Programista Java

dostępny od 01/11/2021

powrót

3 lat doświadczenia

B2 angielski

Umiejętności programistyczne i kompetencje

Języki programowania
Java SE 8

Frameworki
Spring, Hibernate(Spring Data JPA)

Bazy danych
SQL, MySQL, Oracle DB

Web
JavaScript, HTML, CSS

Inne
Maven, Gradle, JUnit, Mockito, Hamcrest, GIT, SVN, JIRA, Docker, Spock with groovy, Swagger, Lombok

Wybrane projekty

System bankowy

Celem projektu było stworzenie nowej wersji systemu, umożliwiającej zaciąganie pożyczek przez małe i średnie przedsiębiorstwa. System zautomatyzował pracę doradców minimalizując ryzyko błędu i przyśpieszając proces udzielania pożyczki. Technologie: Java 8, Spring boot, Spring Data JPA, Spring Security, Tomcat, JUnit, Mockito, Maven, GIT, Sonarqube, OracleSQL, SOAP, REST, Lombok, Swagger

Moduł bankowości

Projekt zakładał stworzenie modułu umożliwiającego klientom i doradcom podgląd statystyk dotyczących dochodów i wyników firmy, agregowanych według wielu różnych kryteriów. Dodatkowo moduł pozwolił doradcom na szybsze planowanie spotkań i wysyłanie korespondencji z ankietami Technologie: Java 8, REST, Spring boot, Spring Data JPA, Spring Security, Tomcat, Maven, MSSQL, GIT, Lombok, Swagger