Usługi - platforma Power BI

Usługi JCommerce związane z platformą Power BI 

Specjaliści i usługi Power BI dla Twojej firmy

Poznaj nasze usługi specjalistów i zespołów Business Intelligence dostarczających zaawansowane narzędzia analityczne takie jak Microsoft Power BI.

Kompleksowe wsparcie w obszarze Microsoft Business Intelligence

Nasz zespół Business Intelligence pomoże Ci dobrać rozwiązanie, którego możliwości pozwolą rozwijać się Twojemu biznesowi sprawniej niż kiedykolwiek. I to niezależnie od tego, w którym miejscu obecnie się znajdujesz.
 
Dzięki wykorzystaniu m.in. chmury Azure bądź lokalnie z Microsoft SQL Server, budujemy dla naszych klientów wysokowydajne rozwiązania Business Intelligence oparte o hurtownie danych. Wykorzystujemy najlepsze praktyki w zakresie procesów ETL (czyli ekstrakcji, przekształcania i integracji danych) i stosujemy najlepsze standardy budowy takich systemów, dzięki czemu możemy się pochwalić udanymi wdrożeniami hurtowni danych naszych klientów.
 
 

Wdrożenie Power BI – dlaczego JCommerce?

Posiadamy tytuł Gold Microsoft Partner w obszarze Data Analytics, co potwierdza nasze wysokie kompetencje w obszarach:

 • Business Intelligence – tworzenie, wdrażanie i utrzymanie rozwiązań raportowych. W skład rozwiązania mogą wchodzić kompletne raporty realizujące procesy integracji danych jak i ich wizualizacji lub złożone systemy oparte o hurtownię danych oraz wyrafinowane modele danych SQL, Analityki zaawansowanej – budowanie rozwiązań Machine Learning w oparciu o Azure Machine Learning Service,
 • Big Data – wdrażanie rozwiązań do przechowywania, przetwarzania i bezpieczeństwa danych w oparciu o usługi Azure i zarządzania nimi.

Prowadzimy projekty BI zarówno w kraju, jak i za granicą dla wiodących firm w swoich obszarach. Dodatkową rekomendacją potwierdzającą naszą pozycję jako zaufanego partnera jest pierwsze miejsce w rankingu Top Poland Data Analytics.

Microsoft Partner - Gold application

Możliwości Microsoft Power BI

Precyzyjna informacja o prowadzonym biznesie jest dziś bezcenna. Elastyczna i łatwo rozszerzalna platforma raportowa pozwala firmom lepiej monitorować i zarządzać procesami oraz podnosić ich wydajność w całym spektrum działalności przedsiębiorstwa – od rekrutacji poprzez produkcję, zakupy i zarządzanie magazynami, po kontakty z odbiorcami i badanie zadowolenia klientów.

Tak szeroki zakres informacji jeszcze parę lat temu był dostępny tylko dla największych firm, z dużymi budżetami na analizę danych. Dziś staje się on osiągalny dla każdego. Jest to możliwe dzięki nowej generacji narzędzi raportowych, wśród których liderem jest Microsoft Power BI oraz Azure Business Intelligence (badanie Gartner,  luty 2020).

Microsoft Power BI – zalety, które wykreowały lidera

Dostępne raporty

Wgląd w informacje przez przeglądarkę WWW czy aplikację mobilną oraz lokalnie. Wszystko to z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Self-service

Z Power BI każdy, nawet pracownik nieposiadający doświadczenia w obszarze IT i kompetencji analityka danych otrzymuje możliwość łatwego analizowania danych, tworzenia przejrzystych wizualizacji, interaktywnych raportów oraz udostępniania ich online.

Bezpieczeństwo

Wszystkie dane są zabezpieczone przez dostawcę rozwiązania, czyli firmę Microsoft, w oparciu o normy ISO. Zarządzaj dostępami i uprawnieniami oraz zakresem odczytywanych danych w raportach.

Prosta migracja i rozbudowa

Wiele firm nadal korzysta z MS Exel jako głównego narzędzia do analizy danych. W skład Power BI wchodzą dobrze znane z MS Excel dodatki: Power Query i Power Pivot. Dzięki temu migracja do Power BI nie jest skomplikowana, wspiera automatyzacje VBA i dowolne bazy danych oraz oferuje dostęp online.

Wiele źródeł danych

Twórz raporty oparte na jednym źródle danych lub platformy oparte na sztucznej inteligencji. Z Power BI zyskasz możliwość uzyskiwania odpowiedzi na podstawie pytań zadanych w języku naturalnym dzięki funkcjonalności Q&A i możesz korzystać z zasobów chmurowych platformy Azure.

Power Platform

Power BI to część Power Platform, zaawansowanych narzędzi dodatkowych. Platforma pozwala tworzyć aplikacje bez użycia kodu dzięki Power Apps i zautomatyzować procesy biznesowe z Power Automate. Dzięki Power Platform możesz zredukować koszty budowy aplikacji nawet o 70%, a ich utrzymania o 38%.

Możliwość Integracji

Power BI z łatwością integruje się z systemami ERP i CRM od Microsoft, takimi jak Microsoft CRM, Microsoft Dynamics 365, jak również z rozwiązaniami innych producentów. Liczba źródeł danych do analizy jest ogromna! Szerokie spektrum możliwości łączenia danych w jednym modelu analitycznym pozwala uzyskać niespotykaną wcześniej szerokość i głębokość analiz.

Sprawdź, jak działają raporty Microsoft Power BI

Interaktywne narzędzia Business Intelligence tworzone z pomocą Microsoft Power BI umożliwiają wielowymiarową analizę danych. Jednym z narzędzi, które często pojawia się w realizowanych przez naszych developerów projektach, jest raport do analizy sprzedaży.
 
Za pomocą poniższego przykładowego raportu w krótkim czasie można uzyskać informacje m.in. na temat trendów, realizacji budżetów, rentowności poszczególnych kategorii i samych produktów, a także dowiedzieć się, kim są klienci. Tego typu raporty skupiają się na wizualizacji danych pochodzących z różnych źródeł, takich jak system e-commerce, system księgowy czy Google Analytics.

Jak zacząć pracę z Power BI?

Podstawowym i bezpłatnym narzędziem używanym do tworzenia raportów jest Power BI Desktop, który jest ściśle zintegrowany z programem Excel. Pobieranie danych jest możliwe z istniejących arkuszy, dowolnych baz danych, Dynamics 365, źródeł internetowych, bezpośrednio z serwera SQL i wielu innych. Jeśli jest taka konieczność, dane można przekształcać, korzystając z edytora Power Query bez naruszania plików źródłowych. Relacje między danymi są czytelnie przedstawione w widoku modelu danych.
 
Power BI Desktop udostępnia gotową bibliotekę elementów, których funkcją jest wizualizacja danych. Interaktywne raporty mogą być swobodnie umieszczane na kanwie i dostępnych jest wiele szablonów raportowania. Raport można zapisać i wysłać jak dowolny plik lub opublikować online w usłudze Power BI (wymaga konta i dostępu Power BI Pro, aby korzystać z kompletu funkcjonalności).
 
Interfejs i obsługa Power BI Desktop nie będzie stanowiła wyzwania dla żadnej osoby zaznajomionej z pakietem usług Office 365, która zna podstawy analizy danych. Budowa i analiza podstawowych raportów nie wymaga korzystania z usługi analityka Business Intelligence. Dla bardziej szczegółowych analiz i raportów konieczne jednak będzie projektowanie architektury, procesów ETL oraz utworzenie skutecznych formuł języka DAX – w takich przypadkach najlepiej zlecić wdrożenie na zewnątrz, pamiętając, aby nie pominąć przy tym szkolenia dla pracowników.

Skontaktuj się z nami!

Dostarczamy usługi wdrożenia Microsoft Power BI, konsultacje i szkolenia dla użytkowników. Sprawdź z nami za darmo, jakie są dostępne dane, możliwości wdrożenia i jakie efekty możesz osiągnąć w Twojej firmie dzięki Power BI!

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych;
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu .
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom, osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, w tym Inetum Polska Sp. z o.o. – ich pracownikom i współpracownikom, przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.