iOS Developer

dostępny od ...

powrót

5 lat doświadczenia

B2 Angielski

Umiejętności programistyczne i kompetencje

Języki programowania
Swift, C#, Java, PHP, SQL, JavaScript, Objective C(basics)

Biblioteki
SwiftyJSON, Alamofire, CryptoSwift, ObjectMapper, Codable, Starscream, Charts, AFNetworking, RxSwift, RxCocoa, Fuzi, AEXML, SVProgressHUB, Crashlytics-Fabric, Floaty, SWRevealViewController, Kingfisher, oAuth2

Bazy danych
Realm, SQLite, MS SQL Server, Oracle

Inne
In-App Purchase, APN/FCM notifications, basics of native xCode testing tools (Unit Test, UI Test, Performance Test, Instruments), REST and SOAP web services, Universal Links/Firebase Dynamic Links, MVC, MVVM, Clean Architecture, Clean Code, CocoaPods/Carthage/SPM, xib/storyboard/code/size classes, WebRTC, Sockets, GitLab CI


Wybrane projekty

Aplikacje mobilne

Projektowanie i wdrażanie aplikacji mobilnych dla firm z branży media & reklama oraz IT.