Programista Java

dostępny od 01/12/2021

powrót

10 lat doświadczenia

B2 angielski

Umiejętności programistyczne i kompetencje

Języki programowania
Java SE 8, Java EE, Kotlin, Groovy

Frameworki
Hibernate, Spring

Bazy danych
Oracle DB, MySQL/MariaDB, MS SqlServer, PostgreSQL, MongoDB

Web
HTML, CSS, SCSS, JavaScript, jQuery, SVG/RaphaelJS, XML, AngularJS

Inne
Spring, Vaadin, JDBC, C3p0, Drools/jBMP, JTA/Bitronix, Guice, Antlr, JMS/ActiveMQ, Quartz, Shiro, JAX-WS, JAX-RS, CXF, JAXB, Guava, JUnit, Mockito, AssertJ, WireMock, Spock, MySQL/MariaDB, Oracle DB, MS SqlServer, PostgreSQL, MongoDB, GridFS, Elasticsearch, Logstash, Kibana, Dropwizard Metrics, Spring Metrics, Graphite, Grafana Spring Data, JPA/Hibernate, iBatis/myBatis, Spring Core, Spring MVC, JSP, Servlets, Tomcat, WebSphere AS, JBoss, ServiceMix, CXF, Spring Boot, Spring Cloud, Spring Cloud Sleuth, Zipkin, Spring Cloud Config, Spring Cloud Contract, Spring Boot Admin, Swagger, Logback, Pippo, Vertx, Consul, nginx, JJWT, Jackson, GSON, Spock, Selenium, Geb, Docker, Kubernetes, LiquiBase, Flyway, Gradle, Maven, Jenkins, Bamboo, Azure DevOps Pipelines, Sonar

Wybrane projekty

System dystrybucji benefitów

Projekt dotyczył opracowania systemu do zarządzania dystrybucją i wykorzystaniem benefitów. System został zaprojektowany do użytku przez organizacje i ich pracowników. Strona backendu jest implementowana przy użyciu mikroserwisów i wdrażana w chmurze. Technologie: Kotlin, Spring, Spring Boot, Spring Data, JPA/Hibernate, PostgreSQL, Docker, Kubernetes, Flyway, Maven, nginx, Google Cloud Platform, Azure DevOps Pipelines

System elektromobilności dla dostawcy energii

Prace w projekcie polegały na opracowaniu systemu dla właścicieli pojazdów elektrycznych, umożliwiającego im ładowanie pojazdów za pomocą publicznych ładowarek, aplikacji mobilnej i płatności kartą kredytową. Technologie: Kotlin, Spring, Spring Boot, Spring Data, JPA/Hibernate, PostgreSQL, Docker, Kubernetes, Flyway, Maven, nginx, Google Cloud Platform, Azure DevOps Pipelines, Stripe

System zarządzania danymi

W projekcie dla klienta z branży farmaceutycznej prace polegały na opracowaniu systemu służącego do agregacji danych związanych z innymi firmami farmaceutycznymi i ich aktywami. Dane były pobierane z źródeł zewnętrznych i po zaawansowanym przetwarzaniu – zapisane w systemie. Informacje o firmach i zasobach były udostępniane w interfejsie użytkownika, a decydenci biznesowi mieli możliwość ich komentowania. Technologie: Spring, Spring Boot, Spring Data, JPA/Hibernate, MySQL, JJWT, Jackson, Spock, Flyway, Gradle, Apache POI

Certyfikaty

Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer, Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer