Usługi - wdrożenie hurtowni danych

Usługi JCommerce związane z wdrożeniem Hurtowni Danych

Outsourcing specjalistów baz danych i hurtowni danych

Współpraca z JCommerce daje Ci dostęp do kompetencji i doświadczenia najlepszych specjalistów na rynku, bez konieczności ponoszenia kosztów długotrwałej rekrutacji.

Typowe zastosowania hurtowni danych

Hurtownia danych umożliwia przeprowadzenie analiz z uwzględnieniem danych historycznych pochodzących nawet sprzed kilkunastu lat. Zgromadzone dane są uporządkowane, zarchiwizowane i przechowywane w centralnej bazie danych, a także mają wdrożoną politykę kopii zapasowych. Dzięki temu hurtownia danych wpływa na zwiększenie kontroli nad dostępem do danych i informacji a tym samym poprawę bezpieczeństwa.

Z biegiem czasu potrzeby informacyjne wzrastają, co jest naturalnym wynikiem rozwoju firmy, zatem specjalista BI pełni rolę wsparcia dla użytkowników końcowych hurtowni danych, którzy powinni pozostać z nim w stałym kontakcie, aby wspólnie na bieżąco weryfikować potrzeby biznesowe organizacji i dostosowywać systemy analityczne.

Istnieją różne sposoby analizy danych zawartych w hurtowni. Dobierane są one w zależności od aktualnych potrzeb, jednak najczęściej spotykane rozwiązania to:

 • cykliczne, standardowe raportowanie o stałej strukturze, przy czym użytkownik może zmieniać kryteria filtrowania,
 • definiowanie raportów i zapytań przez użytkownika przy użyciu języka SQL lub dzięki wykorzystaniu automatycznego generatora raportów,
 • analiza statystyczna umożliwiająca m.in. określenie trendów, prognozowania,
 • wielowymiarowe i interaktywne przetwarzanie analityczne (OLAP),
 • eksploracja danych (data mining), umożliwiająca przewidywanie zachowań przedsiębiorstwa i rynków,
 • modelowanie biznesu zapewniające predykcję efektów działań biznesowych.

Zweryfikowane umiejętności tworzenia i pracy na hurtowniach danych

Tytułem Złotego Partnera Microsoft w zakresie Data Platform zostaliśmy nagrodzeni dzięki spełnieniu wymagań i potwierdzeniu swoich kompetencji w jednym z obszarów:

 • Administracji bazami danych SQL – konfiguracja dostępów do danych, audyty, zarządzanie kopiami zapasowymi oraz instancjami SQL Server, implementacja SQL do Azure oraz zarządzanie pamięcią masową,
 • Rozwoju baz danych SQL – tworzenie i wdrażanie baz danych oraz ich funkcjonalności, optymalizacja, zarządzanie danymi i programowanie baz danych za pomocą Transact-SQL,
 • Big Data – wdrażanie rozwiązań do przechowywania, przetwarzania i bezpieczeństwa danych w oparciu o usługi Azure i zarządzanie nimi.
Miscrosoft Partner - aplikacja gold - data platform
Skorzystaj z darmowych konsultacji
i dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z JCommerce
Skontaktuj się z nami!

Architektura hurtowni danych wspierająca biznes

Dogłębna analiza sytuacji klienta, jego potrzeb oraz celów biznesowych, jakie mają być realizowane na bazie zebranych danych, pozwala naszemu zespołowi na zaprojektowanie optymalnej architektury hurtowni danych, baz źródłowych i magazynów danych operacyjnych. Dzięki pracy włożonej we właściwe zbudowanie architektury rozwiązania klient może nie tylko w pełni wykorzystywać potencjał narzędzi wizualizacji danych, ale również rozwijać hurtownię danych o kolejne źródła danych, a tym samym poszerzać jej możliwości.
 
Przeczytaj więcej o wykorzystywanych przez nasz zespół Business Intelligence typach architektury hurtowni danych.

Hurtownia danych w chmurze

Chmura stanowi znakomite środowisko do umieszczenia w niej hurtowni danych. Wykorzystanie rozwiązań chmurowych oferowanych przez dostawców takich jak AWS, Azure czy Google Cloud pozwala uzyskać dużą elastyczność.

Architektura hurtowni danych bazująca na chmurze jest odporna na duże i nieregularne obciążenia danymi oraz można ją dowolnie skalować. Ponadto chmurowe hurtownie danych powinny być dość proste w zarządzaniu, a także mogą być zautomatyzowane, co dodatkowo upraszcza obsługę i konfigurację usługi.

Tworzenie hurtowni danych w chmurze oferuje wiele korzyści związanych z optymalizacją kosztów, w tym:

 • Eliminuje konieczność zakupu, instalowania i konfiguracji infrastruktury
 • Nie wymaga angażowania pracowników w utrzymanie infrastruktury
 • Wyeliminowanie kosztów związanych z aktualizacją i modernizacją sprzętu

Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia do tworzenia hurtowni danych w chmurze, takie jak wydajne i łatwe w obsłudze bazy danych w oparciu o rozwiązania Snowflake, które doskonale integrują się z narzędziami analityczno-raportowymi takimi jak Microsoft Power BI, Qlik, Tableau czy SAP BusinessObjects.

Minihurtownie danych

Podzbiory centralnej hurtowni danych lub samodzielne bazy danych czerpiące dane z hurtowni o zawężonej tematyce to minihurtownie (ang. data marts), które obejmują wybrany obszar biznesowy, np.  marketing czy księgowość.

Bardzo ważne jest, aby data marts były spójne z główną hurtownią, dzięki temu hurtownia baz danych będzie wiarygodnym źródłem dla minihurtowni. Ważną rolę odgrywają tutaj architektura hurtowni danych oraz procesy ETL (Extract, Transform, Load), które umożliwiają integrację danych z różnych źródeł, ich transformację i załadowanie do bazy docelowej.

Wyodrębnienie obszarów tematycznych w hurtowni dostarcza licznych korzyści, ponieważ pozwala m.in.:

 • przyśpieszyć analizę i stabilność systemów poprzez wykonywanie operacji bez dodatkowego obciążenia głównej hurtowni danych,
 • analizować dane z konkretnych źródeł istotnych z punktu widzenia różnych działów,
 • przechowywać bardziej szczegółowe dane historyczne oraz gotowe agregaty ułatwiające i przyśpieszające pracę,
 • zwiększyć wydajność pobierania danych,
 • zbyt wiele czasu na poznanie zawiłych struktur danych.

Skontaktuj się z nami!

Specjaliści Business Intelligence z JCommerce wdrożyli wiele hurtowni danych, dlatego wiemy, jak pomocne dla użytkowników są uporządkowane i zarchiwizowane informacje. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat oferty i usług.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych;
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu .
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom, osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, w tym Inetum Polska Sp. z o.o. – ich pracownikom i współpracownikom, przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.