Zweryfikowane umiejętności Business Intelligence

Złotym Partnerem Microsoft w zakresie analizy danych zostaliśmy dzięki spełnieniu wymagań kompetencyjnych w jednym z obszarów:

 • Business Intelligence – tworzenie, wdrażanie i utrzymanie hurtowni danych z użyciem SQL oraz tworzenie modeli danych SQL, w tym wielowymiarowych i tabelarycznych modeli BI, zapytań MDX i DAX oraz konfiguracji i utrzymania SQL Server Analysis Services (SSAS),
 • Analityki zaawansowanej – budowanie rozwiązań Machine Learning w oparciu o Azure Machine Learning Service,
 • Big Data – wdrażanie rozwiązań do przechowywania, przetwarzania i bezpieczeństwa danych w oparciu o usługi Azure i zarządzania nimi.
Poznaj nasze usługi w obszarze Business Intelligence

Skontaktuj się z nami!

Dzięki outsourcingowi programistów, zespołów lub całych projektów IT maleją standardowe koszty zatrudnienia, jakie ponosisz, tworząc własny zespół. Zyskujesz także czas, dzięki wyeliminowaniu konieczności prowadzenia czasochłonnych procesów rekrutacyjnych. Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w czym możemy Ci pomóc.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Obszary Business Intelligence

  Raporty i analizy biznesowe

  Oferujemy szeroką gamę metod raportowania i analiz. Są wśród nich:

  • raporty korporacyjne,
  • raporty budowane ad-hoc,
  • kokpity menadżerskie,
  • karty wyników (scorecards),
  • raporty dostarczane z systemu centralnego na urządzenia mobilne.

  Niezależnie od tego, która z powyższych metod zostanie wybrana, gromadzone informacje już zawsze będą efektywnie wykorzystywane.


  Eksploracja danych

  Dzięki naszym rozwiązaniom użytkownik w prosty i szybki sposób znajduje ukryte prawidłowości i zależności między informacjami zgromadzonymi w hurtowniach danych. Proces eksploracji danych polega na selekcji, zestawieniu i analizie danych. Tak dobrane i zaprezentowane informacje mogą odpowiedzieć na wiele pytań, np.:

  • Którzy klienci rokują największe szanse na zysk?
  • Jaki jest spodziewany zwrot z zaplanowanych na przyszły rok promocji?
  • Którzy klienci mogą przenieść się do konkurencji?
  • W jaki sposób można wzmocnić firmowy program lojalnościowy?
  • Jak można wykryć potencjalną defraudację?

  Planowanie i budżetowanie

  Oferujemy aplikacje planistyczne umożliwiające pełną kontrolę budżetowania poprzez harmonogramowanie i weryfikację wykonania zadań przypisanych poszczególnym pracownikom.

  Dostarczamy systemy, które nie tylko ułatwiają i przyspieszają tworzenie planów, ale również umożliwiają dotarcie do alternatywnych rozwiązań. Na podstawie danych historycznych pozwalają zweryfikować i skorygować zamierzone działania, a ponadto dają możliwość:

  • tworzenia wielowymiarowych budżetów,
  • objęcia procesem budżetowym dowolnych działów organizacji (np.: sprzedaży, produkcji, finansów),
  • łatwego tworzenia arkuszy planistycznych,
  • przypisania do poszczególnych obszarów budżetowych odpowiedzialnych za nie osób,
  • ciągłego śledzenia procesu planowania poprzez alerty i powiadomienia,
  • automatycznej konsolidacji budżetów na podstawie wcześniej zdefiniowanych zależności pomiędzy budżetami cząstkowymi,
  • śledzenia wykonywania oraz rozbudowanej analizy odchyleń,
  • tworzenia budżetów w sposób etapowy i iteracyjny,
  • integracji z systemem raportowym istniejącym już w przedsiębiorstwie.


  Hurtownie danych

  Tworzone przez nas hurtownie danych to scentralizowane i rozbudowane bazy, które służą do przechowywania olbrzymiej ilości pochodzących z różnych źródeł i przepływających przez firmę informacji.

  Oprócz tego, że umożliwiają szybkie przeszukiwanie i efektywne analizowanie całej swojej zawartości, to ich posiadanie przekłada się na liczne korzyści:

  • spójność informacji – wszystkie dane przechowywane w hurtowni posiadają jedną wspólną formę,
  • eliminacja błędów – przed załadowaniem danych do hurtowni, wszystkie ewentualne niezgodności są identyfikowane i niwelowane – proces sporządzania raportów i analiz ulega znacznemu usprawnieniu,
  • zapewnienie odpowiedniej prędkości działania systemów operacyjnych – hurtownie danych oddzielone są od systemów operacyjnych, dzięki czemu nie spowalniają ich działania,
  • zwiększenie wartości operacyjnej aplikacji biznesowych – hurtownie danych mogą pracować w połączeniu z systemami transakcyjnymi, a w szczególności z rozwiązaniami do zarządzania relacjami z klientem (CRM),
  • bezpieczeństwo przechowywanych danych – wszystkie dane przechowywane są w centralnym repozytorium,
  • efektywne i trafne zarządzanie – hurtownie danych to solidny fundament dla aplikacji wspierających podejmowanie decyzji i kontrolowanie przedsiębiorstwa.

  Zarządzanie metadanymi

  Metadane w systemie hurtowni danych to informacje, które opisują definicje, znaczenie, pochodzenie oraz zależności pomiędzy danymi. Charakteryzują dokładnie każdy element systemu IT: strukturę danych źródłowych, definicje biznesowe, przepływ informacji między aplikacjami czy też identyfikację zależności między obiektami.

  Do zarządzania metadanymi używa się rozwiązań, które usprawniają i porządkują procesy odkrywania, analizowania i pojmowania zależności pomiędzy licznymi obiektami w systemach IT oraz informacjami w globalnej perspektywie całego przedsiębiorstwa.

  W praktyce pozwalają swoim użytkownikom m. in.:

  • zrozumieć z jakiego miejsca w systemie źródłowym płyną dane, jakim przekształceniom są poddawane i dokąd trafiają,
  • oszacować czasochłonność i koszty ewentualnych zmian w systemie, poprzez poznanie wszystkich obiektów, na które ta modyfikacja będzie wpływać, a ponadto zapewnić spójność i poprawność całego zaplanowanego w ten sposób procesu,
  • posiadać zintegrowany, spójny obraz wszystkich metadanych.

  Zarządzanie danymi podstawowymi

  Master Data Management to zestaw procesów i narzędzi niezbędnych do poprawnego zarządzania i definiowania głównych referencyjnych, ale nie transakcyjnych danych organizacji. Agreguje, zapewnia odpowiednią jakość, spójność i dystrybucję tych właśnie informacji w obrębie całej firmy. Wspiera zarządzanie obszarów takich jak: klient, produkt, konto, pracownik oraz dostawca.

  Implementowane tego typu rozwiązania pozwalają w praktyce na m. in.:

  • korelowanie istotnych danych działu obsługi klienta z informacjami wykorzystywanymi przez marketing, dzięki temu składanie ofert konkretnym klientom na usługi oraz produkty, których jeszcze nie posiadają, a których potrzebują;
  • posiadanie jednego, spójnego systemu danych głównych zamiast kilku lub kilkunastu mniejszych, których równoległe utrzymywanie najczęściej powoduje niezadowolenie i brak satysfakcji klientów, niską wydajność operacyjną, brak wsparcia procesu podejmowania decyzji czy zgodności ze standardami i wymogami regulatorów zewnętrznych;
  • podniesienie konkurencyjności firmy.


  Zarządzanie jakością danych

  Dla zapewnienia stuprocentowej wiarygodności posiadanych danych, oferujemy usługę zarządzania jakością danych – Data Quality, która pomoże w:

  • tworzeniu poprawnych analiz biznesowych opartych o prawdziwe dane, a tym samym dokładniej obrazujących wszelkie procesy zachodzące w firmie,
  • lepszej obsłudze klienta – dzięki posiadaniu w jednym miejscu i jednej spójnej formie wszystkich informacji na jego temat,
  • odkryciu nowych szans i obszarów rozwoju – na podstawie pozyskanej wiedzy o relacjach i zależnościach między konkretnymi danymi,
  • obniżeniu kosztów – dzięki zmniejszeniu ryzyka błędnych decyzji biznesowych.

  Integracja danych

  Podstawowym elementem każdego rozwiązania klasy Business Intelligence są dobrze opracowane procesy integracji danych, zwane potocznie procesami ETL (z ang.: Extraction, Transformation, Loading).

  Poprawnie zdefiniowane procesy ETL umożliwiają zamienienie ogromnej ilości różnorodnych danych, w łatwo dostępne, usystematyzowane i użyteczne dla każdej firmy informacje. Innymi słowy pozwalają:

  • wydobyć dane z systemów źródłowych (Extraction) – od plików tekstowych i zestawień Excel, przez wszystkie systemy relacyjnych baz danych (Oracle, Sybase, DB2), po aplikacje klasy ERP takie jak SAP R/3;
  • przetransformować dane źródłowe w jednolity, zintegrowany zestaw informacji (Transformation) – w trakcie transformacji wykonywane są dowolne konwersje, agregacje, przeliczenia i kalkulacje na danych źródłowych, zgodnie z algorytmami biznesowymi. Sprawdzona zostaje ich integralność i zapewniona jest spójność raportów. Aby wynik pracy był jak najlepszy wykorzystane zostają sprawdzone mechanizmy zarządzania jakością danych – Data Quality oraz Data Cleansing;
  • wprowadzić informacje do systemów docelowych (Loading).

  Docelowe systemy raportowe procesów ETL, podobnie jak w przypadku systemów źródłowych, mogą być w pełni dowolne: od plików płaskich, przez różnorodne aplikacje zewnętrzne i zewnętrzne systemy raportowe, po dedykowane hurtownie danych.

  Skorzystaj z darmowych konsultacji i dowiedz sie więcej
  o możliwościach współpracy z JCommerce
  Skontaktuj się z nami!