Eksperci w zarządzaniu urządzeniami Apple

Administratorzy macOS z JCommerce posiadają doświadczenie we wdrażaniu urządzeń Apple w korporacjach o zasięgu globalnym, a łączny wolumen administrowanych przez nich urządzeń macOS z pomocą systemu Jamf Pro przekroczył 30 000.

Nasze doświadczenie oparte jest na współpracy z klientami z tak wymagających branż jak bankowość, ubezpieczenia, multimedia czy agencje prasowe. Nie tylko oferujemy system Jamf, ale także sami z niego korzystamy.

Czym jest Jamf Pro? Dowiedz się jak Jamf Pro pomaga organizacjom osiągać sukces z urządzeniami Apple i zwiększać potencjał użytkowników.
Czytaj więcej

Przykłady wdrożeń systemu

W przedstawionych case studies omawiamy sytuacje, w których nasi Klienci zmagali się z nieaktualnym oprogramowaniem, problemami z programami antywirusowymi, kłopotliwym szyfrowaniem urządzeń i trudnościami we wdrażaniu nowych urządzeń oraz brakiem kontroli nad ich stanem.

#1 Nieaktualne oprogramowanie

Firma z branży finansowej miała problem z nieaktualnym oprogramowaniem na urządzeniach Apple swoich pracowników. Ze względów bezpieczeństwa pracownicy posiadali standardowe konta użytkowników, bez możliwości samodzielnego instalowania i aktualizacji oprogramowania. Wszystkie tego typu zadania musiały być więc wykonywane za pośrednictwem lokalnego działu IT.

Zaproponowaliśmy wykorzystanie następujących funkcji systemu do zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa Jamf Pro:

 • Self-service – dostarczenie aplikacji, a także ich aktualizacji poprzez firmowy sklep aplikacji.
 • Patch management – aktualizacje mogą być w pełni zarządzane przez administratorów, dzięki czemu aktualizacja, w zależności od jej priorytetu, może zostać wykonana automatycznie w tle lub dobrowolnie zainstalowana przez użytkownika.

Zaletą rozwiązania jest możliwość bezproblemowego instalowania aplikacji na urządzeniach użytkowników, a także zarządzania aktualizacjami. Sam proces instalacji jest intuicyjny, dzięki czemu nie wymaga wiedzy technicznej od użytkownika. Zaraz po zainstalowaniu aplikacja jest gotowa do pracy, możliwe jest również dostarczenie licencji, a także usunięcie jej w dowolnym momencie.

Efekt wdrożenia Jamf Pro

Aktualizacje systemowe mogą być również w określonych sytuacjach blokowane i wdrażane do środowiska klienta w momencie pełnej gotowości. Jest to o tyle istotne, że niektóre aplikacje mogą okazać się niekompatybilne z nową wersją systemu. Żeby tego uniknąć, przeprowadzany jest szereg testów, który ma na celu wyeliminowanie problemów po stronie użytkownika.

System pozwala wyeliminować ryzyko problemów z kompatybilnością po aktualizacji, które w skrajnych przypadkach prowadzić mogą nawet do całkowitej niezdolności systemu do ponownego rozruchu. Pełna kontrola nad procesem aktualizacji pozwala również na wyeliminowanie ryzyka zainstalowania zmodyfikowanej aktualizacji ze złośliwym kodem w przypadku włamania na serwery aktualizacyjne dostawcy oprogramowania.

Dodatkowe korzyści:

 • możliwość globalnego zarządzania aplikacjami,
 • poprawa bezpieczeństwa,
 • wyeliminowanie szeregu problemów z kompatybilnością,
 • znaczne zmniejszenie ilości awarii,
 • oszczędności w dziale IT dzięki zdecydowanie mniejszej liczbie zadań,
 • wzrost zadowolenia użytkowników.

#2 Problemy z programem antywirusowym

Firma o zasięgu globalnym posiadała centralnie zarządzany system antywirusowy, który jednak podzielony był na wiele serwerów i ich konfiguracji z uwagi na różnice między poszczególnymi regionami geograficznymi. Każdy użytkownik musiał sam dokonać wyboru właściwego oprogramowania z odpowiednią konfiguracją, zdarzały się więc przypadki źle dobranej konfiguracji lub nawet braku oprogramowania antywirusowego na urządzeniach.

Rozwiązanie:

Zaproponowaliśmy klientowi wyeliminowanie konieczności manulanej konfiguracji na urządzeniach poprzez zautomatyzowanie procesu instalacji oprogramowania. Wdrożone zostały skrypty wykonywane bezpośrednio na urządzeniu użytkownika, które identyfikują odpowiedni serwer lokalny i wybierają właściwą konfigurację oprogramowania. 

Efekt wdrożenia Jamf Pro:

Dzięki całkowitemu zautomatyzowaniu procesu wszystkie urządzenia w firmie otrzymały aktualne oprogramowanie antywirusowe z odpowiednią konfiguracją dla danej lokalizacji.

Dodatkowe korzyści:

 • automatyzacja procesu instalacji i konfiguracji oprogramowania antywirusowego,
 • możliwość monitorowania bezpieczeństwa urządzeń,
 • zdalne, zautomatyzowane zarządzanie aktualizacjami,
 • wyeliminowanie ryzyka braku zabezpieczenia antywirusowego na urządzeniach użytkowników.

#3 Kłopotliwe szyfrowanie urządzeń

Polityka bezpieczeństwa klienta wymagała szyfrowania dysku na komputerach pracowników. Szyfrowanie realizowane było przez dział IT przed przekazaniem komputera pracownikowi. Podczas ręcznego procesu konfiguracji konto użytkownika dodawane było do listy uprawnionych do odblokowania/odszyfrowania dysku. Generowany w tym procesie zapasowy klucz odzyskiwania przepisywany był przez dział IT do wewnętrznej, zabezpieczonej bazy.

Po odejściu jednego z kluczowych pracowników firmy okazało się, że istnieje pilna potrzeba dostępu do danych znajdujących się na jego komputerze, lecz próba odszyfrowania dysku za pomocą zapisanego klucza nie powiodła się. W wyniku błędu ludzkiego klucz został nieprawidłowo wpisany do bazy, przez co dostęp do danych na komputerze był niemożliwy. Podczas wdrażania systemu do zarządzania urządzeniami klient szczególnie akcentował konieczność wyeliminowania ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości.

Rozwiązanie:

W tym celu wykorzystano system Jamf Pro do zautomatyzowania procesu przekazywania klucza odzyskiwania z szyfrowanego komputera bezpośrednio do systemu zarządzania.

Efekt wdrożenia Jamf Pro:

System skonfigurowano w taki sposób, że umożliwia regularne weryfikowanie zgodności zapisanego klucza pod kątem możliwości rozszyfrowania dysku komputera, a dziennik zdarzeń dostarcza informacje na temat uprawnionych osób podejmujących próbę odczytania klucza. W przypadku jakichkolwiek niezgodności możliwe jest zdalne zaktualizowanie klucza odzyskiwania na komputerze i jego synchronizacja z systemem zarządzania.

Dodatkowe korzyści:

 • dostęp do wszystkich zaszyfrowanych urządzeń w obrębie organizacji,
 • zdalne, w pełni zautomatyzowane zarządzanie szyfrowaniem,
 • możliwość okresowej weryfikacji kluczy szyfrowania na wszystkich urządzeniach.

#4 Trudności we wdrażaniu nowych urządzeń

Firma z branży medialnej, której pracownicy byli bardzo rozproszeni po całym świecie, posiadała system zarządzania urządzeniami, jednak dostępny był wyłącznie wewnątrz sieci firmy poprzez VPN. Takie rozwiązanie sprawiało, że każde nowe urządzenie musiało być konfigurowane przez dział IT, a także znacznie ograniczało późniejsze możliwości zarządzania urządzeniami pracowników, z których część przebywała stale w terenie.

Rozwiązanie:

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem okazała się migracja systemu do chmury oraz integracja z Device Enrollment Program firmy Apple.

Efekt wdrożenia Jamf Pro

Wdrożenie systemu pozwoliło nie tylko na zwiększenie możliwości w zakresie zarządzania urządzeniami niezależnie od tego, gdzie fizycznie się one znajdują, ale także umożliwiło wydawanie nowych urządzeń pracownikom pracującym w terenie bezpośrednio od dostawcy (z pominięciem lokalnego działu IT), co znacznie skróciło ten proces i zmniejszyło koszty.

Dodatkowe korzyści:

 • możliwość zarządzania urządzeniami niezależnie od lokalizacji,
 • zwiększenie kontroli,
 • krótszy proces dostarczania nowego sprzętu,
 • niższe koszty w dziale IT.

#5 Brak kontroli nad stanem urządzeń

W firmie posiadającej dużą liczbę komputerów Mac za przygotowanie urządzeń dla pracowników i zarządzanie nimi odpowiedzialny był kilkuosobowy dział IT. Kiedy jednak firma zaczęła się gwałtowniej rozwijać, szybko okazało się, że możliwości działu w zakresie zarządzania rosnącą liczbą urządzeń są niewystarczające.

Rozwiązanie:

Firma zdecydowała się na wdrożenie systemu do zarządzania mobilnością Jamf Pro, dzięki czemu możliwe było radykalne zmniejszenie nakładów pracy i kosztów działu IT. Udało się to osiągnąć poprzez automatyzację prawie wszystkich procesów związanych z przygotowaniem urządzeń dla pracowników.

Po wdrożeniu systemu okazało się ponadto, że klient jest szczególnie zadowolony z możliwości zaawansowanego raportowania stanu urządzeń.

Efekt wdrożenia Jamf Pro:

Dzięki monitorowaniu m.in. zainstalowanych aplikacji i ich wersji, zajętości i stanu technicznego pamięci masowej, ustawień systemu, a także unikalnych kryteriów zaimplementowanych na życzenie firmy możliwe jest generowanie zaawansowanych raportów, dzięki którym firma jest w stanie lepiej poznać i zrozumieć potrzeby pracowników względem sprzętu. Wnioski z raportów pozwalają optymalizować wiele procesów wewnętrznych, a także dokonywać lepszych wyborów aplikacji i sposobu ich licencjonowania, proaktywnie weryfikować stan techniczny urządzeń i monitorować bezpieczeństwo.

Dodatkowe korzyści:

 • automatyzacja procesów wdrażania nowych urządzeń i zarządzania,
 • monitorowanie stanu urządzeń i sposobu wykorzystywania ich przez pracowników,
 • optymalizacja procesów,
 • wybór aplikacji i licencji najlepiej spełniających oczekiwania użytkowników,
 • zadowolenie pracowników,
 • redukcja kosztów działu IT.

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o zastosowaniu Apple w biznesie

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.