Nasza strona wykorzystuje ciasteczka by działać jak najsprawniej. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.
JCommerce - Usługi IT

Usługi IT

Dostarczamy kompleksowe usługi w zakresie wdrożeń i zarządzania urządzeniami oraz aplikacjami firmy Apple z wykorzystaniem systemu klasy enterprise mobility management firmy Jamf.

Jamf Pro – przykłady wdrożeń systemu

System do zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa Jamf Pro posiada funkcje, które pozwalają mu na sprostanie wyzwaniom, z którymi klienci zmagają się na co dzień w swoich firmach. Poniżej przedstawiamy przykłady wdrożeń systemu i wykorzystania jego funkcjonalności u klientów, dzięki którym udało się rozwiązać najbardziej palące problemy, usprawnić działanie firmy i osiągnąć dodatkowe korzyści biznesowe.


#1 Nieaktualne oprogramowanie

Firma z branży finansowej miała problem z nieaktualnym oprogramowaniem na urządzeniach Apple swoich pracowników. Ze względów bezpieczeństwa pracownicy posiadali standardowe konta użytkowników, bez możliwości samodzielnego instalowania i aktualizacji oprogramowania. Wszystkie tego typu zadania musiały być więc wykonywane za pośrednictwem lokalnego działu IT.

Rozwiązanie

Zaproponowaliśmy wykorzystanie następujących funkcji systemu do zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa Jamf Pro:

 • Self-Service – dostarczenie aplikacji, a także ich aktualizacji poprzez firmowy sklep aplikacji.
 • Patch management – aktualizacje mogą być w pełni zarządzane przez administratorów, dzięki czemu aktualizacja, w zależności od jej priorytetu może zostać wykonana automatycznie w tle, lub zostać dobrowolnie zainstalowana przez użytkownika.

Zaletą rozwiązania jest możliwość bezproblemowego instalowania aplikacji na urządzeniach użytkowników, a także zarządzania aktualizacjami. Sam proces instalacji jest intuicyjny, dzięki czemu nie wymaga wiedzy technicznej od użytkownika. Zaraz po zainstalowaniu aplikacja jest gotowa do pracy, możliwe jest również dostarczenie licencji, a także usunięcie jej w dowolnym momencie.

Efekt wdrożenia Jamf Pro

Aktualizacje systemowe mogą być również w określonych sytuacjach blokowane i wdrażane do środowiska klienta w momencie pełnej gotowości. Jest to o tyle istotne, że niektóre aplikacje mogą okazać się niekompatybilne z nową wersją systemu. Żeby tego uniknąć, przeprowadzany jest szereg testów, który ma na celu wyeliminowanie problemów po stronie użytkownika.

System pozwala wyeliminować ryzyko problemów z kompatybilnością po aktualizacji, które w skrajnych przypadkach prowadzić mogą nawet do całkowitej niezdolności systemu do ponownego rozruchu. Pełna kontrola nad procesem aktualizacji pozwala również na wyeliminowanie ryzyka zainstalowania zmodyfikowanej aktualizacji ze złośliwym kodem, w przypadku włamania na serwery aktualizacyjne dostawcy oprogramowania.

Dodatkowe korzyści:

 • możliwość globalnego zarządzania aplikacjami,
 • poprawa bezpieczeństwa,
 • wyeliminowanie szeregu problemów z kompatybilnością,
 • znaczne zmniejszenie ilości awarii,
 • oszczędności w dziale IT, dzięki zdecydowanie mniejszej liczbie zadań,
 • wzrost zadowolenia użytkowników.

Dowiedz się więcej o zastosowaniu Apple w biznesie.

 


#2 Problemy z programem antywirusowym

Firma o zasięgu globalnym posiadała centralnie zarządzany system antywirusowy, który jednak podzielony był na wiele serwerów i ich konfiguracji z uwagi na różnice między poszczególnymi regionami geograficznymi. Każdy użytkownik musiał sam dokonać wyboru właściwego oprogramowania z odpowiednią konfiguracją, zdarzały się więc przypadki źle dobranej konfiguracji lub nawet braku oprogramowania antywirusowego na urządzeniach.

Rozwiązanie

Zaproponowaliśmy klientowi wyeliminowanie konieczności manualnej konfiguracji na urządzeniach poprzez zautomatyzowanie procesu instalacji oprogramowania. Wdrożone zostały skrypty wykonywane bezpośrednio na urządzeniu użytkownika, które identyfikują odpowiedni serwer lokalny i wybierają właściwą konfigurację oprogramowania. 

Efekt wdrożenia Jamf Pro

Dzięki całkowitemu zautomatyzowaniu procesu wszystkie urządzenia w firmie otrzymały aktualne oprogramowanie antywirusowe z odpowiednią konfiguracją dla danej lokalizacji.

Dodatkowe korzyści:

 • automatyzacja procesu instalacji i konfiguracji oprogramowania antywirusowego,
 • możliwość monitorowania bezpieczeństwa urządzeń,
 • zdalne, zautomatyzowane zarządzanie aktualizacjami,
 • wyeliminowanie ryzyka braku zabezpieczenia antywirusowego na urządzeniach użytkowników.

#3 Kłopotliwe szyfrowanie urządzeń

Polityka bezpieczeństwa klienta wymagała szyfrowania dysku na komputerach pracowników. Szyfrowanie realizowane było przez dział IT przed przekazaniem komputera pracownikowi. Podczas ręcznego procesu konfiguracji konto użytkownika dodawane było do listy uprawnionych do odblokowania/odszyfrowania dysku. Generowany w tym procesie zapasowy klucz odzyskiwania przepisywany był przez dział IT do wewnętrznej, zabezpieczonej bazy.

Po odejściu jednego z kluczowych pracowników firmy okazało się, że istnieje pilna potrzeba dostępu do danych znajdujących się na jego komputerze, lecz próba odszyfrowania dysku za pomocą zapisanego klucza nie powiodła się. W wyniku błędu ludzkiego klucz został nieprawidłowo wpisany do bazy, przez co dostęp do danych na komputerze był niemożliwy. Podczas wdrażania systemu do zarządzania urządzeniami, klient szczególnie akcentował konieczność wyeliminowania ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości.

Rozwiązanie

W tym celu wykorzystano system Jamf Pro do zautomatyzowania procesu przekazywania klucza odzyskiwania z szyfrowanego komputera bezpośrednio do systemu zarządzania.

Efekt wdrożenia Jamf Pro

System skonfigurowano w taki sposób, że umożliwia regularne weryfikowanie zgodności zapisanego klucza pod kątem możliwości rozszyfrowania dysku komputera, a dziennik zdarzeń dostarcza informacje na temat uprawnionych osób, podejmujących próbę odczytania klucza. W przypadku jakichkolwiek niezgodności możliwe jest zdalne zaktualizowanie klucza odzyskiwania na komputerze i jego synchronizacja z systemem zarządzania.

Dodatkowe korzyści:

 • dostęp do wszystkich zaszyfrowanych urządzeń w obrębie organizacji,
 • zdalne, w pełni zautomatyzowane zarządzanie szyfrowaniem,
 • możliwość okresowej weryfikacji kluczy szyfrowania na wszystkich urządzeniach.

Dowiedz się więcej o systemie do zarządzania urządzeniami Apple.

 


#4 Trudności we wdrażaniu nowych urządzeń

Firma z branży medialnej, której pracownicy byli bardzo rozproszeni po całym świecie, posiadała system zarządzania urządzeniami, jednak dostępny był wyłącznie wewnątrz sieci firmy poprzez VPN. Takie rozwiązanie sprawiało, że każde nowe urządzenie musiało być konfigurowane przez dział IT, a także znacznie ograniczało późniejsze możliwości zarządzania urządzeniami pracowników, z których część przebywała stale w terenie.

Rozwiązanie

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem okazała się migracja systemu do chmury oraz integracja z Device Enrollment Program firmy Apple. 

Efekt wdrożenia Jamf Pro

Wdrożenie systemu pozwoliło nie tylko na zwiększenie możliwości w zakresie zarządzania urządzeniami niezależnie od tego, gdzie fizycznie się one znajdują, ale także umożliwiło wydawanie nowych urządzeń pracownikom pracującym w terenie bezpośrednio od dostawcy (z pominięciem lokalnego działu IT), co znacznie skróciło ten proces i zmniejszyło koszty.

Dodatkowe korzyści:

 • możliwość zarządzania urządzeniami niezależnie od lokalizacji,
 • zwiększenie kontroli,
 • krótszy proces dostarczania nowego sprzętu,
 • niższe koszty w dziale IT.

#5 Brak kontroli nad stanem urządzeń

W firmie posiadającej dużą liczbę komputerów Mac za przygotowanie urządzeń dla pracowników i zarządzanie nimi odpowiedzialny był kilkuosobowy dział IT. Kiedy jednak firma zaczęła się gwałtowniej rozwijać, szybko okazało się, że możliwości działu w zakresie zarządzania rosnącą ilością urządzeń są niewystarczające.

Rozwiązanie

Firma zdecydowała się na wdrożenie systemu do zarządzania mobilnością Jamf Pro, dzięki czemu możliwe było radykalne zmniejszenie nakładów pracy i kosztów działu IT. Udało się to osiągnąć poprzez automatyzację prawie wszystkich procesów związanych z przygotowaniem urządzeń dla pracowników.

Po wdrożeniu systemu okazało się ponadto, że klient jest szczególnie zadowolony z możliwości zaawansowanego raportowania stanu urządzeń.

Efekt wdrożenia Jamf Pro

Dzięki monitorowaniu m.in. zainstalowanych aplikacji i ich wersji, zajętości i stanu technicznego pamięci masowej, ustawień systemu, a także unikalnych kryteriów zaimplementowanych na życzenie firmy, możliwe jest generowanie zaawansowanych raportów, dzięki którym firma jest w stanie lepiej poznać i zrozumieć potrzeby pracowników względem sprzętu. Wnioski z raportów pozwalają optymalizować wiele procesów wewnętrznych, a także dokonywać lepszych wyborów aplikacji i sposobu ich licencjonowania, proaktywnie weryfikować stan techniczny urządzeń i monitorować bezpieczeństwo.

Dodatkowe korzyści:

 • automatyzacja procesów wdrażania nowych urządzeń i zarządzania,
 • monitorowanie stanu urządzeń i sposobu wykorzystywania ich przez pracowników,
 • optymalizacja procesów,
 • wybór aplikacji i licencji najlepiej spełniających oczekiwania użytkowników,
 • zadowolenie pracowników,
 • redukcja kosztów działu IT.

Jesteś zainteresowany wykorzystaniem urządzeń Apple w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami