System Microsoft Business Intelligence

Pakiet Microsoft Business Intelligence pomaga użytkownikom biznesowym w wydobyciu największej wartości z danych przy zachowaniu niskiego całkowitego kosztu eksploatacji. Dzięki ścisłej integracji z pakietem Microsoft Office narzędzia Microsoft Business Intelligence dostarczają właściwych informacji w odpowiednim czasie i formacie.

Dzięki zastosowaniu nowego, semantycznego modelu Business Intelligence (Business Intelligence Semantic Model) platforma Microsoft Business Intelligence oferuje możliwość jeszcze szybszego i dokładniejszego niż dotychczas modelowania rozwiązań, a także elastycznego wdrażania obszarów analitycznych przy zachowaniu pełnej spójności systemu Business Intelligence.  W zależności od wielkości projektu i jego specyfiki dobierane są takie komponenty pakietu, których zastosowanie najbardziej odpowiada potrzebom biznesowym Klienta. Jednocześnie wdrażane rozwiązanie pozostaje otwarte na dalsze modyfikacje i rozbudowę z wykorzystaniem nowych funkcjonalności.

Microsoft Business Intelligence


Główne funkcjonalności Microsoft Business Intelligence

Tworzony na podstawie wielu lat doświadczeń, pakiet Microsoft Business Intelligence oferuje użytkownikom biznesowym następujące funkcjonalności:

 • Modelowanie – prototypowanie elastycznych modeli analitycznych,
 • Samoobsługowe Business Intelligence – minimalizacja zaangażowania działu IT w proces tworzenia raportów,
 • Raportowanie – pełen zakres funkcjonalności raportowych,
 • Analizy predykcyjne – identyfikacja trendów i przyczyn problemów w przedsiębiorstwie,
 • Integracja danych i zarządzanie nimi – pełna automatyzacja procesów ekstrakcji, przetwarzania i ładowania danych (ETL) z wielu rodzajów źródeł,
 • Big Data – wgląd w każdy rodzaj danych, niezależnie od ich rodzaju i rozmiaru,
 • Hurtownie danych – w pełni przygotowane środowisko do wdrożenia wysoce skalowalnej i niezawodnej hurtowni danych,
 • Praca w grupie – optymalizacja współpracy, współdzielenia informacji z innymi pracownikami, zarządzania zasobami oraz szybkiego przeszukiwania danych,
 • Dostęp mobilny – zdalny dostęp do raportów, kokpitów menedżerskich i kart wyników na urządzeniach mobilnych,
 • Dane w chmurze – swobodne korzystanie z rozwiązań w chmurze (usługa Azure),
 • Dostępność, wydajność i bezpieczeństwo – wysoka dostępność (usługa AlwaysOn) i wydajność (indeksy typu Columnstore) w kluczowych zadaniach, przy optymalnych kosztach,
 • Elastyczny czas wdrożenia – rozwiązania dostosowywane są do wielkości organizacji oraz różnych oczekiwań użytkowników – od wdrożeń Self-Service Business Intelligence, aż po aplikacje klasy Enterprise.

Chcesz wiedzieć więcej?

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.