Nasza strona wykorzystuje ciasteczka by działać jak najsprawniej. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.
JCommerce - Usługi IT

Usługi IT

W czasach Big Data duża ilość, zmienność i różnorodność danych wymaga zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych. Firmy, które korzystają z naszych narzędzi Business Intelligence uzyskują pełen obraz płynący z danych, a dzięki temu nieograniczone możliwości prognozowania i odkrywania nowych informacji.

Zaangażowanie specjalistów IT/BI

W jakim celu potrzebni są specjaliści Business Intelligence, jeśli firma posiada własne zasoby, tj. dział IT?

Projektowanie i wdrażanie systemów BI jest złożonym procesem, dlatego wymaga od zespołu zajmującego się jego implementacją dużych zasobów wiedzy z zakresu budowy systemów informatycznych, ogromnego doświadczenia przy tego typu projektach oraz praktycznej znajomości narzędzi analitycznych. Nie zawsze wewnętrzny dział IT firmy posiada tak dogłębną wiedzę i umiejętności jak zewnętrzni specjaliści BI, którzy dzięki dokładnej znajomości tematyki i nieustannym poszerzaniu umiejętności na profesjonalnych szkoleniach, z sukcesem wdrożyli wiele systemów Business Intelligence. Niemniej jednak współpraca z działem IT jest istotna, ponieważ w zależności od przyjętego sposobu realizacji prac, zespół zleceniodawcy może zostać znacząco zaangażowany w realizację prac wdrożeniowych.

Jakiego zaangażowania ze strony zleceniodawcy oczekują specjaliści Business Intelligence?

Wdrożenie systemu Business Intelligence to zaawansowany proces. Kluczowym elementem sukcesu tego przedsięwzięcia jest współpraca na przestrzeni całego projektu. Są jednak etapy bardziej i mniej wymagające. Najważniejszą częścią wdrożenia jest przeprowadzenie analizy wymagań raportowych/biznesowych, które ma spełnić system BI. Na tym etapie konieczne jest szczegółowe doprecyzowanie wymagań z osobami merytorycznie odpowiedzialnymi za projekt ze strony zleceniodawcy (wskazanymi na etapie inicjowania projektu). Ponadto istotne jest ustalenie kwestii związanych z infrastrukturą oraz dostępem do systemów źródłowych, które nieodzownie wymagają współpracy z wewnętrznym działem IT zleceniodawcy. Oczywistą częścią projektu, przy której wymagana jest bliska współpraca obu stron, jest etap odbioru rozwiązania. Warto również pamiętać o kluczowej części wdrożenia, czyli szkoleniach dla użytkowników końcowych i administratorów rozwiązania.

Jakie prace partner wdrożeniowy jest w stanie wykonać bezpośrednio u zleceniodawcy?

Specjaliści BI mogą wykonać komplet prac w siedzibie zleceniodawcy. Niemniej jednak możliwie jak najwięcej prac starają się przeprowadzać w siedzibie swojej firmy, aby nie obciążać zleceniodawcy dodatkowymi kosztami, związanymi z udostępnieniem stanowiska pracy na dłuższy czas. W zależności od przyjętej metodyki, wykonane prace przenoszone są etapami na serwery zleceniodawcy lub też od początku praca wykonywana jest na serwerach zdalnie. W siedzibie firmy zleceniodawcy przeprowadzana jest natomiast analiza wymagań oraz zazwyczaj odbywają się szkolenia użytkowników.

Specjaliści BI rozumieją konieczność przestrzegania wymogów bezpieczeństwa, które w pewnych sytuacjach obligują do pracy w siedzibie zleceniodawcy (zależnie od poziomu bezpieczeństwa danych). Nigdy natomiast nie jest to wymóg ze strony dostawców rozwiązań Business Intelligence.


 

Wróć do FAQ

Skontaktuj się z nami