Modele outsourcingu testów

Wybierając jeden z oferowanych przez nas modeli outsourcingu testów, zastanów się w jakim stopniu planujesz zaangażować się w proces testowania. Czy niezależność testów jest dla ciebie kluczowa? Czy potrzebujesz testera, zespołu testerskiego, a może tylko chcesz co jakiś czas wykonać test tworzonej przez siebie aplikacji? Poznaj korzyści poszczególnych modeli.

Outsourcing testerów

Skorzystaj z usług outsourcingu doświadczonych testerów i inżynierów testów, którzy testują oprogramowanie lub mogą dołączyć do Twojego zespołu testerskiego. W razie potrzeb zbudujemy kompletny zespół, który będzie realizował powierzone zadania w projektach oraz wesprze Twoją organizację w tworzeniu właściwej strategii testów oprogramowania.

Ten model daje następujące korzyści:

 • Budowanie zespołu – rozszerzenie lub uzupełnienie istniejącego zespołu o doświadczonych testerów oprogramowania,
 • Wybór specjalisty – obszar technologiczny i poziom kompetencji kandydata dopasowany do zapotrzebowania,
 • Niezależność testów – wysoki poziom niezależności umożliwiający dużą efektywność w znajdowaniu błędów i ocenie jakości aplikacji,
 • Transfer wiedzy – uczestnictwo wynajętych testerów w całym procesie rozwoju oprogramowania, co gwarantuje duży poziom wiedzy o projekcie

Testowanie oprogramowania jako usługa (TaaS)

TaaS to model usługowy czerpiący z filozofii chmury – nie tylko pod względem narzędzi hostowanych w chmurze, ale także tzw. chmury umiejętności. Oznacza to, że zespoły realizujące usługi testowe budowane są w taki sposób, żeby były w stanie pokryć różnorodne wymagania względem testów w danym projekcie.

Dzięki „chmurze kompetencji” do zadań delegowani są właśnie ci specjaliści, którzy dysponują wymaganymi umiejętnościami. Kiedy twój projekt wymaga zwiększenia zasobów, zlecasz więcej zadań, a kiedy w danym momencie potrzeby się zmniejszają, model usługowy pozwala na ograniczenie kosztów czasu nieprodukcyjnego.

Ten model posiada następujące zalety:

 • On-demand  – dostępność kompetencji „na żądanie”, czyli w momencie, kiedy jest taka potrzeba,
 • Skalowalność – kiedy projekt wymaga zwiększenia zasobów, klient zleca więcej zadań, a kiedy w danym momencie potrzeby się zmniejszają, model usługowy pozwala na uniknięcie kosztów czasu nieprodukcyjnego w projekcie,
 • Niezależność – wysoki poziom niezależności procesu testowego,
 • Niskie koszty – brak kosztów związanych z narzędziami, sprzętem, oprogramowaniem, szkoleniem pracowników czy budowaniem środowisk testowych,
 • Brak przestojów – brak kosztów czasu nieprodukcyjnego testerów oprogramowania,
 • Wykorzystanie potencjału chmury – narzędzia chmurowe umożliwiają testowanie aplikacji wymagających obszernej automatyzacji i krótkich cyklów testowania, lub wykonywanie doraźnych testów wymagających dużych zasobów.

Managed Testing Services / Testing Factory

Dzięki współpracy w modelu Managed Testing Services / Testing Factory uzyskasz pełne i proaktywne wsparcie w zarządzaniu wszystkimi działaniami testowymi. Umowa Managed Services gwarantuje klientowi kompleksową obsługę w zakresie Quality Assurance we wszystkich prowadzonych projektach rozwoju oprogramowania.

Ten model daje następujące korzyści:

 • Zaangażowanie – uczestnictwo testerów w całym procesie rozwoju oprogramowania,
 • Transfer wiedzy – dzięki zaangażowaniu testerów od początku projektu posiadają oni kompletną wiedzę na temat tworzonego rozwiązania,
 • Strategia – proces testowy dopasowany do modelu pracy oraz konkretnych potrzeb biznesowych,
 • Niezależność – zarówno po stronie produkcji, jak i zarządzania brak czynników mających wpływ na stronniczość przy wykonywaniu testów.

Testowanie oprogramowania i outsourcing testerów

Testowanie oprogramowania realizowane przez JCommerce uobejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie testów, zarówno w modelu team extension (wynajęcie testera do uzupełnienia własnego zespołu), team leasing (wynajęcie całego zespołu testerskiego do projektu klienta), jak i w realizacji konkretnych zadań lub projektów zleconych przez klienta. Certyfikaty testerów JCommerce:

 • ISTQB Foundation Level
 • ISTQB Advanced Test Manager
 • ISTQB Advanced Technical Test Analyst
 • ISTQB Advanced Test Analyst

Dowiedz się więcej o modelach usług testów oprogramowania
Skontaktuj się z nami!

Rodzaje testów i usługi testerskie

Testowanie aplikacji webowych
 • testy manualne
 • testy automatyczne
 • testy wydajności
Testowanie aplikacji mobilnych
 • testy manualne
 • testy automatyczne
 • testy wydajności
Testowanie aplikacji desktopowych
 • testy manualne
 • testy automatyczne
Zarządzanie testami
 • pomoc w budowaniu strategii i planu testów
 • wsparcie w budowie zespołów
Testowanie rozwiązań Business Intelligence i Big Data
 • testy manualne
 • testy automatyczne (poziom procedur SQL)
 • testy wydajności
Audyty
 • audyty procesu testowego
 • audyty wykonywanych testów i tworzonych przypadków testowych
Szkolenia
 • podstawy testowania
 • zaawansowane testowanie oprogramowania

Proces testowy, który stosujemy jest oparty na ISO 29119.

Procedury, metodologia Quality Assurance, podejście do testów i wdrożone procesy obrazuje diagram poniżej

Proces testowy ISO 29119 JCommerce     Zarządzenie procesem testowym ISO 29119 JCommerce

Najczęstsze mity związane z zatrudnianiem testerów oprogramowania.

 
„Testowanie oprogramowania to koszt, na który nie mogę sobie pozwolić”
 

Prawdą jest, że zatrudnienie testera wymaga dodatkowego budżetu, jednak jest to raczej rodzaj inwestycji w projekt.

Zatrudnienie testera pozwala znacznie ograniczyć koszty produkcji oprogramowania:

Testerzy posiadają szerokie doświadczenie w analizowaniu dokumentacji projektowej i nie zajmują się wyłącznie testowaniem, co ma na celu wyeliminowanie błędów, zanim rozpocznie się proces produkcyjny. Poprawienie dokumentacji to kilka, a nawet kilkadziesiąt razy niższy koszt niż naprawa środowiska produkcyjnego

„Testerzy opóźniają proces”
 

Obecność testera pozwala programistom skupić się na wytwarzaniu oprogramowania – bez testera to oni muszą wykonać tę pracę, co znacznie wydłuża proces wytwórczy i obniża jego jakość

Jeśli nawet dochodzi do sytuacji, w której testerzy blokują wydanie nowej wersji oprogramowania, to jedynie w przypadku, gdy wprowadzenie jej spowodowałoby pojawienie się krytycznych błędów w środowisku produkcyjnym, a to z kolei mogłoby wpłynąć na spadek zaufania klientów oraz straty wizerunkowe.

Testerzy posiadają odpowiednie umiejętności, aby określić, jakie scenariusze powinny być przeprowadzone, co skraca czas procesu testowego przy zachowaniu jego wysokiej jakości

„Dlaczego mam płacić za wasze błędy?”
 

Niestety, proces wytwarzania oprogramowania jest bardzo skomplikowany i nie ma możliwości, żeby całkowicie uniknąć błędów. Programiści często posiadają wiedzę tylko na temat modułów, które wytworzyli. Tester natomiast posiada wiedzę na temat całości aplikacji, co pozwala na jej odpowiednie zintegrowanie i uniknięcie wynikających z tej integracji błędów. Korzystanie z know-how testera ma na celu również poprawne analizowanie wymagań wytwarzanego oprogramowania

„Wasi programiści są aż tak słabi?”
 

Doświadczenie i poziom wiedzy programisty mają znaczny wpływ na jakość wytwarzanego przez niego oprogramowania. Niestety jako ludzie nie jesteśmy w stanie uniknąć pewnych aspektów. Oto, dlaczego warto powierzyć testowanie aplikacji wykwalifikowanym testerom.

Każdy człowiek ma swój unikalny sposób myślenia i na swój sposób analizuje wymagania. Nawet najlepszemu programiście może zdarzyć się, że wyciągnąć niewłaściwy wniosek na podstawie dokumentacji – może to zostać łatwo zweryfikowane przez testera.

Istnieje zasada, zgodnie z którą nie powinno się testować napisanego przez siebie kodu. U programisty może pojawić się tendencja do udowadniania, że oprogramowanie działa. Takie przywiązanie do wyników własnej pracy wpływa na obiektywność testów. Skoro i tak ktoś inny powinien sprawdzić kod, warto, aby zajęła się tym osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

Dzięki obecności testera programiści mogą skupić się na swojej części pracy, co przekłada się na to, że wykonują ją szybciej.

W sytuacji, gdy programista sam testuje aplikację, cała jakość, bezpieczeństwo i wydajność aplikacji pozostaje w rękach osób, które nie posiadają w tym zakresie specjalistycznej wiedzy. Ukryte problemy związane z tym podejściem pojawią się dopiero w środowisku produkcyjnym, gdzie jakakolwiek zmiana wiąże się ogromnym kosztem.

Usługa testowania oprogramowania w JCommerce – najczęstsze pytania. Czym jest QA oraz czym zajmuje się tester. Zobacz: Testowanie oprogramowania [FAQ]

Skontaktuj się z nami!

Szukasz doświadczonych testerów oprogramowania lub usług testowania? Napisz do nas i dowiedz się więcej.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.