Centrum Innowacji dla Przemysłu

Centrum Innowacji dla Przemysłu w Katowicach to projekt badawczo-rozwojowy stworzony przez JCommerce w celu gromadzenia i rozwijania kompetencji w zakresie rozwiązań informatycznych dla budownictwa, energetyki, automatyki przemysłowej, robotyki i elektroniki. Zakres projektu obejmuje rozwój istniejących narzędzi informatycznych i tworzenie nowych, a także rozwój szybszych i bezpieczniejszych algorytmów wykorzystywanych do optymalizacji procesów produkcyjnych.

Przemysł 4.0 - polski przemysl w 2020 CTA cover
Raport: Polski przemysł w 2020 r. w liczbach
Pobierz raport

Technologie wspierające przemysł 4.0

Poznaj kluczowe technologie, które zmieniają dzisiejszy przemysł

Robotyka i automatyka przemysłowa

W tej dziedzinie najważniejsze jest programowanie sterowników PLC i aplikacji HMI (interfejs człowiek-maszyna), a także architektura procesów w tzw. inteligentnych fabrykach, w pełni zdigitalizowanych instalacjach przemysłowych, które obsługiwane są przez minimalną liczbę operatorów, wspieranych przez technologie informatyczne.

Mechatronika

Opiera się na wiedzy i umiejętnościach z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania, modelowania, projektowania i eksploatacji produktów oraz procesów produkcyjnych. Jej główne obszary to rozwój systemów mechatronicznych, stworzonych z inteligentnych zespołów i komponentów oraz projektowanie mechatroniczne, czyli metody formułowania i rozwiązywania problemów związanych z tworzeniem i obsługą inteligentnych systemów.

Przemysłowy Internet Rzeczy

Rozwiązania umożliwiające komunikację na linii maszyna-maszyna w ramach procesu produkcyjnego, gromadzenie danych na temat wszystkich aspektów procesu, takich jak zmiana narzędzi, przestoje, prace serwisowe itp.

Systemy ERP

Nowa generacja systemów ERP pełni rolę centralnego systemu dostarczającego dane do zewnętrznych lub wewnętrznych systemów w przedsiębiorstwie, np. systemu Business Intelligence, MES, systemu księgowego, systemu sprzedaży lub systemu zarządzania łańcuchem dostaw.

Smart Data (Business Intelligence i hurtownie danych)

W inteligentnych fabrykach dane generowane są przez wiele urządzeń i przybierają postać strumienia danych, który przepływa w sposób ciągły – analiza ich za pomocą tradycyjnych relacyjnych baz danych może być bardzo trudna lub wręcz niemożliwa. Dlatego konieczne jest stosowanie technologii, które umożliwiają ich przechwytywanie, analizę i wyciąganie wniosków. W tym celu wykorzystuje się zarówno chmurę, Big Data, jak i technologie związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym.

Przemysł 4.0 - transformacja cyfrowa 2 CTA cover
Wspieramy przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej
Dowiedz się więcej
Najważniejsze technologie:
 • PLM – systemy zarządzania cyklem życia produktu
 • MES – systemy realizacji produkcji
 • Przemysłowy Internet Rzeczy – protokoły API, kontrolery wyposażone w RFID, IR, GPS, akcelerometr, kamerę, higrometr itp.
 • Smart Data – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, wizualizacja danych
 • Robotyka – sterowniki PLC, HMI i CNC
 • Języki programowania – .NET, JAVA, C/C ++, VHDL
 • SCADA – systemy nadzorujące przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego
 • SAP
 • Oprogramowanie SPS – jako narzędzia analityczne
 • Oprogramowanie CAD/CAM
 • DevOps
 • Chmura obliczeniowa – Amazon Web Services, Azure
 • Aplikacje w modelu SaaS
 • FMEA – narzędzia do analizy rodzajów i skutków możliwych błędów
 • Wszystkie rodzaje testów oprogramowania (ręczne i automatyczne)

Rozwój rozwiązań przemysłu 4.0

Nasi programiści, a także eksperci Quality Assurance oraz zarządzania projektami są gotowi, aby wesprzeć Twój biznes. Podzielimy się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zaawansowanych rozwiązań przemysłowych i korporacyjnych, żeby pomóc Twojej firmie stawić czoła cyfrowej rzeczywistości i umożliwić jej skorzystanie z nowych możliwości rozwoju.

Pozostańmy w kontakcie

Dowiedz się więcej o zaawansowanych technologiach w obszarze robotyki, automatyki, Internetu Rzeczy i Smart Data.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych;
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu .
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom, osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, w tym Inetum Polska Sp. z o.o. – ich pracownikom i współpracownikom, przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.