Jamf Pro to narzędzie klasy Enterprise Mobility Management, które umożliwia połączenie wielu różnych systemów, m.in. do zarządzania urządzeniami, tożsamością, aplikacjami czy wirtualizacją, w celu stworzenia jednego cyfrowego miejsca pracy. W przypadku urządzeń z systemem iOS Jamf Pro pozwala również na oddzielenie aplikacji wykorzystywanych w pracy od aplikacji prywatnych, zapobiegając przepływowi danych między nimi, co gwarantuje zarówno bezpieczeństwo, jak i prywatność użytkowników.

Co najważniejsze, dzięki Jamf Pro zyskujesz możliwość integracji urządzeń Apple (macOS oraz iOS) w swoim środowisku biznesowym, bez względu na obecną architekturę. System bezproblemowo integruje się z Microsoft Intune lub Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), sprawiając, że wszystkie urządzenia Mac i PC w Twojej firmie będą ze sobą zgodne.

Usługi JCommerce w zakresie zarządzania urządzeniami Apple z systemem Jamf Pro

JCommerce posiada zespół administratorów, którzy dysponują bogatym doświadczeniem technicznym w zakresie zarządzania infrastrukturą Apple poprzez system Jamf Pro, a także wiedzą biznesową na temat wdrożeń infrastruktury Apple oraz audytu istniejących rozwiązań. W ramach usług oferujemy:

 • audyt posiadanej infrastruktury
 • integrację systemu Jamf Pro z obecną infrastrukturą (LDAP, SSO, CA, Intune, Office 365)
 • dostawę nowego sprzętu
 • zarządzanie aplikacjami i aktualizacjami systemu operacyjnego
 • konfigurację zabezpieczeń (CIS Benchmark)
 • bieżące zarządzanie systemem Jamf Pro oraz serwis aplikacji
 • monitorowanie i raportowanie nieprawidłowości w środowisku
 • Jamf Pro Managed Services

Doświadczenie JCommerce

Administratorzy macOS z JCommerce posiadają doświadczenie we wdrażaniu urządzeń Apple w korporacjach o zasięgu globalnym, w takich sektorach jak bankowość, ubezpieczenia, multimedia czy agencje prasowe. Łączny wolumen administrowanych przez nich urządzeń macOS przekracza 30 000.

Umiejętności naszych administratorów potwierdzają certyfikaty:

 • Jamf 200 (wcześniej Certified Casper Technician)
 • Jamf 300 (wcześniej Certified Casper Administrator)
 • Jamf 350 (wcześniej Certified JSS Administrator)
 • Jamf 400 (wcześniej Certified Casper Expert)
 •  

a także certyfikat Apple:

 • Apple Certified Support Professional

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o zastosowaniu Apple w biznesie

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Usługi JCommerce w zakresie zarządzania urządzeniami Apple z systemem Jamf Pro

JCommerce posiada zespół administratorów, którzy dysponują bogatym doświadczeniem technicznym w zakresie zarządzania infrastrukturą Apple poprzez system Jamf Pro, a także wiedzą biznesową na temat wdrożeń infrastruktury Apple oraz audytu istniejących rozwiązań. W ramach usług oferujemy:

 • audyt posiadanej infrastruktury
 • integrację systemu Jamf Pro z obecną infrastrukturą (LDAP, SSO, CA, Intune, Office 365)
 • dostawę nowego sprzętu
 • zarządzanie aplikacjami i aktualizacjami systemu operacyjnego
 • konfigurację zabezpieczeń (CSI Benchmark)
 • bieżące zarządzanie systemem Jamf Pro oraz serwis aplikacji
 • monitorowanie i raportowanie nieprawidłowości w środowisku
 • Jamf Pro Managed Services
Jesteś zainteresowany wykorzystaniem urządzeń Apple w swojej firmie?
Napisz do nas