Poznaj usługi cyberbezpieczeństwa JCommerce

Zabezpieczamy organizacje na wszystkich etapach transformacji cyfrowej. Projektujemy zarówno architektury sieciowe, infrastrukturalne, jak i aplikacyjne, dzięki czemu tworzone przez nas rozwiązania od samego początku spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.
 
Weryfikujemy istniejące środowiska teleinformatyczne, korzystając z najnowszych narzędzi oraz wiedzy doświadczonych inżynierów bezpieczeństwa.

W trakcie analiz wykonujemy m.in.:

 • testy penetracyjne,
 • testy skanowania kodu,
 • testy statyczne,
 • testy dynamiczne,
 • testy podatności,
 • przeglądy manualne,
 • testowe ataki APT
 • testowe ataki DDoS.

Etapy audytu bezpieczeństwa

Zakres naszych usług w ramach audytów bezpieczeństwa:

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz się więcej o usługach JCommerce w obszarze cyberbezpieczeństwa
Skontaktuj się z nami!

Kompetencje i narzędzia cyberbezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa systemów operacyjnych
 • Windows
 • Linux
 • iOS
 • Android
 • AIX
 • Solaris
Audyty bezpieczeństwa baz danych
 • Oracle
 • MS SQL
 • SYBASE
Audyty bezpieczeństwa architektury sieciowej
Audyty bezpieczeństwa urządzeń sieciowych
 • Firewall
 • kontrolerów domen Active Directory
 • VPN
Audyty bezpieczeństwa procesów biznesowych
Audyty bezpieczeństwa aplikacji
 • webowych,
 • mobilnych.
Testy penetracyjne aplikacji webowych
 • black-box
 • grey-box
 • white-box
Testy penetracyjne aplikacji mobilnych
 • black-box
 • white-box
Testy penetracyjne infrastruktury sieciowej

Co musisz wiedzieć o cyberbezpieczeństwie? – FAQ

A

Co to jest cyberatak?

Cyberatak to próba uzyskania dostępu do zasobów systemowych. Cyberataki dzielimy na pasywne, które mają na celu pozyskanie i wykorzystanie informacji z systemu, oraz aktywne, których celem jest ingerencja w działanie systemu.

A

Co to jest atak ATP?

Atak ATP (ang. Advanced Threat Persistence) polega na uzyskaniu dostępu do systemu przez nieautoryzowanego użytkownika, który pozostaje niewykryty przez długi czas. Tego typu ataki są niebezpieczne ze względu na dostęp hakerów do poufnych danych i możliwość ich wykradzenia. 

A

Co to jest atak DDoS?

Atak DDoS (ang. Distributed Denial of Service) mają za zadanie zajęcie wszystkich wolnych zasobów, a w rezultacie uniemożliwienie działania usługi lub systemu. Atak tego typu przeprowadzany jest za pomocą specjalnego oprogramowania, np. bota lub trojana, który przejmuje kontrolę nad zasobami w sieci, a następnie powoduje ich przeciążenie poprzez wywoływanie dużej liczby fikcyjnych prób skorzystania z usług. 

A

Na czym polega test penetracyjny?

Testy penetracyjne mają za zadanie sprawdzenie bezpieczeństwa rozwiązań systemowych zaimplementowanych u klienta. Przeprowadzane są metodami:

 • black-box, w której audytor posiada minimalny poziom wiedzy na temat danego rozwiązania,
 • grey-box, w której audytor posiada podstawowe informacje o danym rozwiązaniu,
 • white-box, w której audytor posiada pełną wiedzę na temat danego rozwiązania. 

Obejmują zarówno manualny, jak i automatyczny przegląd kodu. Efektem końcowym testów penetracyjnych jest raport zawierający listę potencjalnie zagrożonych obszarów oraz rekomendacje działań niezbędnych do obniżenia bądź wyeliminowania ryzyka. 

Load More

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj ze wsparcia inżynierów od cyberbezpieczeństwa z JCommerce i zapewnij bezpieczeństwo twoich usług i systemów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i umów się na konsultacje.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.