Typowe zastosowania środowiska .NET

.NET to platforma programistyczna, która jest wykorzystywana w aplikacjach o różnorodnych zastosowaniach. Dzięki temu, że JCommerce specjalizuje się w rozwiązaniach opartych o .NET i zrealizowaliśmy wiele zróżnicowanych projektów w tej technologii, oferujemy naszym klientom pełne wsparcie w tworzeniu tego typu systemów.

Tworzymy oprogramowanie dla systemów opartych na:

 • architekturze mikroserwisów wykorzystującej ogromny potencjał rozwiązań chmurowych, szczególnie Azure,
 • wieloplatformowych środowiskach wykorzystujących Docker i .NET Core,
 • strukturach bazodanowych, szczególnie MS SQL Server. Jednakże wszędzie tam, gdzie szybkość i czas przetwarzania są kluczowe, wesprzemy Cię również w rozwiązaniach typu NoSQL jak Redis lub MongoDB,
 • aplikacjach Web. To nasza mocna strona! Specjalizujemy się w technologiach ASP.NET MVC, SPA (Single Page Application) z wykorzystaniem ASP.NET WebAPI. W oparciu o nie tworzymy zaawansowane systemy klasy enterprise,
 • aplikacjach typu Desktop w technologii WPF. To rozwiązanie sprawdza się przy tworzeniu wydajnych programów działających na systemie Windows i wykorzystujących urządzenia podłączone do stacji roboczej.

Zweryfikowane umiejętności rozwoju oprogramowania .NET

Tytuł Złotego Partnera Microsoft w obszarze rozwoju aplikacji otrzymaliśmy dzięki potwierdzonym kompetencjom w zakresie rozwoju aplikacji w jednym z obszarów:

 • Azure App Des – rozwój Microsoft Azure i Web Services,
 • Web and Mobile Client App Dev – programowanie w HTML5 z JavaScript i CSS3, programowanie w C#, rozwój aplikacji w ASP.NET MVC,
 • Universal Windows Platform – rozwój aplikacji mobilnych,
 • Azure App Dev Role – projektowanie, tworzenie, testowanie i utrzymanie rozwiązań chmurowych, w tym aplikacji i usług opartych o architekturę chmurową. Ponadto wdrażanie rozwiązań Microsoft Azure, monitoring i zarządzanie nimi, włącznie z usługami związanymi z obliczeniami i magazynowaniem danych oraz siecią i bezpieczeństwem.
Poznaj nasz stos technologiczny w obszarze .NET

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz się więcej
o możliwościach współpracy z JCommerce
Skontaktuj się z nami!

Technologie

Języki programowania
 • C#
Frameworki
 • .NET Framework 4.7, 4.6.2, 4.5, 4.0
 • .NET Core 1.x, .NET Core 2.x, .NET Core 3.x
Architektury
 • Hexagonal
 • Mikroserwisy
Wzorce tworzenia oprogramowania
 • EDA
 • DDD
 • CQRS
Serwery
 • IIS 10, 8.5, 8.0, 7.5, 7.0, 6.0
 • MS SQL Server 2017, 2016, 2014, 2012, 2008, Express
Mikroserwisy/DevOps
 • Docker
 • ARM Templates
 • Application Services (Docker Container)
Aplikacje
Aplikacje webowe
 • ASP.NET MVC
 • ASP.NET CORE MVC
 • ASP.NET WebForms
 • JavaScript: jQuery, TypeScript, Knockout.js, React, Angular
Aplikacje desktopowe
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
Kontrolki zewnętrzne
 • Infragistics
 • DevExpress
 • Telerik
Aplikacje mobilne
 • Xamarin
Aplikacje rozproszone
 • Web API
 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • Web Services
Azure
 • IaaS: Virtual Machines
 • PaaS: App Services (Docker Container), Service Bus
 • SaaS: Cosmos DB
 • Monitoring: Application Insight, Monitor
 • Serverless: Azure Function
Narzędzia
Testowanie
 • NUnit
 • XUnit
Integracja ciągła
 • Cruise Control.NET
 • Build Master
 • Azure DevOps
Repozytorium kodu
 • TFS/TS
 • SVN
 • Git
Logowanie
 • NLog
 • Log4Net
 • Serilog
Raportowanie
 • Reporting Services
 • Crystal Reports
ORM
 • Entity Framework
 • NHibernate
Bazy danych
 • Integration Services (SSIS)
 • Analysis Services (SSAS)
 • Reporting Services (SSRS)
 • Microsoft SQL Server
 • Azure Cosmos DB
 • MS SQL Server InMemory
Inne
 • Elasticsearch

Skontaktuj się z nami!

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.