Jak szybko jesteście w stanie dostarczyć specjalistów?

Posiadamy stały zasób pracowników, którzy są w stanie niemal od razu rozpocząć pracę w projekcie. Jeżeli jednak w danym momencie nie mamy specjalisty z odpowiednimi kompetencjami, jesteśmy w stanie przedstawić pierwsze profile kandydatów w ciągu 2-3 tygodni dla wiodących technologii (JAVA, .NET, PHP, front-end), do 2 miesięcy w przypadku rzadziej spotykanych kompetencji. Do tego należy doliczyć okres weryfikacji po stronie Klienta oraz okres wypowiedzenia kandydata (zazwyczaj 1 miesiąc).

Gdzie będą pracować developerzy i z jakiego sprzętu będą korzystać?

Dla większości Klientów najwygodniejszym rozwiązaniem jest praca zdalna programisty lub zespołów z biur JCommerce z okazjonalnymi wizytami w siedzibie Klienta. Zwykle sprzęt zapewniony jest przez JCommerce, poza sytuacjami kiedy Klient woli dostarczyć własny sprzęt, nad którym ma pełną kontrolę.

Jakie są średnie stawki i od czego zależą, jak wygląda kwestia rozliczeń w ogóle?

Stawki są zależne głównie od technologii oraz poziomu doświadczenia danego specjalisty, dodatkowymi elementami wpływającymi na ich poziom jest również długość projektu, wielkość zespołu oraz lokalizacja. Rozliczenie odbywa się w systemie miesięcznym na podstawie raportu z ilości przepracowanych godzin, po uprzednim potwierdzeniu ich zgodności z raportami godzinowymi Klienta.

Co, jeśli będziemy chcieli zrezygnować z danego developera, albo on sam odejdzie?

Klient ma prawo do rezygnacji ze współpracy ze specjalistą, jeśli nie jest z niej zadowolony. Tego typu sytuacje regulowane są przez odpowiednie zapisy umowy. Jeśli natomiast to developer zdecyduje się odejść, zapewniamy zastępstwo i płynny transfer wiedzy między pracownikami. Koszty transferu nie obciążają klienta, a w interesie JCommerce leży jak najszybsze zastąpienie odchodzącego specjalisty oraz transfer wiedzy.

Skąd będziemy mieć pewność, że dana osoba faktycznie przepracowała tyle godzin, ile podała i czy zrobiła to dobrze?

Większość naszych Klientów monitoruje jakość pracy współpracujących z nimi programistów na bieżąco na podstawie wykonywanych przez nich zadań, zaplanowanych wspólnie na dany czas. Oprócz tego czas pracy raportowany jest podwójnie – w systemie JCommerce oraz w systemie Klienta. Przed rozliczeniem miesięcznym raporty są ze sobą porównywane, a wszelkie rozbieżności wyjaśniane.

Jakie formalności wiążą się z rozpoczęciem współpracy, czym się różni umowa NDA od ramowy ramowej i zlecenia wykonania usługi?

Umowa NDA (Non-Disclosure Agreement) zawiera zapisy gwarantujące poufność przekazywanych informacji, zapewnia więc komfort rozmów i warto podpisać ją w pierwszej kolejności. Umowa ramowa definiuje ogólne ramy i zasady współpracy (nasza zawiera w sobie również zapisy o poufności), natomiast zlecenie wykonania usługi jest dokumentem, który precyzuje zakres, czas oraz szczegóły realizacji w przypadku chęci nawiązania współpracy z konkretnymi specjalistami.

Jak dbacie o kwestie bezpieczeństwa danych?

Dostosowujemy się do procedur i wytycznych klienta, a ze swojej strony jesteśmy przygotowani zarówno od strony formalno-prawnej, proceduralnej, jak i technicznej (firewall, VPN, podwójne łącze, szyfrowanie, polityka bezpieczeństwa IT) do współpracy nawet z najbardziej wymagającymi klientami, takie jak banki czy instytucje publiczne.

W jaki sposób weryfikujecie kandydatów?

Kandydaci są weryfikowanie przez wewnętrzny dział Rekrutacji pod kątem kompetencji miękkich, a następnie przez Technical Solution Managera lub starszego specjalistę, który sprawdza stan wiedzy danego specjalisty podczas rozmowy technicznej. Dodatkowo kandydaci wypełniają test kompetencji programistycznych. Na życzenie Klienta możliwa jest dodatkowa weryfikacja po jego stronie.

Co Was wyróżnia spośród innych firm, oferujących usługi outsourcingu usług IT?

Szybka dostępność specjalistów (nawet z dnia na dzień), elastyczne podejście, a także wsparcie techniczne dla wszystkich naszych specjalistów, dzięki roli Technical Leaderów, którzy pełnią funkcje konsultacyjne i mentorskie.

Na jaki minimalny czas trzeba podpisać zlecenie?

Większość naszych zleceń jest długoterminowych, jednak zdarzają się sytuacje, w których nasi specjaliści są jedynie doraźnym, nawet kilkudniowym, wsparciem, zwłaszcza w przypadku konsultacji czy naprawy błędów lub rozwiązywania problemów.

W jaki sposób JCommerce dba o środowisko (pytania o strategię CSR)?

Mamy wysoką świadomość ekologiczną, dlatego JCommerce podejmuje wiele konstruktywnych działań w celu ochrony środowiska. Regularnie przekazujemy lokalnym szkołom sprzęt komputerowy, który wycofujemy z użycia, dając mu drugie życie. Wyposażamy powierzchnie biurowe w meble wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Wprowadziliśmy program JSwap, w ramach którego pracownicy wymieniają się używanymi przedmiotami. Serwery JCommerce znajdują się w Data Center, gdzie znaczna część energii jest produkowana przy użyciu paneli solarnych. Ponadto wspieramy startupy, które tworzą innowacyjne, ekologiczne rozwiązania.

Jakie są Wasze wyniki finansowe, ile macie przychodu/zysku?

W 2018 roku przychody firmy wyniosły 72 mln złotych.

Czy jest możliwość przejęcia pracownika na stałe?

W wyjątkowych przypadkach, jeśli strony dokonały odpowiednich ustaleń na początku współpracy, to istnieje taka możliwość. Staramy się jednak nie dopuszczać do takich sytuacji, ponieważ inwestujemy w rozwój naszych pracowników i tworzenie zgranych zespołów. Klientowi gwarantuje to dostępność odpowiednich kompetencji w krótkim czasie, a także elastyczność i skalowalność projektów, a nas wyróżnia na tle konkurencji.

Jak wygląda współpraca?

Klient otrzymuje dedykowanego opiekuna biznesowego, Delivery Managera, lub oboje w przypadku dużej liczebności zespołu. Nad pracą specjalistów czuwa dedykowany Team Manager. Podchodzimy z zaangażowaniem do współpracy i zależy nam na szerszym Partnerstwie. Płaska struktura organizacyjna oraz brak korporacyjnych usztywnień ułatwia nam szybkie i sprawne działanie oraz umożliwia dopasowanie się do specyficznych wymagań Klientów.

Jak zarządzacie zespołem?

Każdy developer ma swojego Team Managera będącego jego pierwszym punktem kontaktu, a także wspierających go od strony technicznej oraz pod kątem rozwoju Technical Leaderów oraz Technical Solution Managera. Jeśli cały zespół jest pod naszą kontrolą, pracujemy głównie AGILE’owo, a nad zespołem czuwa Scrum Master.

Jak wygląda praca zespołu zdalnego?

Nowoczesne narzędzia komunikacji oraz cykliczne spotkania niwelują różnice między pracą zdalną, a pracą osób na miejscu.

Czy mogę otrzymać zakres kosztów miesięcznych czy godzinowych?

Koszt pracy możemy przedstawić w formie godzinowej, dziennej, miesięcznej lub wycenić projekt całościowo (w modelu fixed price).

Co, jeżeli projekt się przedłuży lub skończy wcześniej?

Z naszego doświadczenia wynika, że częściej ma miejsce pierwsza sytuacja, dlatego jesteśmy na nią przygotowani i zawsze staramy się zapewnić klientowi możliwość dalszej współpracy z wybranym specjalistą. Zakończenie współpracy z naszym specjalistą przed uzgodnionym w zleceniu terminem również jest możliwa, co regulują warunki umowy uzgodnione przed rozpoczęciem współpracy.

Chcesz wiedzieć więcej?

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych;
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu .
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom, osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, w tym Inetum Polska Sp. z o.o. – ich pracownikom i współpracownikom, przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.