Typowe zastosowanie technologii Front-End

Obecnie najpopularniejszymi technologiami używanymi przez programistów są: JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3, RWD, Rest API, GraphQL Websockets oraz AJAX. W zależności od typu i wymagań projektu developerzy dopasują do niego frameworki, które będą najbardziej wydajne i odpowiednie.

Najpopularniejsze frameworki Front-End:

 • AngularJS, ReactJS – popularny framework JS używany podczas projektowania dynamicznych aplikacji webowych.
 • Bootstrap – powszechnie stosowany framework HTML i JS, wykorzystywany w projektach responsywnych.
 • BootMetro – jest środowiskiem CSS niezbędnym do tworzenia witryn w stylu Windows 8.

Skontaktuj się z nami!

Dzięki outsourcingowi programistów lub całych zespołów Front-End maleją standardowe koszty zatrudnienia, jakie ponosisz tworząc własny zespół. Zyskujesz także czas, dzięki braku konieczności prowadzenia czasochłonnych procesów rekrutacyjnych. Skontaktuj się z nami i przekonaj się w czym możemy Ci pomóc.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Technologie

Technologie
 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • TypeScript
 • AJAX
Biblioteki JavaScript
 • jQuery
 • jQueryUI
 • Underscore
 • Prototype
 • Raphael JS
 • D3.js
 • MooTools
Frameworki JavaScript
 • AngularJS
 • Angular
 • Backbone
 • React.js
 • Vue.js
Frameworki CSS
 • Bootstra
 • Material Design
 • Materialize
 • Unsemantic
 • Foundation
Preprocesory CSS
 • Sass
 • Less Compass Stylus
Testowanie
 • Jasmine
 • Karma
 • Mocha
 • Unit.js
Pozostałe biblioteki JavaScript
 • Webpack
 • RequireJS
 • Modernizr
 • Rxjs
API/SDK
 • Facebook Api
 • Google Api
Narzędzia automatyzacji zadań
 • Gulp
 • Grunt
Serwery aplikacyjne
 • Node.js
Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz sie więcej
o możliwościach współpracy z JCommerce.
Skontaktuj się z nami!