Zalety korzystania z usług Front-End w JCommerce

Typowe zastosowanie technologii Front-End

Obecnie najpopularniejszymi technologiami używanymi przez programistów są: JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3, RWD, Rest API, GraphQL Websockets oraz AJAX. W zależności od typu i wymagań projektu developerzy dopasują do niego frameworki, które będą najbardziej wydajne i odpowiednie.

Najpopularniejsze frameworki Front-End:

 • AngularJS, ReactJS – popularny framework JS używany podczas projektowania dynamicznych aplikacji webowych.
 • Bootstrap – powszechnie stosowany framework HTML i JS, wykorzystywany w projektach responsywnych.
 • BootMetro – jest środowiskiem CSS niezbędnym do tworzenia witryn w stylu Windows 8.

Nasze główne technologie

 • JavaScript
 • HTML5
 • CCS3
 • Vue.js
 • Backbone.js
 • Rx.js
 • TypeScript
 • Bootstrap
 • Sass
 • Less
 • Redux
 • Node.js
 • Webpack
 • Gulp
 • Jasmine
 • Jest
Technologie

– JavaScript
– HTML5
– CSS3
– HTTP
– JSON
– DOM
– AJAX
– WCAG
– ARIA
– Przeglądarki (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, Internet Explorer)
– Cookies
– SEO
– Bezpieczeństwo Web
– PWA
– Tworzenie szablonów Email (Newslettery)
– Bug, Markdown

HTML5

– Semantyka znaczników
– LocalStorage, SessionStorage
– Offline first (SericeWorkers, Cache, IndexedDB, LocalStorage)
– Geolokalizacja
– Audio, Video
– Formularze
– WebSockets
– WebRTC
– Canvas
– SVG

Frameworki JavaScript

– Angular
– React.js
– Vue.js
– AngularJS
– Backbone
– Ionic

Biblioteki JavaScript

– RxJS
– RequireJs
– Modernizr
– jQuery
– jQueryUI
– Underscore
– Prototype
– Raphael JS
– D3.js
– MooTools

Zarządzanie stanem w JavaScript

– Redux
– NgRx
– Mobx
– Vuex

Silne typowanie w JavaScript

– Typescript

CSS – Frameworki, architektura, rozwiązania

– Responsive Web Design
– Bootstrap
– Material Design
– Materialize
– Unsemantic
– Foundation
– Semantic UI
– Atomic Design
– BEM
– Fonts
– CSS in JS (styled components)

Preprocesory CSS

– Sass, Less
– Compass
– Stylus

Testowanie

– Jasmine
– Karma
– Mocha
– Jest
– Protractor
– Cypress
– Unit.js

API/SDK

– Facebook API
– Google API
– Firebase

Narzędzia automatyzacji zadań/budowania aplikacji

– NPM
– Babel
– Webpack
– Rollup
– Gulp
– Grunt

Menedżery pakietów

– NPM
– Yarn

Serwery aplikacyjne

– Node.js

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz sie więcej o możliwościach współpracy z JCommerce.

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Dzięki outsourcingowi programistów lub całych zespołów Front-End maleją standardowe koszty zatrudnienia, jakie ponosisz tworząc własny zespół. Zyskujesz także czas, dzięki braku konieczności prowadzenia czasochłonnych procesów rekrutacyjnych. Skontaktuj się z nami i przekonaj się w czym możemy Ci pomóc.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) w celach handlowych, marketingowych, rekrutacyjnych lub na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.