Qlik BI BOX – zobacz, jak działa Qlik

Qlik BI BOX to nowatorska formuła JCommerce, dzięki której możesz testować przez 30 dni za darmo pakiety analityczne na Twoich własnych, rzeczywistych danych.

Żeby skorzystać z oferty, skontaktuj się z nami – razem ustalimy Twoje potrzeby biznesowe i zdefiniujemy interesujący Cię obszar analiz. Następnie poprosimy Cię o paczkę Twoich danych, na podstawie których w ciągu 3 dni roboczych stworzymy gotowy zestaw pakietów analitycznych.

Zespół specjalistów JCommerce pomoże Ci w:

 • wyborze odpowiednich pakietów analiz,
 • integracji dużych wolumenów danych,
 • integracji systemów dotąd niezintegrowanych w celu rozszerzenia obszarów analizy,
 • stworzeniu i utrzymaniu nawet bardzo złożonych systemów analitycznych.

Dzięki darmowej wersji testowej Qlik BI BOX możesz samodzielnie przetestować efekt końcowy i zdecydować o dalszych krokach związanych z wdrożeniem narzędzi Qlik.

Więcej informacji o Qlik BI BOX

Qlik Sense – self service BI

Qlik Sense to samoobsługowe narzędzie służące do analityki biznesowej, likwidujące większość dotychczasowych ograniczeń narzędzi Business Intelligence.

Qlik Sense jest rozwiązaniem dla firm, w których pracownicy chcą samodzielnie eksplorować i wizualizować dane – bez konieczności wsparcia działów IT i długiego czasu oczekiwania na zamówioną analizę. Qlik Sense daje użytkownikom pełną możliwość tworzenia, modyfikowania lub rozszerzania wizualizacji.

Co sprawia, że Qlik Sense jest przyjazny dla użytkownika?

 • Intuicyjne tworzenie kokpitów i raportów
  dzięki metodzie „przeciągnij i upuść” użytkownik może samodzielnie wizualizować interesujące go obszary analityczne,
 • Uproszczone licencjonowanie
  oparte o tokenowy model licencyjny, pozwalający uzyskać większą elastyczność w zarządzaniu licencjami,
 • Możliwość samodzielnego tworzenia rozszerzeń
  dzięki otwartej technologii JavaScript lub wykorzystaniu już gotowych, bezpłatnych, zamieszczonych w Qlik Community.

Qlik Sense Mashup – jeszcze więcej możliwości

Platforma Qlik Sense oparta została na nowoczesnych i najbardziej popularnych technologiach webowych: HTML5 i JavaScript, udostępnia również otwarte API.

Dzięki Qlik Sense Mashup możesz rozwinąć wykorzystywane już w Twojej firmie systemy, takie jak SharePoint czy strona internetowa, poprzez dodanie do nich funkcjonalności analitycznych Qlik Sense.

Rozwiązanie to umożliwia także stworzenie uniwersalnego portalu agregującego informacje zarówno z firmy, jak i z otoczenia biznesowego, dzięki integracji z dowolnymi zewnętrznymi źródłami danych.

Qlik Sense Mashup to:

 • ograniczenie ilości systemów, z których muszą korzystać pracownicy w celu zdobycia potrzebnych danych,
 • agregacja danych w jednym miejscu, dzięki czemu możliwe jest ich efektywne analizowanie i wizualizowanie,
 • łatwy dostęp do analiz dla wszystkich pracowników przy użyciu znanych im narzędzi,
 • szerszy zakres wykorzystania możliwości analityki biznesowej przez pracowników, co bezpośrednio przekłada się na wzrost efektywności wykonywanych przez nich zadań.

Biblioteka rozszerzeń Vizlib dla Qlik Sense

Biblioteka obiektów dostarczana przez Vizlib pozwala na rozszerzenie możliwości systemu Qlik Sense o dodatkowe funkcjonalności oraz typy wizualizacji.

Część obiektów udostępnia funkcjonalności znane z QlikView, które nie zostały zaimplementowane w Qlik Sense, co jest szczególnie ważne dla użytkowników, którzy cenią możliwości systemu starszej generacji firmy Qlik, ale chcieliby skorzystać również z korzyści, które niesie ze sobą Qlik Sense.

JCommerce jest oficjalnym partnerem zarówno firmy Qlik, jak i Vizlib, dzięki czemu nasi specjaliści Business Intelligence są w stanie dostarczać najlepsze rozwiązania, dostosowane do potrzeb biznesowych naszych klientów.

Lista obiektów możliwych do zastosowania po zainstalowaniu biblioteki Vizlib:

 • Venn Diagram
 • Advanced Text Object
 • Activity Gauge
 • Scatter Chart
 • Pie Chart
 • Line Chart
 • Bar Chart
 • Filter
 • Calendar
 • Table
 • Story Timeline
 • Heatmap
 • Sankey Chart
 • Container
 • Pivot Table
 • KPI Designer

QlikView

QlikView dzięki szybkiemu importowi różnych danych źródłowych zapewnia lepszą analitykę biznesową, bez konieczności korzystania z pomocy specjalistów.

Aplikacja jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze oraz stwarza użytkownikowi duże możliwości do samodzielnego jej utrzymania i rozwoju.

 • Łatwość użytkowania – proste i intuicyjne korzystanie z platformy,
 • Przejrzyste raporty i analizy – tworzenie wizualizacji danych w zrozumiały i nowoczesny sposób,
 • Skalowalność – natychmiastowy czas odpowiedzi, bez ograniczeń dotyczących ilości danych,
 • Integracja danych – szybka integracja wszystkich danych z różnych źródeł w jednej aplikacji,
 • Identyfikacja trendów – rozpoznawanie niewidocznych na pierwszy rzut oka trendów i odkrywanie informacji,
 • Praca zespołowa – wspólne podejmowanie decyzji i prowadzenie bezpiecznej współpracy w czasie rzeczywistym,
 • Pełna filtracja danych – wyszukiwanie w obrębie wszystkich danych – bezpośrednio i pośrednio,
 • Różne formy prezentacji danych – wykorzystanie dynamicznych aplikacji, pulpitów i analiz,
 • Mobilność – dostęp, analiza i pobieranie danych z urządzeń przenośnych,
 • Szybka implementacja – zwykle mniej niż miesiąc,
 • Niskie koszty – szybki zwrot z inwestycji dzięki krótkiej implementacji.

Usługi konsultacyjne w zakresie Platformy Qlik

Oferujemy usługi konsultacyjne w zakresie Qlik Sense oraz QlikView zarówno dla klientów wdrażających system analityki biznesowej, jak i dla klientów, którzy mają już Qlik Sense lub QlikView w swojej firmie.

Nasze usługi doradcze mają na celu zapewnienie poprawności oraz skalowalności architektury platformy Qlik.

Skorzystaj u usług konsultacyjnych w zakresie:

 • Przegląd aplikacji – identyfikowane są obszary, które mają negatywny wpływ na użyteczność, wydajność, skalowalność lub łatwość obsługi konkretnej aplikacji Qlik.
 • Przegląd infrastruktury – oceniane jest bieżące środowisko pod kątem dobrych praktyk i określenie obszarów, które mają wpływ na jego wydajność, użyteczność i łatwość konserwacji.
 • Warsztaty bezpieczeństwa – mają za zadanie dostosować wewnętrzne i zewnętrzne wymagania bezpieczeństwa klienta do najlepszych praktyk bezpieczeństwa środowiska Qlik.
 • Testy skalowalności platformy Qlik – sprawdzają, czy aplikacje potrafią obsłużyć przewidywaną liczbę użytkowników lub zwiększającą się ilość danych w przypadku przewidywanego wzrostu liczby użytkowników, tworzenia nowych aplikacji, aktualizacji lub migracji.

Skontaktuj się z nami!

Dzięki outsourcingowi programistów, zespołów lub całych projektów IT maleją standardowe koszty zatrudnienia, jakie ponosisz tworząc własny zespół. Zyskujesz także czas, dzięki braku konieczności prowadzenia czasochłonnych procesów rekrutacyjnych. Skontaktuj się z nami i przekonaj się w czym możemy Ci pomóc.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz sie więcej
o możliwościach współpracy z JCommerce
Skontaktuj się z nami!