Dedykowane rozwiązania do ochrony punktów końcowych

Apple szczególną uwagę przykłada do tego, żeby produkowany przez firmę sprzęt był bezpieczny, dzięki czemu już od lat urządzenia z systemami MacOS i iOS uważane są za jedne z najbardziej odpornych na zagrożenia związane z cyberprzestępczością na rynku. Jednak włączenie tych urządzeń w mieszaną infrastrukturę firmy, wymaga zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, zwłaszcza w dobie coraz popularniejszej pracy zdalnej, kiedy kontrola nad urządzeniami jest znacznie mniejsza.
Jamf, producent systemu Jamf Pro, który służy do zarządzania urządzeniami Apple w firmie, wprowadził w związku z tym do swojej oferty dodatkowe rozwiązania, które umożliwiają kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem.

Logo Jamf Protect

Aplikacja do ochrony komputerów Mac

 

System pozwala na podnoszenie bezpieczeństwa urządzeń Apple wykorzystywanych do celów biznesowych.

System Jamf Protect zabezpiecza przed instalowaniem złośliwego oprogramowania w systemie macOS oraz pozwala wykrywać i usuwać zagrożenia typowe dla komputerów Mac.

Oprogramowanie umożliwia również monitorowanie punktów końcowych pod kątem zgodności z systemem Jamf Protect.

Bezpieczeństwo danych w punktach końcowych

 

Jamf Connect to nowe podejście do zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem.

Uwierzytelnianie użytkownika poprzez Active Directory staje się coraz większym wyzwaniem w dobie pracy zdalnej i zespołów rozproszonych. Jamf Connect wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, zapewniając elastyczność centralnego i zdalnego zarządzania użytkownikami, grupami, hasłami i dostępem do aplikacji korporacyjnych oraz zasobów w chmurze.

Przeczytaj o rozwiązaniach Jamf

Rozwiązania Jamf

 

Jamf Protect to nowe narzędzie dla administratorów Apple, które pozwala im chronić firmowe urządzenia Mac. 

 

Maki są uznawane za najbezpieczniejsze urządzenia, jednak użytkowane w sposób nieostrożny, mogą stać się celem ataków. Jak chronić urządzenia z systemem macOS w trakcie pracy zdalnej? Poznaj możliwości, jakie daje w tym zakresie system Jamf Protect.

Przeczytaj artykuł

Kto korzysta z systemów Jamf Protect i Jamf Connect?

Narzędzia Jamf Protect i Jamf Connect są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania wspierające pracę zdalną i mobilny dostęp pracowników do infrastruktury firmy, zwłaszcza w takich kluczowych branżach jak:

 • Bankowość
 • Finanse
 • IT
 • Edukacja
 • Służba zdrowia

A także dla każdej firmy, w której bezpieczeństwo danych i infrastruktury jest kluczowe dla funkcjonowania biznesu.

Weź udział w bezpłatnym demo

Wypełnij formularz i skorzystaj z wersji testowej produktów Jamf. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie urządzeń Apple w swojej firmie.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celu utworzenia darmowego konta demonstracyjnego w systemie Jamf.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) w celach przeprowadzenia demo aplikacji, handlowych, marketingowych, rekrutacyjnych lub na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  3. 3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. 4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. 5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. 6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. 7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.