Nasza strona wykorzystuje ciasteczka by działać jak najsprawniej. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.
JCommerce - Usługi IT

Usługi IT

W czasach Big Data duża ilość, zmienność i różnorodność danych wymaga zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych. Firmy, które korzystają z naszych narzędzi Business Intelligence uzyskują pełen obraz płynący z danych, a dzięki temu nieograniczone możliwości prognozowania i odkrywania nowych informacji.

Źródła danych systemów Business Intelligence

Jakie źródła danych można podpiąć pod system Business Intelligence?

Narzędzia ETL wchodzące w skład systemów Business Intelligence pozwalają zintegrować dane pochodzące z wielu źródeł. Wykorzystują w tym celu najczęściej dedykowane sterowniki, dzięki którym mogą bezpośrednio łączyć się z innymi systemami informatycznymi (np. ERP, CRM), bazami danych oraz plikami zewnętrznymi (np. plikami programu Excel, CSV). W sytuacji, gdy pojawia się potrzeba integracji danych ze źródeł, dla których nie ma predefiniowanego sterownika, możemy skorzystać z interfejsu ODBC bądź OLE DB.

Wybór narzędzia ETL jest bardzo istotnym elementem w trakcie projektowania systemu Business Intelligence, dlatego warto skorzystać tu z doświadczenia specjalistów, mających za sobą szereg wdrożeń, a także rozeznanie w narzędziach tego typu.

Czy można importować dane bezpośrednio z Excela do systemu Business Intelligence?

Wszystkie wdrażane systemy klasy Business Intelligence pozwalają na importowanie i eksportowanie danych z Excela – zarówno ze starszych wersji, jak i tych najnowszych. Przeważnie narzędzia służące do obsługi ETL mają predefiniowany sterownik do obsługi plików .xls oraz .xlsx, ponieważ jest to bardzo często spotykane źródło danych.

Czy do systemu Business Intelligence można sukcesywnie dodawać nowe systemy źródłowe?

Jednym ze sposobów budowy systemów Business Intelligence jest podejście przyrostowe, które zakłada rozszerzanie systemu o dane z nowych źródeł i nowe funkcjonalności. Podejście takie umożliwia w pierwszej kolejności wdrożenie priorytetowych elementów systemu, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do kluczowych funkcji i najistotniejszych danych, a następnie rozbudowywania go o dodatkowe komponenty. Rozbudowa systemu dotyczy również przypadków pojawienia się nowych źródeł danych, co wiąże się z przebudową procesów ETL, dzięki którym możemy skorzystać z wielu różnorodnych źródeł danych.

Należy zwrócić uwagę na możliwość wymiany jednego systemu źródłowego na drugi bez konieczności przebudowywania całego rozwiązania klasy BI, jedynie korygując pewne procesy ETL (raporty i kokpity menedżerskie w znakomitej większości przypadków mogą pozostać niezmienne). Jest to bardzo ważna cecha systemu BI, zapewniająca ciągłość raportowania w organizacji.

Czy użytkownik biznesowy poradzi sobie z wymianą danych?

Wysoka jakość danych ma kluczowe znaczenie dla analiz przeprowadzanych w systemach Business Intelligence, dlatego na rynku pojawia się coraz to więcej rozwiązań wspierających proces zarządzania jakością danych (jak np. Microsoft SQL Server Data Quality Services). Pomagają one użytkownikowi rozwiązywać problemy kompletności, dokładności, unikatowości i integralności danych.

 

Wróć do FAQ

 

Skontaktuj się z nami