Starszy Programista Java

dostępny od ...

powrót

10 lat doświadczenia

C1 angielski

Umiejętności programistyczne i kompetencje

Języki programowania
Java SE 8

Frameworki
Hibernate, Spring (Core, MVC, Boot, Cloud, Security, Data, Social etc.)

Bazy danych
SQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle DB

Web
JavaScript, HTML, CSS

Inne
JPA, Junit, Mockito, Maven, Jenkins, Sonar, Docker , Apache, GIT, REST, KAFKA, Kubernetes, AWS

Wybrane projekty

Platforma ubezpieczeniowa

Aplikacja wspierająca zarządzanie dla niemieckiego klienta z branży ubezpieczeń. Rozwiązanie zostało zaprojektowane przy użyciu mikroserwisów. Technologie: Java 8, Spring boot, REST, Kafka, Docker, Kubernetes, MSSQL, Junit, Maven, JPA, Sonar, Jenkins

Aplikacja do zbierania opinii

Prace zakładały stworzenie aplikacji internetowej do refaktoryzacji monolitu, służącego do zbierania opinii o biznesie. Aplikacja wykorzystuje funkcje chmury AWS i wystawia punkty styku aplikacji REST. Technologie: Java 8, REST, Spring( Spring Data, Spring MVC, Spring Boot), JPA, Spring, RabbitMQ, JPA/Hibernate, AWS Cloud (SQS, SNS, S3, EC2, ElasticBeanstalk, API Gateway, AWS Lambda), JUnit, Mockito, Maven, Jenkins, Sonar, Docker

Aplikacja monitorująca tętno

Aplikacja internetowa służąca do zarządzania i analizowania danych z urządzeń monitorujących tętno. Aplikacja oparta na frameworku GWT, która korzysta z usług internetowych RESTfull. Technologie: Java 8, GWT, REST

Certyfikaty

AWS Certified Developer - Associate ; EMC Content Management Foundations ; Alfresco Certified Engineer ; Oracle Certified Expert Java Platform EE 6 Web Component Developer (SCWCD) ; Oracle Certified Professional Java SE 6 Programmer (OCPJP)