Starszy Programista Java

dostępny od ...

powrót

8 lat doświadczenia

C1 angielski

Umiejętności programistyczne i kompetencje

Języki programowania
Java, Groovy, PHP

Frameworki
Spring, Angular

Bazy danych
Relational (PostgreSQL, MSSQL, MySQL, Oracle, H2), MongoDB, Neo4j

Web
JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, Sass, Webpack

Inne
SCRUM, Agile, Docker, AWS, Microservices, Kafka, Maven, Gradle, GIT, SVN

Wybrane projekty

Cyfrowy portfel ubezpieczeń

Projekt dla firmy z branży ubezpieczeniowej dotyczący cyfrowego portfela ubezpieczeń na komputery i urządzenia mobilne. System oparty na mikroserwisach hostowanych na AWS umożliwił klientom uzyskiwanie ofert i zakup produktów ubezpieczeniowych online. Technologie: Java, Spring, Mapstruct, MySql, SOAP, AWS

Platforma ubezpieczeniowa

Zadania w projekcie dla niemieckiego lidera z branży ubezpieczeń dotyczyły rozwoju mikroserwisu odpowiedzialnego m.in. za rozwiązywanie roszczeń i zarządzania dokumentami. Technologie: Java, Groovy, Spock, Spring (Boot, Data, Cloud), Netflix stack

Zarządzanie terenem

Projekt zakładał tworzenie oprogramowania dla dużych, estońskich i fińskich przedsiębiorstw z branży leśnej. Tworzone oprogramowanie miało służyć m.in. do zarządzania działkami leśnymi, symulacji wzrostu lasu, czy zarządzania siłą roboczą. Aplikacja była ściśle związana z wizualizacją danych przestrzennych. Technologie: Java EE, MSSQL, GWT, OpenLayers, SSRS,

Certyfikaty

Symentis – Building microservices-based applications; BOTTEGA - Asynchronous communication between microservices using Apache Kafka; University of Cambridge – BULATS B2 Certificate, English; C.K. ZETO S.A – Developing of web applications