Modele outsourcingu testów

Wybierając jeden z oferowanych przez nas modeli outsourcingu testów, zastanów się w jakim stopniu planujesz zaangażować się w proces testowania. Czy niezależność testów jest dla ciebie kluczowa? Czy potrzebujesz testera, zespołu testerskiego, a może tylko chcesz co jakiś czas wykonać test tworzonej przez siebie aplikacji? Poznaj korzyści poszczególnych modeli.

Outsourcing testerów

Skorzystaj z usług outsourcingu doświadczonych testerów oprogramowania i inżynierów testów, którzy wykonają zlecone testy oprogramowania lub dołączą do Twojego zespołu testerskiego. W razie potrzeb zbudujemy kompletny zespół testerów, który będzie realizował powierzone zadania w projektach oraz wesprze Twoją organizację w tworzeniu właściwej strategii testów oprogramowania.

Ten model daje następujące korzyści:

 • Budowanie zespołu – rozszerzenie lub uzupełnienie istniejącego zespołu o doświadczonych testerów oprogramowania,
 • Wybór specjalisty – obszar technologiczny i poziom kompetencji kandydata dopasowany do zapotrzebowania,
 • Niezależność testów – wysoki poziom niezależności umożliwiający dużą efektywność w znajdowaniu błędów i ocenie jakości aplikacji,
 • Transfer wiedzy – uczestnictwo wynajętych testerów w całym procesie rozwoju oprogramowania, co gwarantuje duży poziom wiedzy o projekcie

Testy jako usługa (TaaS)

TaaS to model usługowy czerpiący z filozofii chmury – nie tylko pod względem narzędzi hostowanych w chmurze, ale także tzw. chmury umiejętności. Oznacza to, że zespoły realizujące usługi testowe budowane są w taki sposób, żeby były w stanie pokryć różnorodne wymagania względem testów w danym projekcie.

Dzięki „chmurze kompetencji” do zadań delegowani są właśnie ci specjaliści, którzy dysponują wymaganymi umiejętnościami. Kiedy twój projekt wymaga zwiększenia zasobów, zlecasz więcej zadań, a kiedy w danym momencie potrzeby się zmniejszają, model usługowy pozwala na ograniczenie kosztów czasu nieprodukcyjnego.

Ten model posiada następujące zalety:

 • On-demand  – dostępność kompetencji „na żądanie”, czyli w momencie, kiedy jest taka potrzeba,
 • Skalowalność – kiedy projekt wymaga zwiększenia zasobów, klient zleca więcej zadań, a kiedy w danym momencie potrzeby się zmniejszają, model usługowy pozwala na uniknięcie kosztów czasu nieprodukcyjnego w projekcie,
 • Niezależność – wysoki poziom niezależności procesu testowego,
 • Niskie koszty – brak kosztów związanych z narzędziami, sprzętem, oprogramowaniem, szkoleniem pracowników czy budowaniem środowisk testowych,
 • Brak przestojów – brak kosztów czasu nieprodukcyjnego testerów oprogramowania,
 • Wykorzystanie potencjału chmury – narzędzia chmurowe umożliwiają testowanie aplikacji wymagających obszernej automatyzacji i krótkich cyklów testowania, lub wykonywanie doraźnych testów wymagających dużych zasobów.

Managed Testing Services / Testing Factory

Dzięki współpracy w modelu Managed Testing Services / Testing Factory uzyskasz pełne i proaktywne wsparcie w zarządzaniu wszystkimi działaniami testowymi. Umowa Managed Services gwarantuje klientowi kompleksową obsługę w zakresie Quality Assurance we wszystkich prowadzonych projektach rozwoju oprogramowania.

Ten model daje następujące korzyści:

 • Zaangażowanie – uczestnictwo testerów w całym procesie rozwoju oprogramowania,
 • Transfer wiedzy – dzięki zaangażowaniu testerów od początku projektu posiadają oni kompletną wiedzę na temat tworzonego rozwiązania,
 • Strategia – proces testowy dopasowany do modelu pracy oraz konkretnych potrzeb biznesowych,
 • Niezależność – zarówno po stronie produkcji, jak i zarządzania brak czynników mających wpływ na stronniczość przy wykonywaniu testów.

Testowanie oprogramowania i outsourcing testerów

Świadczone przez JCommerce usługi outsourcingu testów oprogramowania obejmują kompleksowe wsparcie w zakresie testów, zarówno w modelu team extension (wynajęcie testera do uzupełnienia własnego zespołu), team leasing (wynajęcie całego zespołu testerskiego do projektu klienta), jak i w realizacji konkretnych zadań lub projektów zleconych przez klienta. Certyfikaty testerów JCommerce:

 • ISTQB Foundation Level
 • ISTQB Advanced Test Manager
 • ISTQB Advanced Technical Test Analyst
 • ISTQB Advanced Test Analyst

Dowiedz się więcej o modelach usług testów oprogramowania
Skontaktuj się z nami!

Rodzaje testów i usługi testerskie

Testy aplikacji webowych
 • testy manualne
 • testy automatyczne
 • testy wydajności
Testy aplikacji mobilnych
 • testy manualne
 • testy automatyczne
 • testy wydajności
Testy aplikacji desktopowych
 • testy manualne
 • testy automatyczne
Zarządzanie testami
 • pomoc w budowaniu strategii i planu testów
 • wsparcie w budowie zespołów
Testy rozwiązań Business Intelligence i Big Data
 • testy manualne
 • testy automatyczne (poziom procedur SQL)
 • testy wydajności
Audyty
 • audyty procesu testowego
 • audyty wykonywanych testów i tworzonych przypadków testowych
Szkolenia
 • podstawy testowania
 • zaawansowane testowanie oprogramowania

Co musisz wiedzieć o testowaniu oprogramowania? – FAQ

Projektowanie i wykonywanie scenariuszy testowych bez użycia narzędzi automatyzacji, wykonywane dla aplikacji webowych, mobilnych, desktopowych oraz rozwiązań Business Intelligence i Big Data.
Testy te są wykonywane przy użyciu narzędzi, które uruchamiają odpowiednie skrypty testowe. Testy automatyczne służą usprawnieniu niektórych obszarów pokrywanych przez testy manualne, zapewniając przy tym powtarzalność i szybkość. Wykonywane w celu testowania aplikacji webowych, mobilnych, desktopowych oraz rozwiązań Business Intelligence i Big Data (poziom procedur SQL).
Jest to rodzaj testów, który bada zachowanie aplikacji w warunkach przyjętego obciążenia. Wykonywane w aplikacjach webowych, mobilnych oraz w systemach Business Intelligence i Big Data
Jest to zależne od liczby aktualnie realizowanych projektów, ale zawsze staramy się odpowiedzieć na pilne potrzeby klientów. 
Posiadamy kompetencje w zakresie zarządzania środowiskiem testowym.
Dostarczamy zarówno całe zespoły, jak i pojedynczych testerów.
Jest to zawsze zależne od liczby projektów, jakie w danej chwili realizujemy i od tego, czy w danym momencie mamy dostępnych testerów „od zaraz”.
Tak, posiadamy zarówno kompetencje, jak i doświadczenie w testowaniu aplikacji mobilnych.
Nasi testerzy znają następujące języki:
 • Angielski
 • Polski
 • Francuski
 • Niemiecki

Load More

Skontaktuj się z nami!

Szukasz doświadczonych testerów oprogramowania lub usług testowania? Napisz do nas i dowiedz się więcej.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.