Programista .NET

dostępny od ...

powrót

14 lat doświadczenia

B2 angielski

B2 włoski

Umiejętności programistyczne i kompetencje

Języki programowania
C#, T-SQL, JavaScript, TypeScript

Frameworki
.NET Framework, WinForms, WPF, ASP.NET WebAPI, Angular

Bazy danych
Microsoft SQL Server, Firebird, MySQL, PostgreSQL

Web
JavaScript, HTML, CSS, Angular, Bootstrap, npm, gulp

Inne
TDD: xUnit, Moq; BDD: SpecFlow, Jasmine; swagger; GIT, gitlab, BitBucket, SVN, TFS; SOLID principles and design patterns

Wybrane projekty

Aplikacja do zarządzania cyklem życia produktu

Celem projektu dla firmy z branży przemysłowej było stworzenie aplikacji do zarządzania cyklem życia produktu. W aplikacji można konfigurować wiele danych m.in. przepływ pracy, czy elementy dotyczące klienta. Technologie: ASP.NET, git, BitBucket, SQL Server, asmx web services, NUnit

System obsługi klienta 

System obsługi klienta związany z usługami drukowania, który ułatwia kadrze managerskiej komunikację z klientem. System umożliwia automatyczne wysyłanie dokumentów, wybierając przy tym kanały dystrybucji takie jak e-mail, czy Facebook Messenger. Zadania polegały na aktualizacji architektury systemu, dodaniu nowych funkcjonalności, czy rozwoju panelu administracyjnego dla klientów. Technologie: ASP.NET WebAPI, swagger, Angular 4, git, gitlab, Entity Framework, SQL Server, asmx web services, xUnit, SpecFlow, Jasmine, WPF

Kalendarz internetowy

Zadania zakładały stworzenie kalendarza internetowego w Angular 2, który będzie dobrze konfigurowalny. Projekt był częścią propozycji przejścia od zastosowania klasycznego podejścia ASP.NET MVC + jQuery do bardziej oddzielnego zaplecza SPA, aby zapewnić lepszą testowalność aplikacji Technologie: Angular 2, git

Certyfikaty

MCPS: Microsoft Certified Professional; MS: Programming in C#