Kompleksowe usługi rozwoju aplikacji i systemów informatycznych

We współpracy ważne są dla nas partnerskie relacje i znalezienie wspólnego języka z klientem, dlatego projekty realizujemy z wykorzystaniem sprawdzonych metod rozwoju oprogramowania, jak Scrum czy DevOps, które poprawiają komunikację i wpływają na Time to Market, a naszym klientom pozwalają zachować kontrolę nad realizacją projektów IT.

Realizujemy projekty rozwoju oprogramowania obejmujące:

 • Projektowanie i rozwijanie aplikacji webowych,
 • Projektowanie i rozwijanie aplikacji mobilnych,
 • Projektowanie i rozwijanie systemów informatycznych,
 • Projekty Proof of Concept (PoC) i Minimum Viable Product (MVP),
 • Rozwój produktów i platform cyfrowych,
 • Dedykowane rozwiązania dla e-commerce.

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz się więcej
o możliwościach współpracy z JCommerce
Skontaktuj się z nami!

Nasz proces rozwoju oprogramowania

Projektujemy i budujemy aplikacje webowe, desktopowe i mobilne, realizujemy projekty typu Proof of Concept i MVP, a nasi testerzy i zespoły QA dbają o najwyższą jakość rozwijanych produktów.

Nasze zespoły specjalistów obsługują cały proces wytwarzania oprogramowania. Od momentu przyjścia klienta z pomysłem, JCommerce wspiera jego realizację w obszarach:

 • Zebranie wymagań, stworzenie specyfikacji, a także analiza biznesowa z uwzględnieniem KPI projektu i wyborem technologii,
 • Analiza przedwdrożeniowa i architektura,
 • Programowanie, testowanie i utrzymanie, 
 • Ewaluacja, wnioski i rozwój.

Metodyki i techniki rozwoju oprogramowania wykorzystywane w JCommerce

Model Agile

W projektach opartych o metodyki Agile zapewniamy elastyczność oraz skupiamy się na bliskiej współpracy z klientem. Naszym celem jest stworzenie wysokiej jakości produktu spełniającego oczekiwania klienta i użytkowników.

Zapewniamy kompletne zespoły Scrumowe składające się z: certyfikowanego Scrum Mastera, Product Ownera, programistów backendowych, programistów frontendowych, inżynierów QA i architekta.

Model Fix

JCommerce dostarcza również projekty w modelu Fix, w którym budżet projektu, zakres i czas są określane i uzgadniane z klientem przed rozpoczęciem projektu.

W celu oszacowania wartości projektu przeprowadzamy szczegółową analizę biznesową projektu. Rezultatem analizy jest dokument, który szczegółowo opisuje wszystkie wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz założenia projektowe, definiuje procesy biznesowe oraz zapewnia wizualizację rozwiązania np. za pomocą diagramów UML.

Model hybrydowy

Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów rozwoju oprogramowania pozwala łączyć zalety obu modeli. Kombinacja sprawdzonych metody zarządzania projektami pozwala w pełni wykorzystywać wiedzę i umiejętności naszych kierowników projektów, programistów i specjalistów IT.

Test-Driven Development (TDD)

Dostarczamy rozwiązania programistyczne w oparciu m.in. o technikę Test-Driven Development. Dzięki stworzonym przez programistów testom sprawdzającym poprawność działania tworzonego kodu możliwe jest znaczne zredukowanie liczby błędów przed wdrożeniem na produkcję. Tym samym skraca się czas, jaki byłby potrzebny na znalezienie i usunięcie błędów, które mogłyby się pojawić na dalszych etapach prac projektowych.

Programowanie w parach

Zastosowanie techniki programowania w parach (Pair Programming) jako jednej z praktyk programowania ekstremalnego pozwala wyeliminować proste błędy i tworzyć lepszy kod. Dzięki temu podejściu nasi programiści są w stanie o wiele efektywniej wykorzystywać czas potrzebny do stworzenia określonej funkcjonalności, gdyż tworzony kod jest weryfikowany i konsultowany na bieżąco.

Domain-Driven Design (DDD)

Nasi architekci i developerzy, projektując rozwiązania w myśl podejścia DDD, skupiają się na jak najlepszym odzwierciedleniu procesów oraz założeń biznesowych, a także zachowaniu nazewnictwa spójnego z językiem biznesowym. Korzystamy z wieloletniego doświadczenia programistów oraz sprawdzonych metod komunikacji ułatwiających pracę wielu zespołów technicznych oraz wymianę informacji z ekspertami domenowymi.

Zweryfikowane umiejętności w zakresie rozwoju oprogramowania

Jako dostawca usług z obszaru rozwoju oprogramowania od 2005 roku zrealizowaliśmy już blisko 450 projektów informatycznych. Wiele z nich zapoczątkowało wieloletnią współpracę z klientami, którzy doceniają naszą elastyczność i wysoką jakość pracy. Nasze doświadczenie potwierdzają wysokie pozycje w rankingach Clutch:

 • Top Poland Custom Software Development – Clutch
 • Top Software Development Companies in Krakow – The Manifest
 • Top Software Development Companies in Warsaw – The manifest

Opinie Klientów

We make IT

Firma JCommerce powstała w 2005 roku, aby wspierać firmy w procesie transformacji cyfrowej. Wspieramy przedsiębiorstwa poszukujące możliwości przemian i rozwoju, bez względu na obszar działania i wielkość przedsiębiorstwa. Jesteśmy nie tylko świadkiem, ale też uczestnikiem tych przemian, dostarczamy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, a nasi developerzy łączą wiedzę programistyczną ze zwinnym podejściem do rozwoju oprogramowania. Tym, co nas wyróżnia, są stale rozwijane kompetencje technologiczne, miękkie oraz partnerska współpraca. Dzięki temu oprogramowanie, które tworzymy, jest dedykowane nie tylko z nazwy.

Technologie przyszłości

Posiadamy silne kompetencyjnie zespoły i programistów Java, .NET, PHP, PLC i HMI oraz Python i RPA. Tworzymy systemy webowe i aplikacje mobilne, które dzięki potencjałowi chmury, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pozwalają naszym klientom zyskać przewagę na rynku. Nie tylko rozwijamy oprogramowanie, ale też wspieramy firmy, które potrzebują partnera w obszarze transformacji cyfrowej, efektywnej analizy danych biznesowych oraz wdrożeń nowoczesnych systemów BI czy EMM.

Wiedza i partnerstwo

Nasi developerzy zapewniają wsparcie kompetencyjne zespołom klienta.
Prowadzimy szkolenia, przekazujemy know-how i dzielimy się wiedzą technologiczną i z obszaru metodyk zarządzania projektami.
Rozwój bazy wiedzy i silnych kompetencji to dla nas klucz do sukcesu i wyzwanie, które pozwala nam i naszym partnerom ciągle się rozwijać.

Skontaktuj się z nami!

Dzięki outsourcingowi programistów, zespołów lub całych projektów IT maleją standardowe koszty zatrudnienia, jakie ponosisz, tworząc własny zespół. Zyskujesz także czas dzięki wyeliminowaniu konieczności prowadzenia czasochłonnych procesów rekrutacyjnych. Skontaktuj się z nami i przekonaj, jak outsourcing IT wspiera rozwój oprogramowania.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.