Usługi JCommerce -aplikacje mobilne

Nasze usługi

Tworzenie aplikacji mobilnych z JCommerce

Nasz zespół programistów realizuje projekty rozwoju oprogramowania w oparciu o wieloletnie doświadczenie i stale podnoszone kompetencje.

 

Rozwiązania dedykowane dla Twojej aplikacji mobilnej

Rozwój aplikacji mobilnych jest często elementem składowym realizowanych przez nasze zespoły projektów rozwoju oprogramowania. Tworzone przez doświadczonych developerów aplikacje dla sektora FinTech, HealthTech i e-commerce, są wykorzystywane przez miliony użytkowników na całym świecie.

Wykonujemy systemy do obsługi płatności, platform zakupowych, Wearable Technologies, technologii smart czy systemów transportowych.

 

Każdy wykonywany przez nas projekt aplikacji tworzymy oferując m.in.:

 • wysoki poziom bezpieczeństwa danych, zarówno użytkowników końcowych, jak i biznesu klientów,
 • rozwiązania w pełni wykorzystujące funkcjonalności urządzeń mobilnych takie jak geofencing, usługi lokalizacyjne czy odczytywanie gestów,
 • aplikacje korzystające z chmury Azure, AWS oraz Google Cloud Platform,
 • możliwości personalizacji aplikacji przez użytkowników, co ma pozytywny wpływ na ich osobiste doświadczenia i ocenę,
 • cross-platformowe rozwiązania zapewniające integrację oraz płynne działanie na platformach Android, iOS czy Tizen.

.

Czy warto inwestować we własną aplikację mobilną?

We współczesnym świecie technologie mobilne mają coraz większe znaczenie – dzięki ich wykorzystaniu firmy stają się bardziej innowacyjne i konkurencyjne. Dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na produkty dla rynku mobilnego – nie tylko na sprzęt, ale przede wszystkim na natywne aplikacje i responsywne strony internetowe.

Łącząc pasję tworzenia i znajomość najnowszych technologii, JCommerce intensywnie rozwija działalność w obszarze projektowania i wdrażania zarówno aplikacji mobilnych, jak i stron internetowych w wersji mobilnej.

Specjalizujemy się w produkcji platform i systemów biznesowych, multimedialnych, sportowych oraz medycznych. Aplikacje na urządzenia przenośne podnoszą efektywność innych implementowanych przez nas systemów. W intuicyjny i prosty sposób realizują funkcjonalności określone przez daną firmę.

Skupiamy się na każdym aspekcie związanym z tworzeniem aplikacji mobilnej. Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • konsulting z zakresu budowy i wdrażania technologii mobilnych,
 • projektowanie i tworzenie oprogramowania zgodnie z potrzebami Klienta,
 • wprowadzanie rozwiązań mobilnych do istniejących systemów Klienta,
 • zintegrowanie aplikacji z istniejącą infrastrukturą IT firmy,
 • wsparcie w rozwoju i utrzymaniu obecnych systemów,
 • testowanie aplikacji mobilnych.

Nasze główne technologie

 • Swift
 • Aplikacje mobilne -
 • Microsoft Visual Studio
 • Android Studio
 • Eclipse
 • App Store
 • Google Play
 • Ionic
 • PhoneGap
Platformy

– iOS
– Android

Języki programowania

– Objective-C
– Swift
– Java
– Kotlin
– C#
– HTML, CSS, JavaScript

Środowiska programistyczne/Narzędzia

– Xcode
– Eclipse
– Android Studio
– Microsoft Visual Studio

Technologie natywne

– iOS SDK, UIkit
– Android SDK
– Retrofit
– Volley
– RxJava
– Spring for Android
– Robolectric
– Crashlytics
– SQLite
– Cocoa Touch
– Core Data
– AFNetworking
– Cocos2d
– .NET Compact Framework
– Web Services Collaboration
– SQL Server CE
– LibGDX
– XNA Framework

Technologie cross-platform

– Xamarin
– PhoneGap
– Cordova
– Ionic
– AngularJS
– React Native

Ogólne

– Publikacja w App Store, Google Play, Windows Marketplace
– Web Services, REST, JSON
– TDD/BDD
– SVN, Git
– MVC, MVVM

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz sie więcej o możliwościach współpracy z JCommerce

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Oferujemy outsourcing programistów oraz zespołów Android i iOS, na co dzień pracujących zgodnie z metodyką Agile i zarządzanych przez Scrum Mastera.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) w celach handlowych, marketingowych, rekrutacyjnych lub na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.