Analityka biznesowa w JCommerce - korzyści

Co zyskasz?

Outsourcing usług analizy biznesowej

JCommerce oferuje usługi w zakresie analizy biznesowej zarówno w modelu talent leasing oraz jako uzupełnienie zespołu deweloperskiego klienta w modelu team extension, jak i wynajem całego zespołu JCommerce.

Obszary analizy biznesowej

Dzięki realizacji projektów dla firm z wielu branż zarówno w Polsce, jak i za granicą, nasi analitycy biznesowi znają specyfikę różnych środowisk biznesowych i posiadają szeroką wiedzę, niezbędną podczas prowadzonych analiz.

Analitycy biznesowi z JCommerce śledzą również trendy związane z analityką, w związku z czym dostarczone przez nich raporty opierają się na najnowszych metodologiach i wykorzystują kompleksowy, a także zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych.

Obszary wchodzące w zakres kompetencji analityków JCommerce to przede wszystkim:

 • modelowanie procesów biznesowych,
 • logiczne i fizyczne modele danych,
 • wdrożenia kompletnych projektów systemów informatycznych,
 • bazy danych,
 • integracja systemów,
 • wielowymiarowe modele danych,
 • hurtownie danych,
 • SOA (Architektura Zorientowana na Usługi).

Nasze główne technologie

 • Paradigm
 • technologia Axure
 • Confluence
 • Microsoft Visio
 • Microsoft Sharepoint
Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Analitykami biznesowymi z JCommerce
Skontaktuj się z nami

Narzędzia wykorzystywane przez analityków biznesowych

Notacje
 • UML
 • BPMN
 • SysML
 • ArchiMate
Narzędzia i technologie
 • Enterprise Architect
 • Aris
 • Visual Paradigm
 • Axure
 • Pencil
 • MS Visio
 • JIRA
 • Confluence
 • MS SharePoint
Kompetencje
 • Analiza przedsiębiorstwa
 • Modelowanie procesów
 • Inżynieria wymagań
 • Analiza luk
 • Prototypowanie UI
 • Analiza Agile
 • Rozwiązania indywidualne
 • Profesjonalna dokumentacja projektowa
 • Walidacja rozwiązań
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Testy funkcjonalne
Projekty
 • Modele procesów biznesowych
 • Logiczne i fizyczne modele danych
 • Kompletne projekty systemów informatycznych
 • Bazy danych
 • Integracje systemów
 • Wielowymiarowe modele danych
 • Hurtownie danych
Branże
 • Produkcyjna
 • Handlowa
 • Budowlana
 • Bankowość i finanse
 • Ubezpieczenia
 • Medycyna
 • Rynek walutowy
 • Usługowa

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas i skorzystaj z darmowych konsultacji w zakresie usług analizy biznesowej dla twojego projektu IT.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych;
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu .
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom, osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, w tym Inetum Polska Sp. z o.o. – ich pracownikom i współpracownikom, przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.