Loadbalancing/API GW (nginx, traefik, HAproxy)
 • Konfiguracja TLS/SSL

Co musisz wiedzieć o DevOps? – FAQ

DevOps jest nowoczesnym podejściem do procesu rozwoju oprogramowania. Zakłada on ścisłą współpracę między obszarami developmentu (Dev), QA oraz utrzymania (Ops). Głównym celem tego podejścia jest tworzenie i optymalizacja procesów rozwoju oprogramowania tak, by osiągnąć jak najwyższy poziom produktywności, zachowując przy tym wysoką jakość i stabilność działania.
DevOps obejmuje wszystkie elementy cyklu życiowego oprogramowania oraz ciągły proces integracji i wdrażania. Proces DevOps można podzielić na osiem kroków:
 1. Planowanie – zarządzanie zadań i tworzenie harmonogramu ich realizacji.
 2. Pisanie aplikacji – programowanie i przegląd kodu.
 3. Kompilacja – budowanie aplikacji za pomocą narzędzi do ciągłej integracji i kontroli wersji.
 4. Testowanie – badanie wydajności, poprawności działania i ryzyka za pomocą narzędzi do ciągłego testowania.
 5. Publikacja – zarządzanie zmianą, kontrola wersji i automatyzacja procesu publikacji.
 6. Wdrożenie – zaimplementowanie aplikacji do określonych środowisk.
 7. Obsługa – wszelkie działania związane z przygotowaniem, konfigurowaniem i utrzymaniem infrastruktury dla tworzonego rozwiązania, w tym jej bezpieczeństwem, zarządzaniem danymi i kopiami zapasowymi.
 8. Monitoring – monitoring wydajności, działania aplikacji, błędów, analiza UX.
Podejście DevOps obejmuje wiele aspektów rozwoju oprogramowania, a w tym metodę Continuous Integration i Continuous Delivery. CI/CD to metoda, której założeniem jest dostarczanie przetestowanych poprawek w kodzie w sposób ciągły, zapewniając stabilne działanie aplikacji. CI opisuje proces wprowadzania przez developerów drobnych zmian, które są okresowo testowane. CD natomiast obejmuje proces automatyzacji wdrożenia zarówno samej aplikacji, jak i dostarczanych poprawek, do wszystkich obsługiwanych środowisk.
Rozwiązania chmurowe stanowią dla automatyzacji DevOps platformę do testowania, wdrażania i rozwoju aplikacji. Chmura pozwala na scentralizowane zarządzanie często rozproszonymi i złożonymi procesami. Dzięki temu inżynierowie DevOps mogą w zależności od potrzeb skalować i optymalizować działanie infrastruktury, co zapewnia stabilne działanie aplikacji.

Load More

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj ze wsparcia inżynierów DevOps z JCommerce i zwiększ efektywność procesu rozwoju oprogramowania. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i umów się na konsultacje.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.