Misja

Misją Centrum jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym dzisiejszy przemysł będzie w stanie sprostać stawianym przed nim wyzwaniom, takim jak realizacja idei Przemysłu 4.0, zrównoważonego rozwoju, zwiększenia wydajności produkcji, z równoczesnym ograniczeniem szkód środowiskowych i społecznych.

W ramach działania Centrum Innowacji dla Przemysłu funkcjonują dedykowane projekty, wspierające technologiczne procesy produkcyjne, a także zarządzanie, planowanie oraz szacowanie ryzyka, przede wszystkim w zakresie przetwarzania i analizy danych oraz kontrolingu w poszczególnych sektorach.

Innowacyjny i zrównoważony rozwój przemysłu

Research & Development - jc icon 256 randd automation white

Internet Rzeczy i automatyzacja

Wykorzystujemy rozwiązania z zakresu automatyki, robotyki, Internetu rzeczy, w celu zwiększania efektywności energetycznej oraz skutecznego zarządzania zasobami i jakością.

Research & Development - jc icon 256 randd energy white

Rozwiązania dla produkcji

Nasze prace badawczo-rozwojowe kierowane są do firm zajmujących się produkcją przemysłową, energetyką, budownictwem, a także tworzeniem zaawansowanych rozwiązań przemysłowych.

Research & Development - jc icon 256 randd international white

Międzynarodowe projekty

Odbiorcami rozwiązań tworzonych w ramach naszych projektów są klienci zarówno w Polsce, jak i za granicą: w Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie.

Research & Development - jc icon 256 randd automation white

Internet Rzeczy i automatyzacja

Wykorzystujemy rozwiązania z zakresu automatyki, robotyki, Internetu rzeczy, w celu zwiększania efektywności energetycznej oraz skutecznego zarządzania zasobami i jakością.

Research & Development - jc icon 256 randd energy white

Rozwiązania dla produkcji

Nasze prace badawczo-rozwojowe kierowane są do firm zajmujących się produkcją przemysłową, energetyką, budownictwem, a także tworzeniem zaawansowanych rozwiązań przemysłowych.

Research & Development - jc icon 256 randd international white

Międzynarodowe projekty

Odbiorcami rozwiązań tworzonych w ramach naszych projektów są klienci zarówno w Polsce, jak i za granicą: w Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie.

Projekty prowadzone w Centrum Innowacji dla Przemysłu

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o projektach realizowanych w Centrum Innowacji dla Przemysłu.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych;
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu .
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom, osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, w tym Inetum Polska Sp. z o.o. – ich pracownikom i współpracownikom, przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.