Dlaczego Java?

Zorientowana obiektowo

Java zapewnia elastyczność w tworzeniu modułowych programów, które są łatwe do utrzymania i ponownego wykorzystania w przyszłości.

Ma aktywną społeczność

Java ma aktywną społeczność użytkowników oraz szeroką gamę otwartych i darmowych bibliotek, dzięki czemu możliwe jest tworzenie bezpiecznych rozwiązań szybko i bez dodatkowych kosztów rozwoju oprogramowania.

Bezpieczna

Java jest jednym z najbezpieczniejszych języków programowania, ponieważ posiada niezawodne, zintegrowane funkcje bezpieczeństwa.

Niezależna od platformy

Programy zbudowane przy użyciu Javy są przenośne i mogą działać na różnych systemach komputerowych i platformach, w tym na JVM (Java Virtual Machine), która obsługuje również dodatkowe języki programowania, takie jak Groovy, Kotlin i Scala.

Reaktywna architektura i mikroserwisy

Java daje przewagę dzięki możliwości jej wykorzystania w reaktywnym programowaniu, a także w architekturze mikroserwisowej, która jest coraz bardziej popularna we współczesnych rozwiązaniach IT.

Szybko się rozwija

Nowa wersja aktualizacji udostępniana jest co pół roku, co sprawia, że Java jest jednym z najszybciej rozwijających się języków programowania.

Wielowątkowa

Java daje przewagę w tworzeniu oprogramowania, które może wykonywać różne zadania naraz. Dzięki temu technologia ta może być z powodzeniem wykorzystana np. do stworzenia aplikacji przechwytującej dane i jednocześnie przeprowadzającej ich analizę.

Co nas wyróżnia?

16 lat doświadczenia w programowaniu w języku Java

Programowanie to dla nas coś więcej niż tylko pisanie kodu, choć można powiedzieć, że początki historii JCommerce zostały napisane… właśnie w Javie! Programujemy w Javie od 2005 roku, a nazwa JCommerce pochodzi od Java Commerce i nawiązuje do naszych pierwszych projektów.

Tytuł najlepszych programistów Java w Polsce w 2020 roku

Wysokiej jakości usługi rozwoju oprogramowania dostarczane przez developerów Java z JCommerce są chętnie doceniane przez naszych klientów w portalu referencyjnym Clutch. To dzięki temu brylujemy w rankingach, zdobywając zaufanie kolejnych firm, które rozwijają swoje platformy cyfrowe, strony i aplikacje mobilne.

Zaangażowanie w społeczność Java – Akademia JDevelopera

Nasi developerzy Java pod patronatem firmy prowadzą programy mentoringowe i stażowe dla początkujących programistów. Pomagamy im rozwinąć skrzydła w ramach autorskiego programu Akademia JDevelopera, a najlepszym z najlepszych oferujemy współpracę.

Autorskie rozwiązania naszych programistów Java

Nasi programiści Java tworzą pionierskie rozwiązania, wykorzystywane przez wiodące marki na świecie. Bierzemy udział w greenfieldowych projektach dla branż E-commerce, FinTech, HealthTech, IT Consultingu i wielu innych! Mamy wiedzę i kompetencje pozwalające nam zaprojektować produkt cyfrowy lub funkcjonalność od zera, a następnie samodzielnie je rozwijać, monitorować i utrzymywać. 

Samodzielne i elastyczne zespoły

Zwinni developerzy Java z JCommerce, dzięki wiedzy i dostępowi do najnowszych narzędzi, są samodzielni w działaniu i mogą zaproponować zespołom klienta frameworki, rozwiązania i biblioteki dostosowane do ich aktualnych potrzeb.

Pionierskie rozwiązanie developerów Java dla e-commerce 

Dowiedz się, jak pionierskie rozwiązanie programistów Java z JCommerce bazujące na architekturze mikroserwisowej wspiera rozwój jednej z największych platform e-commerce na świecie.  

Typowe zastosowania języka Java

97% aplikacji desktopowych wykorzystuje Javę, a społeczność developerów Java tworzy niemal 10 mln programistów na całym świecie. Ze względu na wszechstronne zastosowanie Java od lat utrzymuje się w czołówce języków programowania, a języki JVM nazywa się także „językami WORA”, z ang. „Write once, run everywhere”. Oznacza to, że można je uruchamiać na dowolnej platformie działającej w oparciu o wirtualną maszynę Javy (Java Virtual Machine).

Java pozwala tworzyć:

 • zaplecze aplikacji (tzw. back-end)
 • strony internetowe
 • dedykowane platformy (np. dla E-commerce, FinTech)
 • aplikacje webowe, desktopowe
 • interfejs gier komputerowych.
 • Aplikacje mobilne (dziś w tym obszarze podstawowym językiem, coraz częściej wykorzystywanym przy tworzeniu aplikacji na telefony z systemem Android, jest Kotlin).
Zobacz stos technologiczny JCommerce dla języka Java

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz się więcej
o możliwościach współpracy z JCommerce
Skontaktuj się z nami!

Technologie:

Języki programowania
 • Java
 • Groovy
 • Kotlin
Architektury
 • SOA
 • Mikroserwisy
 • Multi layer / Hexagonal
Wzorce tworzenia oprogramowania
 • DDD
 • CQRS
 • EventSourcing
 • CDC
 • BDD
 • TDD
Serwery webowe
 • Apache Tomcat
 • Jetty, Netty, Undertow
 • JBoss AS, Wildfly
 • GlassFish
 • WebSphere
Frameworki/Biblioteki
Źródłowe
 • Testing (TestNG, JUnit, Spock)
 • Mocking (EasyMock, Mockito)
 • Lombok
 • Vavr
Back-End
 • Reactor / Webflux
 • XML and JSON processing (JAXB, JAXP, XSD, Jackson)
 • BRMS solutions (Drools)
 • Worklow frameworks (jBPM, Activity)
 • OAuth2 (Keycloak)
 • Data access: SQL (JPA, Hibernate, JDBC, Spring Data, JOOQ), NoSQL (MongoDB Java Driver, Mongojack)
 • Integration frameworks
  • REST Services (JAX-RS, Jersey)
  • Web Services (JAX-WS, Apache CXF, SOAP)
  • Spring (Boot, Cloud, Data, MVC, Security, Integration)
  • JEE (EJB, JSF)
  • Message Brokers (JMS, Apache ActiveMQ, Kafka)
  • OSGi
  • Hybris
Mikroserwisy/DevOps
 • Docker (Swarm, Compose)
 • Vagrant
 • Kubernetes/Helm
 • Spring Cloud Api
 • Netflix Api
 • Prometheus
 • Ansible
Desktopowe
 • Swing
 • Java FX
Narzędzia
IDEs
 • Eclipse
 • NetBeans
 • IntelliJ IDEA
Systemy budowania aplikacji
 • Maven
 • Gradle
Integracja ciągła
 • Jenkins
 • Bamboo
 • GitlabCI
 • BitBucket Pipelines
 • GitHub Actions
Systemy kontroli wersji
 • Git
 • SVN
Programowanie
 • JRebel
 • Atlassian Stack (Bitbucket, Stash, Crucible, Fisheye)
 • Gerrit
 • Gitlab, Github

Skontaktuj się z nami!

W ramach bezpłatnej konsultacji udzielimy Ci informacji na temat dostępnych programistów i zespołów Java, którzy mogą pomóc w rozwoju Twojego projektu IT. Dzięki współpracy z JCommerce zyskujesz dostęp do niezbędnych kompetencji technologicznych, a także kompleksowego wsparcia w wybranym przez Ciebie modelu współpracy. Outsourcing usług IT daje Ci możliwość wyboru programisty lub całego zespołu projektowego najlepiej dopasowanych do potrzeb Twojego projektu. Sprawdź dostępnych programistów lub skontaktuj się z nami i opowiedz nam o swoim projekcie.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.