Nasza strona wykorzystuje ciasteczka by działać jak najsprawniej. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.
JCommerce - Usługi IT

Usługi IT

W czasach Big Data duża ilość, zmienność i różnorodność danych wymaga zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych. Firmy, które korzystają z naszych narzędzi Business Intelligence uzyskują pełen obraz płynący z danych, a dzięki temu nieograniczone możliwości prognozowania i odkrywania nowych informacji.

Zalety Systemu Business Intelligence

Poznaj zalety systemu Business Intelligence, w czym może pomóc narzędzie tej klasy?

Systemy klasy BI składają się z szeregu narzędzi zapewniających efektywne przetwarzanie danych oraz udostępnianie wyników pracownikom na różnych szczeblach organizacji. Narzędzia klasy BI pozwalają, m.in. na:

 • łatwy dostęp do danych pochodzących z różnych źródeł
 • analizę trendów oraz monitorowanie wszelkich rozbieżnych wartości
 • podejmowanie kluczowych decyzji w czasie rzeczywistym
 • analizę efektów pracy poszczególnych pracowników
 • usprawnienie pracy kierowników, managerów oraz osób na stanowiskach decyzyjnych
 • analizę danych na różnym poziomie szczegółowości, w różnym okresie czasu
 • usprawnienie metod otrzymywania informacji poprzez szybkie i łatwe dostarczanie raportów osobom podejmującym decyzje
 • gromadzenie wiarygodnych danych w jednym miejscu

Czy platforma Business Intelligence pomoże konsolidacji spółek?

Ze względu na rozproszenie danych pochodzących często z niezintegrowanych systemów, przeprowadzenie konsolidacji spółek przy pomocy, np. arkusza kalkulacyjnego jest zadaniem trudnym. System klasy Business Intelligence może znacząco wspomóc ten proces automatyzując sporządzanie sprawozdań i zmniejszając ryzyko popełnienia błędu. System BI, gromadząc dane z całej grupy kapitałowej, zapewnia spójne, poprawne oraz wiarygodne sprawozdania i raporty. Co więcej, wdrożone rozwiązania rozwinąć można o dodatkowe moduły wpierające najbardziej zaawansowane procesy konsolidacji.

Jakie korzyści niesie za sobą wdrożenie narzędzi Business Intelligence?

Wdrożenie narzędzi Business Intelligence to same zalety, niosące za sobą ogromne korzyści dla całej organizacji. Do najważniejszych z nich należą:

 • konsolidacja danych i możliwość ich analizy na różnym poziomie szczegółowości
 • sprawne prowadzenie analiz sprzedażowych i finansowych
 • usprawnienie procesów planistycznych
 • zwiększenie efektywności zarządzania
 • wspieranie realizacji założonych celów biznesowych
 • graficzne przedstawienie danych za pomocą wykresów
 • skrócenie czasu analizy i podejmowania istotnych decyzji strategicznych

 

Wróć do FAQ

Skontaktuj się z nami