Nasza strona wykorzystuje ciasteczka by działać jak najsprawniej. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.
JCommerce - Usługi IT

Usługi IT

W czasach Big Data duża ilość, zmienność i różnorodność danych wymaga zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych. Firmy, które korzystają z naszych narzędzi Business Intelligence uzyskują pełen obraz płynący z danych, a dzięki temu nieograniczone możliwości prognozowania i odkrywania nowych informacji.

Wdrożenie narzędzi Business Intelligence

Jak długo trwa wdrożenie systemu Business Intelligence?

W zależności od wielkości przedsięwzięcia, wdrożenie systemu Business Intelligence może trwać od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Warto zauważyć, że większość przedsiębiorstw, po wdrożeniu systemu widząc szereg korzyści i zalet z zaimplementowanego rozwiązania, zaczyna dostrzegać nowe możliwości rozwoju i decyduje się na rozszerzenie systemu o kolejne obszary i funkcjonalności.

Od którego obszaru biznesowego najlepiej rozpocząć wdrożenie systemu Business Intelligence?

Systemy Business Intelligence należy wdrażać zgodnie z priorytetami, zaczynając od implementacji najważniejszych dla organizacji funkcji. Jednym z częściej wybieranych obszarów wdrożenia jest obszar sprzedaży i moduł finansowy.

Jak przygotować dane w hurtowni danych, żeby szybko i sprawnie wdrożyć system Business Intelligence?

Zapewnienie wysokiej jakości danych w systemie Business Intelligence ma kluczowy wpływ na dalsze procesy analityczne. Przygotowanie danych jest procesem bardzo złożonym, ponieważ dane pochodzące z wielu systemów źródłowych muszą zostać odpowiednio wyczyszczone oraz zintegrowane. Oczyszczenie danych polega na standaryzacji formy zapisów oraz typów danych, proces integracji polega z kolei na scalaniu uprzednio oczyszczonych danych – eksperci wykonują te czynności poprzez budowę procesów ETL / DQ.

Jak skutecznie wdrożyć narzędzia Business Intelligence w firmie?

Wdrażanie systemu Business Intelligence to złożony proces. Skuteczność jego implementacji zależna jest od wielu czynników. Kluczową kwestią jest doświadczenie zespołu, rzetelna analiza wymagań oraz odpowiedni dobór technologii, a także przeszkolenie przyszłych użytkowników systemu.

Jakie są czynniki sukcesu przy wdrażaniu narzędzi Business Intelligence?

Wdrożenie nowego systemu Business Intelligence poprzedzać powinna gruntowna analiza potrzeb firmy oraz określenie celów, które mają być osiągnięte. Należy wykonać dokładną specyfikację oczekiwań przyszłych użytkowników końcowych systemu. Przyszli użytkownicy muszą być też przygotowani na zmiany w organizacji i świadomi, dlaczego system jest wdrażany i w czym może im pomóc.

Z jakim ryzykiem i zagrożeniami wiąże się wdrażanie Business Intelligence?

Typowe zagrożenia jakie mają miejsce podczas wdrażania systemów klasy Business Intelligence to:

 • źle oszacowane koszty i czas realizacji
 • źle zdefiniowane cele wdrożenia
 • brak zaangażowania ze strony Klienta
 • brak osób odpowiedzialnych za wdrożenie wyznaczonych po stronie Klienta
 • brak świadomości zmian i poparcia projektu na poziomie osób zarządzających
 • problemy komunikacyjne
 • brak akceptacji systemu przez pracowników (zrozumienia potrzeb jego wdrożenia, zasady działania)

Problemy o największym znaczeniu i wpływie na projekt pojawiają się zwykle już w początkowych etapach jego realizacji. Skutkują one odsuwaniem się w czasie zakładanych korzyści, a co za tym idzie, mogą negatywnie wpłynąć na zaangażowanie w projekt i jego realizację.

Jak wygląda wdrożenie systemu Business Intelligence?

Wdrożenie systemu Business Intelligence to proces kompleksowy i obejmujący wiele etapów, które mogą się różnić w zależności od przyjętego podejścia. Etapy te mogą następować kolejno po sobie lub częściowo nachodzić na siebie w czasie. Przyjęte podejście jest zależne od szczegółów wdrożenia i wynika z doświadczenia specjalistów wdrażających system BI. Najczęściej jednak składa się z szeregu przedstawionych niżej etapów.

 1. Planowanie – stworzenie planu projektu, określenie architektury hurtowni danych, określenie środków technicznych, zdefiniowanie zadań itp.
 2. Analiza i zbieranie wymagań – zrozumienie potrzeb biznesowych i wymagań użytkowników systemu.
 3. Utworzenie fizycznej hurtowni danych i hurtowni tematycznych – utworzenie tabel wymiarów i faktów.
 4. Pozyskanie danych z systemów źródłowych – zlokalizowanie źródeł danych, analiza ich struktur, określenie niezbędnych operacji transformacji i czyszczenia w celu zapewnienia spójności i integralności danych.
 5. Zasilenie hurtowni danych – proces wydzielania, przekształcania i wprowadzania danych do hurtowni danych.
 6. Automatyzacja procesu – automatyzacja i harmonogramowanie zasilania hurtowni.
 7. Tworzenie początkowego zbioru raportów – przygotowywanie szablonów i wzorców raportów.
 8. Kontrola poprawności i testowanie danych – kontrola poprawności działania hurtowni za pomocą utworzonych raportów i standardowych procesów poprawności.
 9. Szkolenia – szkolenia użytkowników i administratorów.

Ponadto przed wdrożeniem systemu BI można określić specyficzny zestaw KPI (zobacz więcej: KPI), pozwalających ocenić wynik wdrożenia. Mogą to być zarówno mierniki ilościowe, jak i jakościowe.

Na jakie wsparcie można liczyć podczas wdrażania systemu Business Intelligence oraz po jego wdrożeniu?

Specjaliści Business Intelligence dokonują wdrożenia systemu przy udziale pracowników przedsiębiorstwa w ustalonym wcześniej zakresie – od kompletnego wdrożenia po jego wybrane fragmenty. Po wykonaniu zakontraktowanych prac przeprowadzane są profesjonalne szkolenia z zakresu użytkowania systemu oraz zapewniona jest pełna pomoc techniczna na określonym poziomie (umowa SLA, wsparcie powdrożeniowe, helpdesk etc.).

Jakie są kluczowe wskaźniki sukcesu projektu wdrożenia systemu Business Intelligence?

Do kluczowych wskaźników sukcesu projektu Business Intelligence możemy zaliczyć:

 • użyteczność – system realizuje założone funkcje
 • efektywność – system działa szybko i sprawnie
 • niezawodność – system działa bezawaryjnie
 • zgodność z oczekiwaniami – system jest zgodny z oczekiwaniami użytkowników

Ponadto przed wdrożeniem systemu Business Intelligence można określić specyficzny zestaw KPI (zobacz więcej: KPI), pozwalających ocenić wynik wdrożenia. Mogą to być zarówno mierniki ilościowe, jak i jakościowe.

Wróć do FAQ

Skontaktuj się z nami