Specjalista Quality Assurance

dostępny od ...

powrót

3 lat doświadczenia

B2 angielski

Umiejętności programistyczne i kompetencje

Języki programowania
Java

Testowanie
Selenium WebDriver, REST Assured, TestNG, Junit, Ranorex, JMeter, Postman, Serenity, AssertJ

Bazy Danych
PostgreSQL, MS SQL Server

Inne
Visual Studio Team Services, Microsoft Test Management, JSON, XML, JIRA, Jenkins, TestRail, Confluence, Notepad++, Git, Maven, Bitbucket

IDE
IntelliJ IDEA

Wybrane projekty

Aplikacja webowa

Innowacyjny projekt dla branży ubezpieczeń samochodowych dotyczący rozwiązań związanych z identyfikacją cyfrową. Celem prac było opracowanie i wdrożenie dedykowanego procesu testowego oraz narzędzi do realizacji testów manualnych i automatycznych. Zakres odpowiedzialności obejmował m.in. zaprojektowanie, kodowanie i wykonywanie automatycznych testów GUI i API i utrzymywanie istniejących scenariuszy testów automatycznych. Technologie: Java 8, Selenium WebDriver, RestAssured, Serenity, JUnit, MS SQL Server, REST API, Postman, Jenkins, JIRA, Confluence, Bitbucket, JSON, GIT

Aplikacja mobilna

Projekt dla zagranicznego klienta mający na celu stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej weryfikację i przeprowadzanie płatności elektronicznych w różnych serwisach. Zadania dotyczyły testów manualnych frontendu i backendu, w tym tworzenia przypadków testowych. Technologie: REST API, Postman, Jenkins, TestRail, JIRA, Confluence, PostgreSQL, JSON

Certyfikaty

ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL)