Korzyści z usług PLC & HMI

Typowe zastosowania sterowników PLC

Sterowniki programowalne (PLC) stanowią podstawowy element układów sterowania, wykorzystywanych w rozwiązaniach Przemysłu 4.0. Podobnie jest z towarzyszącymi im panelami HMI (Human Machine Interface) i systemami SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), które umożliwiają nadzór i kontrolę procesu produkcyjnego przez operatora.

Funkcjonalności oraz wydajność sterowników są wciąż udoskonalane, dzięki czemu możliwe jest coraz bardziej kompleksowe wdrażanie idei Przemysłu 4.0. Rozwój technologii i złożoność systemów powoduje, że kwestie takie jak monitorowanie niezawodności układów, wykrywanie potencjalnych awarii czy predykcja przestojów stają się ważnymi czynnikami, które należy brać pod uwagę w każdym procesie przemysłowym czy produkcyjnym.

W związku z tymi przemianami rośnie zapotrzebowanie na wiedzę ekspercką inżynierów doskonale znających nie tylko technologie stosowane w przemyśle, ale też trendy w konkretnej branży, aby wdrażać najkorzystniejsze rozwiązania dla danej organizacji.

Sterowniki PLC wykorzystywane są w:

 • przemyśle,
 • produkcji,
 • energetyce,
 • automatyce budynkowej,
 • branży spożywczej,
 • branży chemicznej,
 • ochronie środowiska.

 

Nasze główne technologie

 • Beckoff
 • Siemens
 • Allen-Bradley
 • Schneider Electric
 • Unity Pro
 • Vijeo Designer
 • FactoryTalk
Platformy

– Beckhoff
– Siemens
– Allen-Bradley
– Schneider Electric

Narzędzia PLC

– Twincat 2
– Twincat 3
– Step 7
– Tia Portal
– RSLogix 5000
– Unity Pro

Narzędzia HMI

– Tia Portal
– FactoryTalk
– Vijeo Designer

Skorzystaj z darmowych konsultacji
i dowiedz sie więcej o możliwościach współpracy z JCommerce.
Skontaktuj się z nami!

Najważniejsze wyzwania PLC & HMI

 • Możliwość integracji sterowników PLC z panelami operatorskimi HMI i systemami SCADA.
 • Samodzielna praca maszyny po odłączeniu panelu HMI – o ile nie zagraża to bezpieczeństwu procesu i obsługi.
 • Aplikacje służące do sterowania maszynami z poziomu urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe lub tablety.
 • Funkcje bezprzewodowej komunikacji wiążące się m.in. z wymianą danych pomiędzy maszynami, zdalnym dostępem do sterowników poprzez sieć Ethernet i Internet, w tym zdalnej diagnostyki i serwisu.
 • Cyberbezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz wykwalifikowanego zespołu IT, który wesprze Twoją firmę w zakresie zaawansowanych rozwiązań dla przemysłu, skontaktuj się z nami i dowiedź się jak możemy Ci pomóc.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) w celach handlowych, marketingowych, rekrutacyjnych lub na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.