Certyfikaty specjalistów JCommerce

Apple

Apple Certified Support Professional

Jamf

Jamf 200 (wcześniej Certified Casper Technician)

Jamf 300 (wcześniej Certified Casper Administrator)

Jamf 350 (wcześniej Certified JSS Administrator)

Jamf 400 (wcześniej Certified Casper Expert)

Java

Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer

Oracle Certified Master JAVA EE 5 Enterprise Architect

Oracle Certified Professional, Java EE 5 Business Component Developer

Oracle Certified Expert, Java Platform, EE 6 Web Component Developer

Oracle Certified Expert, EE 6 Enterprise JavaBeans Developer

Oracle Certified Expert, EE 6 Web Services Developer

Oracle Certified Expert, Java EE 6 Java Persistence API Developer

SpringSource Certified Spring Professional

PHP

Zend Certified Engineer PHP 5.3

RankSheet Certificate – Professional in PHP

RankSheet Certificate – Professional in WebMaster

RankSheet Certificate – Professional in HTML

Brainbench PHP5 Certificate

Microsoft

MCTD: Web Applications

MCSA: Web Applications

MCSE : Business Intelligence

MCITP: Database Administrator 2008

MCITP: Database Developer 2008

MCITP: Server Administrator on Windows Server 2008

MCSE: Data Management and Analytics (*Charter)

MCPD : Enterprise Application Developer

MCPD : Web Developer 4

MCPD : SharePoint Developer2010

MCPD : Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework

MCSA: Windows Server 2008

MCSA : SQL Server 2012

MCSA : Querying Microsoft SQL Server 2012

MCSD : Web Applications Solutions Developer

MCTS : Business Intelligence Development and Maintenance

MCTS : .Net Framework 4.0, Service Communication Applications

MCTS : .Net Framework 4.0, Data Access

MCTS : .Net Framework 4.0, Web Applications

MCTS : BizTalk® Server 2006, Custom Applications

MCTS : MS SharePoint 2010, Application Development

MCTS : MS Dynamics NAV 2009 C/SIDE Solution Development

MCTS : MS Dynamics NAV 2009 Installation & Configuration

MCTS : MS Dynamics NAV 2009 Core Setup and Finance

MCTS : Microsoft Exchange Server 2010, Configuration

MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration

MCITP : Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010

Microsoft Certified Application Developer for Microsoft .NET

Microsoft Certified Solution Developer for Microsoft .NET

Microsoft Specialist Programming in C#

Oracle

Oracle Database 11g: Administration I

Oracle 10g: Advanced PL/SQL Programming

Oracle Database 11g Data Warehousing Certified Implementation Specialist

Oracle Database SQL Certified Expert

Oracle PL SQL Developer Certified Associate

Oracle Database 11g Administrator Certified Professional

Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional

IBM

IBM Certified Developer – Cognos 10 BI Metadata Models

IBM Certified Developer – Cognos TM1

IBM Certified Specialist – Cognos TM1 Data Analysis

IBM Certified Solution Developer – InfoSphere DataStage v8.0

IBM Certified Solution Designer – InfoSphere Warehouse v9.5

IBM Certified Solution Developer – WebSphere IIS DataStage Enterprise Edition

IBM Certified Solution Developer – WebSphere IIS QualityStage

IBM Certified Database Associate – DB2 9 Fundamentals

IBM Certified Database Administrator – DB2 9 DBA for Linux, UNIX and Windows

IBM Cognos Foundational Sales Professional

IBM Information Management InfoSphere Warehouse C-Class Technical Sales Professional

IBM InfoSphere MDM Advanced Edition Technical Professional v2

IBM WebSphere IIS DataStage Enterprise Edition v75

IBM Netezza Technical Mastery Professional v1

IBM Information Management DB2 Technical Professional v2

Qlik

QlikView Designer

QlikView Developer

QlikView 11 System Administrator

SAP BusinessObjects

BO Certified Professional – BO Enterprise XI

BO Enterprise Certified Professional XI – Level One

SAP Certified Application Associate – SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 4.0

SAP Business Objects Web Intelligence 4.0

Web Assessment for SAP BusinessObjects 4.0 Business Intelligence and Enterprise Information Management Solutions Product Knowledge for Presales Consultants

Quality Assurance

ISTQB Foundation Level ISTQB

Advanced Test Manager ISTQB

Advanced Technical Test Analyst

ISTQB Full Advanced Tester

Inne

Cloudera Certified Developer for Apache Hadoop (CCDH)

Associate’s Certificate in Business Analysis (The George Washington University)

ITIL® V3 Foundation

Professional Scrum Master

PRINCE2® Registered Practitioner (Project Management)

Metodyka Modelowania UML

Advance Project Management with Microsoft Project Professional 2007

REQB CPRE Foundation Level

TOGAF® 9 Certified

Skontaktuj się z nami!

Masz więcej pytań albo szukasz innych specyficznych kompetencji?

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

We make IT

Na rynku IT działamy już od 2005 roku, wspierając Klientów wiedzą i doświadczeniem naszych specjalistów. Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która łączy w sobie kompetencje technologiczne PHP, JAVA, .NET, Front-End i znajomość procesów biznesowych pochodzących z wdrożeń systemów Business Intelligence, ERP oraz Enterprise Mobility Management (system Jamf Pro, który pozwala nam oferować Apple Management Services).

Technologia naszą przewagą

Posiadamy popartą certyfikatami wiedzę oraz kompetencje, by sprawnie projektować i wdrażać rozwiązania w różnych środowiskach IT. Oprócz znajomości technologii, efektywnie wykorzystujemy też najlepsze praktyki metodologii Scrum, Kanban oraz PRINCE2.

Nasza misja

Wspieramy firmy w nieustającym procesie cyfrowej transformacji.
Dzieląc się wiedzą, talentem i kompetencjami naszych specjalistów,
zapewniamy partnerom rozwój i współpracę opartą na zaufaniu.

Potrzebujesz doświadczonego specjalisty IT lub całego zespołu? Masz pytania?
Napisz do nas!