Kalkulator kosztów outsourcingu usług IT

Potrzebujesz szybkiej estymacji kosztów usług outsourcingowych w twoim projekcie IT? Wypełnij dane w kalkulatorze i zdobądź dane na temat kosztów wynajmu programistów.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, stanowisko, firma, adres e-mail, nr telefonu, w celu otrzymania informacji handlowej.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty i realizacji szkolenia.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Co wpływa na ostateczny koszt outsourcingu usług IT?

Czas
Cena usługi realizowanej przez specjalistów z JCommerce uzależnione jest od liczby roboczogodzin potrzebnych na wykonanie zadania w danym projekcie. Innymi słowy od przewidywanej długości projektu i liczby osób w niego zaangażowanych.
Stos technologiczny
Im bardziej niszowa jest technologia użyta w projekcie, tym trudniej znaleźć odpowiedniego specjalistę. Dotarcie do właściwej osoby posiadającej określone kompetencje czasami wymaga dodatkowych nakładów pracy rekrutera.
Lokalizacja
Specjaliści JCommerce standardowo pracują z naszych biur zlokalizowanych w Polsce. W razie potrzeby są delegowani na wymagany czas do klienta, np. na czas rozpoczęcia projektu, szkolenia, czy implementacji rozwiązań. Częstość i długość delegacji będzie miał wpływ na ostateczny koszt projektu. W niektórych wypadkach możliwe jest także wynajęcie specjalisty, który będzie pracował bezpośrednio w siedzibie klienta.
Poziom wymaganych kompetencji
W zależności od stopnia skomplikowania projektu, poszczególne zadania mogą być realizowane przez specjalistów o różnym doświadczeniu, umiejętnościach i wiedzy technologicznej. Standardowo przyjmuje się systematykę trójstopniową:
  • Junior – początkujący programista posiadający do kilku lat doświadczenia. Na tym poziomie programiści posiadają kompetencje do projektowania prostych rozwiązań i tworzenia wysokiej jakości kodu. Są doskonałym uzupełnieniem zespołu, w którym jest co najmniej 1 senior developer.
  • Regular – posiadający ponad kilkuletnie doświadczenie w projektach IT, developerzy na tym poziomie są w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy i projektować zaawansowane funkcjonalności aplikacji. Mogą pracować samodzielnie lub w zespołach.
  • Senior – developer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem projektowym cechuje się dużą elastycznością w projektowaniu rozwiązań, potrafi rozwiązań skomplikowane problemy na kilka sposobów. Osoby z takim doświadczeniem posiadają bardzo dużą wiedzę projektową i techniczną, stanowiąc często wyznacznik jakości kodu.
Potrzebujesz szczegółowych informacji na temat outsourcingu usług rozwoju oprogramowania? Skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami!