Obszar usług testowych w JCommerce

Dlaczego warto współpracować z zespołem testerów z JCommerce?

Zespół tworzą testerzy oprogramowania z doświadczeniem od juniora do seniora, dzięki czemu oferujemy realizację usług w pełnym przekroju stawek, zależnie od skomplikowania projektu. Nad płynnością naszej współpracy z klientami czuwa dedykowany zespół operacyjny.

Posiadamy certyfikaty ISTQB Foundation Level (Certified Tester, Agile Tester), ISTQB Advanced Level (Test Analyst, Test Manager, Technical Test Analyst) oraz ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management. Nasz zespół chętnie dzieli się wiedzą podczas prowadzonych szkoleń, Akademii JTestera – kursu dla adeptów testów oprogramowania oraz programu stażowego organizowanego w JCommerce.

ISTQB certified

35 osób
w zintegrowanym zespole testów oprogramowania i Quality Assurance

40%
inżynierów z ponad 3 letnim doświadczeniem projektowym

4. miejsce
wśród największych dostawców testów oprogramowania wg Computerworld TOP200

Opinie klientów

 • Audyty i konsultacje - Audyty i konsultacje - logo client core white 1
  Inżynierowie QA zajmują się testami automatycznymi i manualnymi, dla technologii backendowych, webowych i mobilnych. Cały proces testowania, wykorzystywane rozwiązania i narzędzia zostały przedstawione przez zespół JCommerce.

  Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy, ponieważ mamy dostęp do najwyższej klasy specjalistów, którzy potrafią szybko dostosować się do wymagań naszych systemów, zwinnej metodyki pracy, narzędzi i specyfiki naszych aplikacji.

  CORE SE
  Head OF Procurement
 • Audyty i konsultacje - Audyty i konsultacje - logo client veolia white
  JCommerce zapewniło wsparcie doświadczonego testera oprogramowania, którego wiedza i umiejętności pozwoliły nam wdrożyć testy automatyczne do procesu rozwoju aplikacji. Dostarczone materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane i usystematyzowane, dzięki czemu możemy z nich efektywnie korzystać.

  Omawiane zagadnienia były poparte żywym kodem, a także przedstawione w sposób przystępny dla wszystkich uczestników, co pozwoliło lepiej zrozumieć i przyswoić nową wiedzę.

  Veolia
  Kierownik Obszaru Automatyzacji Data Center
 • Audyty i konsultacje - Audyty i konsultacje - logo client stanusch white
  Specjaliści z JCommerce pomogli nam poprawić jakość naszego kodu, tworząc lepiej działającą aplikację. Ulepszyliśmy biblioteki i narzędzia wykorzystywane w projekcie, usprawniliśmy procesy wytwarzania oprogramowania i QA. Dostarczyli nam także lepszego know-how w obszarze QA, szczególnie w zakresie automatyzacji testów.

  Ich specjaliści nie tylko nas wspierali, ale również zidentyfikowali pewne istotne problemy, takie jak testy automatyczne, które wymagały refaktoryzacji.

  Stanusch
  Account Manager
 • Audyty i konsultacje - Audyty i konsultacje - logo client sharpgaming white
  Zespół stworzył skuteczny, ekonomiczny, ewolucyjny i wzorcowy skrypt testów automatyzacji, dzięki któremu mogliśmy zrealizować nasz projekt w wyznaczonym terminie i bez uszczerbku dla standardów jakości oraz w znacznym stopniu ograniczyć wysiłki związane z testami regresyjnymi.

  Regularnie otrzymywaliśmy informacje zwrotne na temat jakości produktów. Zespół testerów automatyzacji JCommerce był bardzo proaktywny i doskonały w komunikacji.

  Sharpgaming
  Test Manager

Technologie i narzędzia

 • Android Studio
 • Cucumber
 • Cypress
 • Gatling
 • JMeter
 • Postman
 • Selenium
 • Swagger
 • TestRail
 • XRay
 • Audyty i konsultacje - tech allure color
 • Technologia Appium
 • Technologia Atata
 • Technologia Axe
 • Technologia Blazermeter
 • Technologia Browserstack
 • Technologia Calabash
 • Technologia Playwright
 • Technoloia Pytest
 • Technologia Restassured
 • Technologia Selenide
 • Technologia Webdriverio

Skontaktuj się z nami!

Szukasz doświadczonych testerów oprogramowania lub usług testowania? Napisz do nas i dowiedz się więcej.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych;
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu .
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom, osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, w tym Inetum Polska Sp. z o.o. – ich pracownikom i współpracownikom, przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.