Nasza strona wykorzystuje ciasteczka by działać jak najsprawniej. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.
JCommerce - Usługi IT

Usługi IT

W czasach Big Data duża ilość, zmienność i różnorodność danych wymaga zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych. Firmy, które korzystają z naszych narzędzi Business Intelligence uzyskują pełen obraz płynący z danych, a dzięki temu nieograniczone możliwości prognozowania i odkrywania nowych informacji.

OLAP

Interaktywne przetwarzanie analityczne (OLAP) to rozwiązanie, które pozwala odzwierciedlić wielowymiarową strukturę przedsiębiorstwa. Technika ta umożliwia w szybki, spójny i interaktywny sposób dostarczać kluczowe informacje dla firmy. Specjalne narzędzia pozwalają wykonywać szereg operacji, dzięki którym badane zjawisko może być analizowane przy różnych poziomach złożoności, filtrowania i rankingowania. Wielowymiarowość struktury umożliwia ukazywanie zawartych w niej danych z różnych perspektyw, dzięki czemu wyniki prezentowane są w sposób jak najbardziej przejrzysty i czytelny. Dostarczenie jak najwyższej jakości informacji umożliwiają m.in. takie operacje jak:

  • Drążenie danych – dostarcza coraz to bardziej szczegółowe dane na temat badanej cechy,
  • Agregowanie – pozwala przeanalizować dane z szerszej perspektywy poprzez agregację danych,
  • Selekcjonowanie – ograniczenie badanego zjawiska według określonych cech,
  • Rankingowanie – uszeregowanie atrybutów,
  • Operacje arytmetyczne, statystyczne, ekonometryczne oraz m.in wybieranie najmniejszych, największych wartości, sortowanie oraz generowanie wskaźników.

Skontaktuj się z nami