Apple szczególną uwagę przykłada do tego, żeby produkowany przez firmę sprzęt był bezpieczny, dzięki czemu już od lat urządzenia z systemami MacOS i iOS uważane są za jedne z najbardziej odpornych na zagrożenia związane z cyberprzestępczością na rynku. Jednak włączenie tych urządzeń w mieszaną infrastrukturę firmy, wymaga zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, zwłaszcza w dobie coraz popularniejszej pracy zdalnej, kiedy kontrola nad urządzeniami jest znacznie mniejsza.

Jamf, producent systemu Jamf Pro, który służy do zarządzania urządzeniami Apple w firmie, wprowadził w związku z tym do swojej oferty dodatkowe rozwiązania, które umożliwiają kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem.

System pozwala na podnoszenie bezpieczeństwa urządzeń Apple wykorzystywanych do celów biznesowych.

System Jamf Protect zabezpiecza przed instalowaniem złośliwego oprogramowania w systemie macOS oraz pozwala wykrywać i usuwać zagrożenia typowe dla komputerów Mac.

Oprogramowanie umożliwia również monitorowanie punktów końcowych pod kątem zgodności z systemem Jamf Protect.

Jamf Connect to nowe podejście do zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem.

Uwierzytelnianie użytkownika poprzez Active Directory staje się coraz większym wyzwaniem w dobie pracy zdalnej i zespołów rozproszonych. 

Jamf Connect wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, zapewniając elastyczność centralnego i zdalnego zarządzania użytkownikami, grupami, hasłami i dostępem do aplikacji korporacyjnych oraz zasobów w chmurze.

Rozwiązania Jamf

Jamf Protect to nowe narzędzie dla administratorów Apple, które pozwala im chronić firmowe urządzenia Mac. 
Maki są uznawane za najbezpieczniejsze urządzenia, jednak użytkowane w sposób nieostrożny, mogą stać się celem ataków. Jak chronić urządzenia z systemem macOS w trakcie pracy zdalnej? Poznaj możliwości, jakie daje w tym zakresie system Jamf Protect.

Przeczytaj artykuł

Jamf Protect i Jamf Connect – dla kogo?

Narzędzia Jamf Protect i Jamf Connect są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania wspierające pracę zdalną i mobilny dostęp pracowników do infrastruktury firmy, zwłaszcza w takich kluczowych branżach jak:

A także dla każdej firmy, w której bezpieczeństwo danych i infrastruktury jest kluczowe dla funkcjonowania biznesu.

Weź udział w bezpłatnym demo

Wypełnij formularz i skorzystaj z wersji testowej produktów Jamf. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie urządzeń Apple w swojej firmie.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celu utworzenia darmowego konta demonstracyjnego w systemie Jamf Protect lub Jamf Connect.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.