Dlaczego .NET?

Najwyższe bezpieczeństwo

.NET posiada wbudowane zaawansowane mechanizmy ułatwiające pisanie bezpiecznego kodu przez programistów oraz odpowiednie narzędzia umożliwiające administratorom zarządzanie zasobami chronionymi w bezpieczny sposób.

Gotowe biblioteki

Zaczynanie każdego projektu od zera może być uciążliwe i kosztowne. Dlatego właśnie środowisko .NET umożliwia redukcję czasu pracy poprzez wykorzystanie istniejących już bibliotek z NuGet z gotowymi funkcjonalnościami.

Kompatybilność

Technologia .NET Core umożliwia wytwarzanie oprogramowania na platformach Windows, Linux oraz MacOS, co znacząco może obniżyć koszty utrzymania aplikacji oraz zwiększyć liczbę potencjalnych odbiorców.

Skalowalność

Platforma .NET Core została zaprojektowana z myślą o pracy w mikroserwisach, które w środowiskach chmurowych pozwalają na elastyczne i zautomatyzowane zwiększanie przepustowości aplikacji adekwatnie do zmieniającego się z czasem obciążenia.

Co nas wyróżnia

Czołowe miejsca .NET developerów w Polsce w rankingu Clutch

Dzięki zaufaniu i pozytywnym ocenom naszych klientów w portalu referencyjnym Clutch jesteśmy cenionym dostawcą rozwiązań mobilnych i webowych, a nasi programiści .NET – chętnie angażowani do kolejnych projektów światowych marek, będących liderami w swoich obszarach. 

Akademia JDevelopera .NET

Nasi developerzy angażują się w budowę społeczności oraz dzielą się wiedzą w ramach autorskiej Akademii JDevelopera JCommerce. Doświadczeni pracownicy JCommerce wspierają programy mentoringowe i stażowe dla początkujących programistów, którym przekazujemy najlepsze wzorce i praktyki programowania – a najlepszym proponujemy pracę. 

Zaangażowanie w budowę społeczności NET: 

Nasi developerzy .NET angażują się w wydarzenia branżowe, biorąc udział w najważniejszych konferencjach takich jak .NET Developers Days. Nasi specjaliści chętnie dzielą się wiedzą ekspercką, a pracownicy – mają wsparcie dedykowanego .NET Technical Solution Managera. 

Team Spirit .NET

Jedną z wartości JCommerce jest Zespół, a nasi programiści .NET są jej prawdziwymi ambasadorami. Nasz katowicki team .NET jest znany z wielu autorskich inicjatyw i wsparcia projektów wewnętrznych. Dla naszych pracowników oznacza to pracę w dobrej atmosferze, a dla klientów – jest gwarancją powierzenia projektu w ręce zgranego, świetnie dogadującego się zespołu.  


Typowe zastosowania środowiska .NET w rozwoju oprogramowania

.NET to platforma programistyczna, która jest wykorzystywana w aplikacjach o różnorodnych zastosowaniach. Dzięki temu, że JCommerce specjalizuje się w rozwiązaniach opartych na .NET i zrealizowaliśmy wiele zróżnicowanych projektów w tej technologii, oferujemy naszym klientom pełne wsparcie w tworzeniu systemów i aplikacji.

Tworzymy oprogramowanie dla systemów opartych na:

 • architekturze mikroserwisowej wykorzystującej ogromny potencjał rozwiązań chmurowych, szczególnie Azure,
 • wieloplatformowych środowiskach wykorzystujących Docker i .NET Core,
 • strukturach bazodanowych, szczególnie MS SQL Server. Jednakże wszędzie tam, gdzie szybkość i czas przetwarzania są kluczowe, wesprzemy Cię również w rozwiązaniach typu NoSQL jak Redis lub MongoDB,
 • aplikacjach Web. To nasza mocna strona! Specjalizujemy się w technologiach ASP.NET MVC, SPA (Single Page Application) z wykorzystaniem ASP.NET WebAPI. W oparciu o nie tworzymy zaawansowane systemy klasy enterprise,
 • aplikacjach typu Desktop w technologii WPF. To rozwiązanie sprawdza się przy tworzeniu wydajnych programów działających na systemie Windows i wykorzystujących urządzenia podłączone do stacji roboczej.

Zweryfikowane umiejętności rozwoju oprogramowania .NET

Tytuł Złotego Partnera Microsoft w obszarze rozwoju aplikacji otrzymaliśmy dzięki potwierdzonym kompetencjom w zakresie rozwoju aplikacji w  jednym z obszarów:

 • Azure Developer – projektowanie, tworzenie, testowanie i utrzymanie rozwiązań chmurowych, w tym aplikacji i usług opartych o architekturę chmurową.
 • Web and Mobile Client App Dev – programowanie w HTML5 z JavaScript i CSS3, programowanie w C#, rozwój aplikacji w ASP.NET MVC.
 • Universal Windows Platform – rozwój aplikacji mobilnych, desktopowych, konsolowych Xbox One oraz wykorzystujących okulary HoloLens.
 • Azure Data Engineer – przetwarzanie danych z wykorzystaniem Microsoft Azure, monitoring i zarządzanie nimi, włącznie z usługami związanymi z obliczeniami i magazynowaniem danych oraz siecią i bezpieczeństwem.
 • MCSD: App Builder – budowa i budowa i rozwój aplikacji mobilnych i webowych.
Poznaj nasz stos technologiczny w obszarze .NET

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz się więcej o możliwościach,
jakie daje outsourcing programistów .NET z JCommerce.
Skontaktuj się z nami!

Technologie

Języki programowania
 • C#
Frameworki
 • .Net 5.0
 • .NET Framework 4.7, 4.6.2, 4.5, 4.0
 • .NET Core 1.x, .NET Core 2.x, .Net Core 3.x
Architektury
 • Hexagonal
 • Mikroserwisy
Wzorce tworzenia oprogramowania
 • EDA
 • DDD
 • CQRS
Serwery
 • IIS 10, 8.5, 8.0, 7.5, 7.0, 6.0
 • MS SQL Server 2017, 2016, 2014, 2012, 2008, Express
Mikroserwisy/DevOps
 • Docker (DockerFile, DockerCompose)
 • ARM Templates
 • Application Services (Docker Container)
Aplikacje
Aplikacje webowe
 • ASP.NET MVC
 • ASP.NET CORE MVC
 • ASP.NET WebForms
 • JavaScript: jQuery, TypeScript, Knockout.js, React, Angular
Aplikacje desktopowe
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
Kontrolki zewnętrzne
 • Infragistics
 • DevExpress
 • Telerik
Aplikacje mobilne
 • Xamarin
Aplikacje rozproszone
 • Web API
 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • Web Services
Azure
 • IaaS: Virtual Machines
 • PaaS: App Services (Docker Container), Service Bus,  KeyVault
 • SaaS: Cosmos DB
 • Monitoring: Application Insight, Monitor, Azure Active Directory
 • Serverless: Azure Function
Kolejkowanie komunikatów
 • RabbitMQ
 • Azure Service Bus
Narzędzia
IDE
 • Visual Studio
 • Visual Studio Code
Testowanie
 • NUnit
 • XUnit
Integracja ciągła
 • Cruise Control.NET
 • Build Master
 • Azure DevOps
 • Jenkins
Repozytorium kodu
 • TFS/TS
 • SVN
 • Git
Logowanie
 • NLog
 • Log4Net
 • Serilog
Raportowanie
 • Reporting Services
 • Crystal Reports
ORM
 • Entity Framework
 • NHibernate
Bazy danych
 • Integration Services (SSIS)
 • Analysis Services (SSAS)
 • Reporting Services (SSRS)
 • Microsoft SQL Server
 • Azure Cosmos DB
 • InMemory OLTP
 • MongoDB Inne
 • Elasticsearch

Skontaktuj się z nami!

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.