Usługi MS BI

Usługi Business Intelligence

Outsourcing specjalistów i wdrożenia systemów Business Intelligence

Systemy Business Intelligence wdrażane przez firmę JCommerce są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Zweryfikowane umiejętności Business Intelligence

JCommerce wdraża wykorzystywane na całym świecie rozwiązania w tym QlikView, Qlik Sense oraz Microsoft Power BI. Nasza firma została mianowana Złotym Partnerem Microsoft w zakresie analizy danych dzięki spełnieniu wymagań kompetencyjnych w obszarach:

 • Business Intelligence – tworzenie, wdrażanie i utrzymanie hurtowni danych z użyciem SQL oraz tworzenie modeli danych SQL, w tym wielowymiarowych i tabelarycznych modeli BI, zapytań MDX i DAX oraz konfiguracji i utrzymania SQL Server Analysis Services (SSAS),
 • Analityki zaawansowanej – budowanie rozwiązań Machine Learning w oparciu o Azure Machine Learning Service,
 • Big Data – wdrażanie rozwiązań do przechowywania, przetwarzania i bezpieczeństwa danych w oparciu o usługi Azure i zarządzania nimi.

Poznaj nasze usługi w obszarze Business Intelligence

Logo Microsoft Partner - Gold

Nasze główne technologie

 • Power BI
 • Qlik
 • Tableau
 • Oracle
 • Snowflake
 • Redshift
 • IBM (DB2)
 • SAP (BusinessObjects)
 • Power Pivot
 • Informatica (PowerCenter)
 • Pentaho
 • Talend

Główne obszary wsparcia rozwiązań Business Intelligence

Raporty i analizy biznesowe

Oferujemy szeroką gamę metod raportowania i analiz. Są wśród nich:

 • raporty korporacyjne,
 • raporty budowane ad-hoc,
 • kokpity menadżerskie,

 

 • karty wyników (scorecards),
 • raporty dostarczane z systemu centralnego na urządzenia mobilne.

Niezależnie od tego, która z powyższych metod zostanie wybrana, gromadzone informacje już zawsze będą efektywnie wykorzystywane.

 

 

Eksploracja danych

Dzięki naszym rozwiązaniom użytkownik w prosty i szybki sposób znajduje ukryte prawidłowości i zależności między informacjami zgromadzonymi w hurtowniach danych. Proces eksploracji danych polega na selekcji, zestawieniu i analizie danych. Tak dobrane i zaprezentowane informacje mogą odpowiedzieć na wiele pytań, np.:

 

 • Którzy klienci rokują największe szanse na zysk?
 • Jaki jest spodziewany zwrot z zaplanowanych na przyszły rok promocji?
 • Którzy klienci mogą przenieść się do konkurencji?
 • W jaki sposób można wzmocnić firmowy program lojalnościowy?
 • Jak można wykryć potencjalną defraudację?
Hurtownie danych

Tworzone przez nas hurtownie danych to scentralizowane i rozbudowane bazy, które służą do przechowywania olbrzymiej ilości pochodzących z różnych źródeł i przepływających przez firmę informacji.

Oprócz tego, że umożliwiają szybkie przeszukiwanie i efektywne analizowanie całej swojej zawartości, to ich posiadanie przekłada się na liczne korzyści:

 • spójność informacji – wszystkie dane przechowywane w hurtowni posiadają jedną wspólną formę,
 • eliminacja błędów – przed załadowaniem danych do hurtowni, wszystkie ewentualne niezgodności są identyfikowane i niwelowane – proces sporządzania raportów i analiz ulega znacznemu usprawnieniu,

 

 • zapewnienie odpowiedniej prędkości działania systemów operacyjnych – hurtownie danych oddzielone są od systemów operacyjnych, dzięki czemu nie spowalniają ich działania,
 • zwiększenie wartości operacyjnej aplikacji biznesowych – hurtownie danych mogą pracować w połączeniu z systemami transakcyjnymi, a w szczególności z rozwiązaniami do zarządzania relacjami z klientem (CRM),
 • bezpieczeństwo przechowywanych danych – wszystkie dane przechowywane są w centralnym repozytorium,
 • efektywne i trafne zarządzanie – hurtownie danych to solidny fundament dla aplikacji wspierających podejmowanie decyzji i kontrolowanie przedsiębiorstwa.
Planowanie i budżetowanie

Oferujemy aplikacje planistyczne umożliwiające pełną kontrolę budżetowania poprzez harmonogramowanie i weryfikację wykonania zadań przypisanych poszczególnym pracownikom.

Dostarczamy systemy, które nie tylko ułatwiają i przyspieszają tworzenie planów, ale również umożliwiają dotarcie do alternatywnych rozwiązań. Na podstawie danych historycznych pozwalają zweryfikować i skorygować zamierzone działania, a ponadto dają możliwość:

 • tworzenia wielowymiarowych budżetów,
 • objęcia procesem budżetowym dowolnych działów organizacji (np.: sprzedaży, produkcji, finansów),

 

 • łatwego tworzenia arkuszy planistycznych,
 • przypisania do poszczególnych obszarów budżetowych odpowiedzialnych za nie osób,
 • ciągłego śledzenia procesu planowania poprzez alerty i powiadomienia,
 • automatycznej konsolidacji budżetów na podstawie wcześniej zdefiniowanych zależności pomiędzy budżetami cząstkowymi,
 • śledzenia wykonywania oraz rozbudowanej analizy odchyleń,
 • tworzenia budżetów w sposób etapowy i iteracyjny,
 • integracji z systemem raportowym istniejącym już w przedsiębiorstwie.
Zarządzanie metadanymi

Metadane w systemie hurtowni danych to informacje, które opisują definicje, znaczenie, pochodzenie oraz zależności pomiędzy danymi. Charakteryzują dokładnie każdy element systemu IT: strukturę danych źródłowych, definicje biznesowe, przepływ informacji między aplikacjami czy też identyfikację zależności między obiektami.

Do zarządzania metadanymi używa się rozwiązań, które usprawniają i porządkują procesy odkrywania, analizowania i pojmowania zależności pomiędzy licznymi obiektami w systemach IT oraz informacjami w globalnej perspektywie całego przedsiębiorstwa.

 

W praktyce pozwalają swoim użytkownikom m. in.:

 • zrozumieć z jakiego miejsca w systemie źródłowym płyną dane, jakim przekształceniom są poddawane i dokąd trafiają,
 • oszacować czasochłonność i koszty ewentualnych zmian w systemie, poprzez poznanie wszystkich obiektów, na które ta modyfikacja będzie wpływać, a ponadto zapewnić spójność i poprawność całego zaplanowanego w ten sposób procesu,
 • posiadać zintegrowany, spójny obraz wszystkich metadanych.
Zarządzanie danymi podstawowymi

Master Data Management to zestaw procesów i narzędzi niezbędnych do poprawnego zarządzania i definiowania głównych referencyjnych, ale nie transakcyjnych danych organizacji. Agreguje, zapewnia odpowiednią jakość, spójność i dystrybucję tych właśnie informacji w obrębie całej firmy. Wspiera zarządzanie obszarów takich jak: klient, produkt, konto, pracownik oraz dostawca.

 

 

Implementowane tego typu rozwiązania pozwalają w praktyce na m. in.:

 • korelowanie istotnych danych działu obsługi klienta z informacjami wykorzystywanymi przez marketing, dzięki temu składanie ofert konkretnym klientom na usługi oraz produkty, których jeszcze nie posiadają, a których potrzebują;
 • posiadanie jednego, spójnego systemu danych głównych zamiast kilku lub kilkunastu mniejszych, których równoległe utrzymywanie najczęściej powoduje niezadowolenie i brak satysfakcji klientów, niską wydajność operacyjną, brak wsparcia procesu podejmowania decyzji czy zgodności ze standardami i wymogami regulatorów zewnętrznych;
 • podniesienie konkurencyjności firmy.
Zarządzanie jakością danych

Dla zapewnienia stuprocentowej wiarygodności posiadanych danych, oferujemy usługę zarządzania jakością danych – Data Quality, która pomoże w:

 • tworzeniu poprawnych analiz biznesowych opartych o prawdziwe dane, a tym samym dokładniej obrazujących wszelkie procesy zachodzące w firmie,
 • lepszej obsłudze klienta – dzięki posiadaniu w jednym miejscu i jednej spójnej formie wszystkich informacji na jego temat,

 

 • odkryciu nowych szans i obszarów rozwoju – na podstawie pozyskanej wiedzy o relacjach i zależnościach między konkretnymi danymi,
 • obniżeniu kosztów – dzięki zmniejszeniu ryzyka błędnych decyzji biznesowych.
Integracja danych

Podstawowym elementem każdego rozwiązania klasy Business Intelligence są dobrze opracowane procesy integracji danych, zwane potocznie procesami ETL (z ang.: Extraction, Transformation, Loading).

Poprawnie zdefiniowane procesy ETL umożliwiają zamienienie ogromnej ilości różnorodnych danych, w łatwo dostępne, usystematyzowane i użyteczne dla każdej firmy informacje. Innymi słowy pozwalają:

 • wydobyć dane z systemów źródłowych (Extraction) – od plików tekstowych i zestawień Excel, przez wszystkie systemy relacyjnych baz danych (Oracle, Sybase, DB2), po aplikacje klasy ERP takie jak SAP R/3;

 

 • przetransformować dane źródłowe w jednolity, zintegrowany zestaw informacji (Transformation) – w trakcie transformacji wykonywane są dowolne konwersje, agregacje, przeliczenia i kalkulacje na danych źródłowych, zgodnie z algorytmami biznesowymi. Sprawdzona zostaje ich integralność i zapewniona jest spójność raportów. Aby wynik pracy był jak najlepszy wykorzystane zostają sprawdzone mechanizmy zarządzania jakością danych – Data Quality oraz Data Cleansing;
 • wprowadzić informacje do systemów docelowych (Loading).

Docelowe systemy raportowe procesów ETL, podobnie jak w przypadku systemów źródłowych, mogą być w pełni dowolne: od plików płaskich, przez różnorodne aplikacje zewnętrzne i zewnętrzne systemy raportowe, po dedykowane hurtownie danych.

Skorzystaj z darmowych konsultacji
i dowiedz sie więcej o możliwościach współpracy z JCommerce
Skontaktuj się z nami!

Dlaczego Business Intelligence?

Wizualizacja danych
Dzięki właściwym technikom wizualizacyjnym możliwe jest zarówno tworzenie rozbudowanych raportów, jak i zaawansowana analiza danych oraz bieżące monitorowanie sytuacji w firmie z pomocą odpowiednio zdefiniowanych mierników KPI.
 
Sztuczna Inteligencja
Sztuczna Inteligencja to zaawansowane rozwiązania wykorzystywane w biznesie, pozwalające na automatyzację procesu podejmowania decyzji w oparciu o dane. Może dostarczać informacji na temat trendów, przewidywać zdarzenia czy proponować rozwiązania.
 
Raportowanie
Systemy Business Intelligence umożliwiają zbieranie danych z różnych źródeł i prezentowanie ich w sposób spójny, przejrzysty i intuicyjny.
 
Data Science & Big Data
Zadaniem analityka jest praca na danych w taki sposób, żeby wydobyć z nich wiedzę na temat zjawisk zarówno w przedsiębiorstwie, jak i poza nim oraz znaleźć występujące między nimi korelacje. Następnie wiedza jest dostarczana w przystępnej formie osobom podejmującym decyzje biznesowe.
 
Uczenie maszynowe
Dzięki uczeniu maszynowemu komputery są w stanie w sposób zautomatyzowany optymalizować procesy w przedsiębiorstwie czy tworzyć analizy predykcyjne służące np. do przewidywania awarii maszyn, dzięki czemu można dokonać niezbędnych napraw, zanim dojdzie do usterki i przestoju.

Technologie wykorzystywane w projektach

Bazy danych
 • Microsoft SQL Server 2019/2017/2016/2014/2012/2008/2005/2000
 • Azure SQL Database, Azure Synapse
 • Oracle 12c/11g/10g/9g
 • IBM DB2
 • Teradata
 • PostgreSQL
 • Redshift
 • MySQL
 • Snowflake
ETL
 • Business Objects Integrator/Data Services (+ Data Quality)
 • IBM InfoSphere DataStage (+ Quality Stage)
 • Oracle Warehouse Builder
 • Oracle Data Integrator
 • Microsoft Integration Services
 • Azure Data Factory
 • Informatica PowerCenter (+ Data Quality)
 • Talend Open Studio for Data Integration
 • Pentaho Data Integration (Kettle)
 • Qlik scripting language
 • Power Query
Platformy wirtualizacji danych
 • Denodo
Platformy Master Data Management (MDM)
 • Microsoft Master Data Services + Data Quality Services
 • Qlik Data Catalyst
Platformy/Raportowanie Business Intelligence
 • SAP Business Objects 4.0/3.1
 • SAP Crystal Reports 9/10/XI
 • IBM Cognos 10 BI
 • MicroStrategy 7/8/9
 • Microsoft BI
  • On-premise: SQL Server Reporting Services (SSRS), SQL Server Analysis Services (SSAS) (w trybie Multidimensional + Tabular)
  • Azure Analysis Services, Azure Synapse
  • Power BI w wersji cloud (Power BI Pro, Power BI Premium, Power BI Premium Per User) i w wersji on-premise (Power BI Report Server)
 • Oracle BI Enterprise Edition
 • Pentaho
 • Jasper Reports
 • Oracle Hyperion Planning
 • QlikView
 • Qlik Sense
 • Qlik Analytics Platform
 • NPrinting
 • Tableau

Skontaktuj się z nami!

Dzięki outsourcingowi programistów, zespołów lub całych projektów IT maleją standardowe koszty zatrudnienia, jakie ponosisz, tworząc własny zespół. Zyskujesz także czas, dzięki wyeliminowaniu konieczności prowadzenia czasochłonnych procesów rekrutacyjnych. Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w czym możemy Ci pomóc.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych;
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu .
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom, osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, w tym Inetum Polska Sp. z o.o. – ich pracownikom i współpracownikom, przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.