Zalety usług managed services

Zalety usług managed services

Usługi Managed Services

Zespół specjalistów z JCommerce, tworząc dedykowane linie wsparcia, dostarcza kompleksowe usługi zarządzania systemami i usługami informatycznymi.

JCommerce jako dostawca Managed Services

W obsługiwanych przez nas projektach Managed Services kierujemy się najlepszymi praktykami określonymi m.in. przez standardy ITIL. Nasz katalog usług obejmuje zarządzanie infrastrukturą sieciową, zasobami sprzętowymi, dokumentacją oraz licencjami oprogramowania, zarządzanie i przetwarzanie danych, a także usługi consultingowe, w tym analizę, projektowanie i tworzenie systemów informatycznych oraz ich wdrażanie, utrzymanie i konserwację.

Do obsługiwanych przez JCommerce procesów należą:

 • Zarządzanie zasobami (Asset Management)
 • Zarządzanie poziomem świadczenia usług (Service Level Management)
 • Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management)
 • Zarządzanie dostępnością (Availability Management)
 • Zarządzanie konfiguracją (Configuration Management)
 • Testy i walidacja usług (Service Testing and Validation)
 • Zarządzanie wersjami i wdrożeniem (Release and Deployment Management)
 • Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management)
 • Zarządzanie zmianą (Change Management)
 • Zarządzanie problemami (Problem Management)
 • Zarządzanie zdarzeniami (Event Management)
 • Zarządzanie incydentami (Incident Management)

Managed Services – FAQ

Co to jest ITIL?

ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) to zbiór publikacji opisujących sprawdzone standardy zarządzania usługami informatycznymi.

Jaki jest wpływ ITIL na biznes?

Podejście ITIL jest uznawane za najlepszy zbiór standardów zarządzania i dostarczania usług IT, dlatego też jest ono powszechnie stosowane na całym świecie. ITIL jest komplementarny z wieloma frameworkami zarządzania projektami, takimi jak PMP czy PRINCE2. Dzięki temu sprawdza się w wielu firmach, bez względu na przyjętą strategię. Największe zalety stosowania standardów ITIL to integralność i stabilność procesów, sprawne wdrażanie zmian, duża transparentność i kontrola kosztów oraz optymalizacja wykorzystania zasobów oraz lepsze zarządzanie ryzykiem. Wszystko to przekłada się na lepszą jakość obsługi, a tym samym – zadowolenie klienta.

Co to jest ITSM?

ITSM, czyli IT Service Management, to pojęcie określające zbiór czynności wykonywane przez organizację obejmujące projektowanie, planowanie, dostarczanie, obsługę oraz kontrolę oferowanych usług IT.

Skontaktuj się z nami!

Umów się z nami na spotkanie podczas którego poznasz korzyści jak Twoja firma zyska dzięki Managed Services.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych;
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu .
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom, osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, w tym Inetum Polska Sp. z o.o. – ich pracownikom i współpracownikom, przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.