Outsourcing pracowników IT

Kompetencje technologiczne JCommerce

Rozpocznij współpracę z najlepszymi programistami w Polsce

Nasi programiści i inżynierowie realizują swoje zadania w centrach kompetencyjnych zarządzanych przez Technical Solution Managerów, odpowiedzialnych za szkolenia oraz utrzymywanie wiedzy technologicznej na najwyższym poziomie.

Model współpracy

 

Zwykle współpraca z nami rozpoczyna się od outsourcingu kilku specjalistów. Liczba zespołów i ich członków może rosnąć lub maleć, w zależności od aktualnych potrzeb Twojej firmy. Skalowalność współpracy outsourcingowej jest jedną z jej najważniejszych zalet.

JCommerce dostarcza zespoły w oparciu o wypracowaną przez lata strategię, dzięki której jest w stanie zbudować zespoły kilkudziesięciu inżynierów oprogramowania w ciągu kilku miesięcy. W pierwszym etapie trwającym zwykle ok. 2 tygodni jesteśmy w stanie dostarczyć 2-3 kandydatów, a w ciągu kolejnych 4-6 tygodni uzupełniamy zespół o brakujące kompetencje.

Na Twoją prośbę możemy rozpocząć naszą współpracę od okresu próbnego – zazwyczaj wynosi on od miesiąca do dwóch lub skupia się wokół konkretnego zadania. Jest to świetna okazja, abyś sprawdził nasze kompetencje i zdecydował o losach dalszej współpracy.

Onboarding

 

W JCommerce szczególnie dbamy o jakość współpracy naszych pracowników z klientami. W związku z tym przywiązujemy szczególną wagę do prawidłowo przeprowadzonego procesu onboardingu.

Proces ten ma na celu określenie oczekiwań obu stron, celów i zasad współpracy w projekcie.

Cele onboardingu:

 • wprowadzenie pracowników w zakres świadczonych usług i obowiązków obu stron,
 • konfiguracja środowiska pracy,
 • dostarczenie pełnej dokumentacji,
 • Quality Assurance, czyli ustalenie zasad kontroli jakości,
 • wspólne ustalenie planu prac przez klienta i specjalistów.

Koszt outsourcingu IT

Realizacja projektu w modelu outsourcingu IT pozwala na precyzyjną kontrolę kosztów realizacji oraz oszczędności. Koszty związane z rekrutacją specjalisty, w tym także koszt pracy rekrutera, wyposażeniem stanowisk, a także urlopów, ponosi partner outsourcingowy.

Zależy nam, żeby Twój projekt odniósł sukces, dlatego dostarczamy tylko takie rozwiązania, które mają uzasadnienie biznesowe. Przedstawimy plan kosztów realizacji projektu, począwszy od analizy biznesowej, poprzez opracowanie poszczególnych etapów tworzenia rozwiązania, po proces wdrożenia. 

Co wpływa na ostateczny koszt outsourcingu usług IT?

Czas 
Cena usługi realizowanej przez specjalistów z JCommerce uzależnione jest od liczby roboczogodzin potrzebnych na wykonanie zadania w danym projekcie. Innymi słowy, od przewidywanej długości projektu i liczby osób w niego zaangażowanych. 

Stos technologiczny 
Im bardziej niszowa jest technologia użyta w projekcie, tym trudniej znaleźć odpowiedniego specjalistę. Dotarcie do właściwej osoby posiadającej określone kompetencje czasami wymaga dodatkowych nakładów pracy rekrutera. 

Lokalizacja 
Specjaliści JCommerce standardowo pracują z naszych biur zlokalizowanych w Polsce. W razie potrzeby są delegowani na wymagany czas do klienta, np. na czas rozpoczęcia projektu, szkolenia czy implementacji rozwiązań. Częstość i długość delegacji będą miały wpływ na ostateczny koszt projektu. W niektórych wypadkach możliwe jest także wynajęcie specjalisty, który będzie pracował bezpośrednio w siedzibie klienta. 

Poziom wymaganych kompetencji 
W zależności od stopnia skomplikowania projektu, poszczególne zadania mogą być realizowane przez specjalistów o różnym doświadczeniu, umiejętnościach i wiedzy technologicznej. Standardowo przyjmuje się systematykę trójstopniową: 

 • Junior – początkujący programista posiadający do kilku lat doświadczenia. Na tym poziomie programiści posiadają kompetencje do projektowania prostych rozwiązań i tworzenia wysokiej jakości kodu. Są doskonałym uzupełnieniem zespołu, w którym jest co najmniej 1 senior developer. 
 • Regular – posiadający ponad kilkuletnie doświadczenie w projektach IT. Developerzy na tym poziomie są w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy i projektować zaawansowane funkcjonalności aplikacji. Mogą pracować samodzielnie lub w zespołach. 
 • Senior – developer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem projektowym, cechuje się dużą elastycznością w projektowaniu rozwiązań, potrafi rozwiązywać skomplikowane problemy na kilka sposobów. Osoby z takim doświadczeniem posiadają bardzo dużą wiedzę projektową i techniczną, stanowiąc często wyznacznik jakości kodu.

Napisz do nas, żeby dowiedzieć się więcej!

Oferujemy wiedzę i doświadczenie programistów specjalizujących się w najpopularniejszych na rynku językach programowania, a także technologiach niszowych, wykorzystywanych w wyspecjalizowanych rozwiązaniach IT.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych;
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu .
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom, osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, w tym Inetum Polska Sp. z o.o. – ich pracownikom i współpracownikom, przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.