Nasza strona wykorzystuje ciasteczka by działać jak najsprawniej. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.
JCommerce - Usługi IT

Usługi IT

W czasach Big Data duża ilość, zmienność i różnorodność danych wymaga zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych. Firmy, które korzystają z naszych narzędzi Business Intelligence uzyskują pełen obraz płynący z danych, a dzięki temu nieograniczone możliwości prognozowania i odkrywania nowych informacji.

Tworzenie raportów i analiz

Jaka jest różnica pomiędzy tworzeniem raportów a ich drążeniem?

W trakcie tworzenia raportu przewidywane/oprogramowywane są najczęstsze kierunki jego drążenia (poza najnowszymi narzędziami BI, które wykorzystują, np. logikę asocjacyjną (zobacz więcej: logika asocjacyjna). Drążenie raportu jest jednym ze sposobów efektywnego powiązania danych w systemie BI (uzyskanie danych bardziej szczegółowych – drill down, bardziej ogólnych – drill up lub analizowanych pod innym względem na temat badanego zjawiska).

Jak szybko systemy Business Intelligence generują raporty/analizy?

W zależności od tego jaka ilość danych jest analizowana, wygenerowanie raportu trwać może od ułamków sekundy do kilkunastu minut (szczegółowy, detaliczny raport za długi okres czasu). Idea narzędzia klasy BI opiera się na tym, że dane źródłowe, pobierane z systemu źródłowego są przygotowywane niemalże „pod raport” – stąd istnieje szereg „best practices” pozwalających na minimalizację czasu wygenerowania raportu. Z drugiej strony – jeśli nawet żadna z tych praktyk nie może być zastosowana w konkretnym przypadku (niezmiernie rzadko), dzięki zastosowaniu narzędzi do harmonogramowania, raport, którego wygenerowanie trwa relatywnie długo, można przygotować wcześniej tak, aby użytkownik końcowy miał gotowy i najbardziej aktualny raport w momencie, w którym będzie go potrzebował.

Czy można analizować trendy za pomocą systemów Business Intelligence?

Raporty tworzone za pośrednictwem systemów BI pozwalają, m.in. właśnie na analizę trendów. Zaawansowane narzędzia BI, poza prezentacją trendów historycznych, pozwalają również na predykcję – na bazie mniej lub bardziej złożonych modeli matematycznych.

Czy istnieje możliwość eksportowania raportów z systemów Business Intelligence do formatu PDF?

Większość dostarczanych rozwiązań klasy Business Intelligence pozwala na bezproblemowe wyeksportowanie raportów do formatu PDF.

Co można analizować za pomocą systemu Business Intelligence?

Za pomocą systemu Business Intelligence wykonywać można analizy wielu obszarów firmy, np.:

  • obszar finansowy – koszty i przychody sprzedaży, analiza rentowności
  • obszar marketingowy – przychody z reklam, marże, czas zamówień
  • obszar obsługi klientów – rentowność klientów
  • obszar produkcji – porównywanie wyników, identyfikacja problemów i opóźnień
  • obszar danych płacowych – wynagrodzenia, dane osobowe

 

Wróć do FAQ

Skontaktuj się z nami