IT Architect / DevOps Engineer

dostępny od 28/02/2021

powrót

15 lat doświadczenia

B2 angielski

Umiejętności programistyczne i kompetencje

JEE
EJB, JSP, JSF(PrimeFaces, RichFaces, Tomahawk), JAXB, JAX-RS, JAX-WS, JSTL, JMS, JTA, JavaMail, JDBC, JPA

Frameworki
Spring (Boot, Core, MVC, Security, Data), Struts 2, JBoss Seam, Liferay

ORM
Hibernate, openJPA

Testy
JUnit, TestNG, Mockito, PowerMock, Hamcrest, Spock

Inne
Google Guava, Freemarker, Facelets, OSGI(4.2, 4.3 + Blueprint DI, Apache CXF), GWT (GXT), Kafka

JVM
Java, Groovy (Grails), Scala

Web
HTML, XHTML, CSS, JavaScript (AJAX, jQuery, angularJS)

Bazy danych
Oracle, PostgreSQL, MySQL, IBM DB2, Firebird, Apache Derby, MongoDB, Neo4J

Narzędzia
Eclipse, Intellij IDEA, SVN, GIT, Gerrit, Maven, Gradle, Ant, Jenkins/Hudson, Bamboo, JIRA, Redmine

Serwery
JBoss, GlassFish, Tomcat, WebSphere, OC4J, KARAF

Mikroserwisy
Spring Cloud, Zookeeper

Devops
Docker, Vagrant, Kubernetes, Ansible

Architektura
Microservices, SOA, CQRS, Event Sourcing, Event Driven Architecture, Hexagonal (Ports and adapters)

Wybrane projekty

Verimi

Budowa centralnej platformy zarządzania tożsamością, która umożliwia klientowi zarządzanie jego usługami z jednego miejsca. Technologie: Java, Groovy, Spring (Boot, Data, Cloud), Netflix stack

Platforma dla firmy ubezpieczeniowej

System służący do zarządzania dokumentami i roszczeniami firmy. Platforma oparta o architekturę mikroserwisową. Technologie: Java, Groovy, Sprint (Boot, Data, Cloud), Netflix stack

System kontroli zgodności z jakością

Narzędzie służące do identyfikowania, śledzenia i korygowania jakości oraz uzupełniania luk i problemów w firmie. Technologie: Java 8, Spring (Boot, Data, Security, LDAP, MVC), Spock, Angular JS, Bower

Certyfikaty

Oracle Certified Expert, EE 6 Web Services Developer, Oracle Certified Expert, EE 6 Enterprise JavaBeans Developer, Design patterns in practical application, Akademia Kompetencji JCommerce, Information Security Manager (ISO 27001), MongoDB Certified Developer, Oracle Certified Expert, EE 6 Web Component Developer, Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer