Kompleksowe usługi rozwoju oprogramowania i konsultingu IT

Niezależnie od profilu działalności twojej firmy, dopasujemy formę wsparcia technologicznego do Twoich potrzeb i wspólnie zdefiniowanych wymagań projektowych. Dzięki współpracy z naszymi specjalistami, uzyskasz dostęp do najnowszych rozwiązań IT, specjalistycznego know-how, a także gwarancję wysokiej jakości tworzonego oprogramowania. Oferujemy wsparcie w zakresie outsourcingu usług IT, które pomagają w profesjonalny sposób realizować kluczowe projekty technologiczne. Dostarczamy możliwości tworzenia aplikacji w oparciu o nowoczesne metodyki wdrażania oprogramowania jak DevOps, oraz tworzymy architekturę systemów w oparciu o rozwiązania chmurowe.

Dzięki wiedzy naszych ekspertów i dużym doświadczeniu w branży IT, jesteśmy w stanie świadczyć w pełni profesjonalne usługi obejmujące:

 • Outsourcing specjalistycznych kompetencji IT,
 • Outsourcing zespołów projektowych,
 • Transfromację cyfrową (IT Transformation),
 • Wsparcie wdrożeniowe,
 • Doradztwo (IT Consulting).

Potrzebujesz doświadczonego specjalisty IT lub całego zespołu?
Masz pytania?
Napisz do nas

Outsourcing specjalistów IT i kompletnych zespołów (Talent & Team Leasing)

Na rynku IT działamy od 2005 oferując rozwiązania outsourcingu pracowników IT. Podczas współpracy, często pomagamy w budowaniu zespołów specjalistów dedykowanych pod projekt.

Doświadczenie oraz znajomość branży daje nam możliwość dostarczania rozwiązań odpowiadających na zapotrzebowanie zarówno pracownika, jak i klienta. Potwierdzeniem naszych najwyższych standardów w procesie rekrutacji jest nagroda HR Najwyższej Jakości oraz tytuł Pracodawca Jutra.

Oferujemy profesjonalny outsourcing IT, m.in. w zakresie kompetencji takich specjalistów jak:

 • programiści,
 • konsultanci,
 • analitycy biznesowi,
 • administratorzy macOS,
 • Technical Team Leaderzy,
 • Project Managerowie,
 • Testerzy.

Outsourcing programistyczny

Oferujemy kompleksową realizację projektów – od analizy, przez projektowanie i wdrażanie oprogramowania dedykowanego, po konsultacje i opiekę powdrożeniową.

Nasi programiści zajmą się rozwojem danej fazy Twojego projektu lub będą wsparciem technologicznym dla Twojego zespołu IT.

Zawsze dbamy o jakość, dlatego działania projektowe opieramy na wypracowanej metodyce zarządczej – łączymy metodyki zwinne (Scrum) oraz tradycyjne podejście do realizacji projektu (PRINCE2, PMI).

Oferujemy wsparcie w dostarczaniu takich rozwiązań jak:

 • Systemy Business Intelligence,
 • Systemy EMM (Jamf Pro),
 • Systemy portalowe,
 • Systemy mobilne SFA,
 • Portale internetowe,
 • Sklepy internetowe,
 • Aplikacje mobilne,
 • Rozwiązania dedykowane.

Quality Assurance dla branży IT

Zapewniamy wysoką jakość tworzonego oprogramowania dzięki szerokim kompetencjom naszych specjalistów IT w zakresie Quality Assurance, które w szczególności obejmują:

 • testy manualne,
 • testy automatyczne,
 • testy wydajnościowe,
 • testy bezpieczeństwa,
 • audyt procesu testowego,
 • optymalizację procesu testowego,
 • konsultacje.

Naszą politykę jakości opieramy na najlepszych standardach i dobrych praktykach, a także na partnerskiej współpracy.

Outsourcing usług Quality Assurance i testów oprogramowania oferuje możliwość uniknięcia wysokich nakładów finansowych na infrastrukturę, narzędzia i ciągłe szkolenia testerów.

W zależności od potrzeb dostarczamy usługi w następujących modelach:

 • Outsourcing specjalistów Quality Assurance i całych zespołów testerskich – pracownik lub zespół QA przypisany do konkretnego projektu pracuje w siedzibie klienta lub zdalnie z jednego z naszych oddziałów.
 •  Testing as a Service (TaaS) – usługi testerskie wykonywane są na zlecenie w momencie, kiedy pojawia się konkretna potrzeba, bez konieczności zatrudniania konkretnego pracownika, co gwarantuje elastyczność i skalowalność.
 •  Managed Testing Services / Testing Factory – często odpowiadamy za całość procesów związanych z zapewnieniem jakości oprogramowania, w tym zaprojektowanie, zarządzanie i obsługę procesu testowego.

Managed Services

Realizujemy kompleksową usługę zarządzania aplikacjami biznesowymi w środowisku IT, świadczymy też prace utrzymaniowe i wsparcie technologiczne.

W ramach Managed Services projektujemy odpowiedni dla danego środowiska zestaw usług, monitorujemy utrzymywane aplikacje, wykonujemy prace prewencyjne oraz naprawcze, raportujemy stan serwisu oraz prowadzimy działania optymalizacyjne.

Przejmujemy odpowiedzialność za utrzymanie dostępności aplikacji biznesowych, ich wydajność i bezpieczeństwo. Dbamy o odpowiednią skalowalność zasobów naszego serwisu, pozwalającą szybko dostosować się do rozwoju utrzymywanych aplikacji. Zarządzamy poziomem usług, które ustanawia Service Level Agreement (SLA).

Zgodnie z praktykami ITIL funkcjonowanie każdego serwisu opieramy na 5 filarach, w których definiowane są poszczególne procesy serwisu:

 • Strategia serwisu,
 • Projektowanie serwisu,
 • Przekazanie usług,
 • Operacje serwisowe,
 • Ciągły proces doskonalenia.

W ramach usług zarządzanych przejmiemy opiekę nad Twoimi:

 • aplikacjami,
 • bazami danych,
 • systemami EMM (Jamf Pro),
 • aplikacjami klasy Business Intelligence,
 • systemami portalowymi.

Centrum Rozwoju Outsourcingu

Centrum Rozwoju Outsourcingu (Outsourcing Development Center, ODC) to obecnie jeden z najpopularniejszych modeli biznesowych w firmach różnej wielkości, wprowadzany w celu zwiększenia wydajności i zredukowania kosztów operacyjnych przy wykorzystaniu potencjału offshore.

Model ODC jest bardzo skutecznym narzędziem, które zapewni Ci lepsze pozycjonowanie oraz przewidywalność podczas realizacji projektów IT.

W JCommerce oferujemy niezależny model ODC, który daje możliwość zarządzania i dostarczania gotowych rozwiązań poprzez udzielanie różnych form wsparcia podczas całego cyklu życia produktu, w tym:

 • zbieranie wymagań biznesowych,
 • analizę systemu i wybór technologii,
 • projektowanie architektury systemu,
 • programowanie i testowanie,
 • kontrolę jakości,
 • prowadzenie dokumentacji użytkownika.

Naszym zadaniem jest świadczenie usług związanych z administracją i HR (proces rekrutacji kandydatów, ewaluacja, wynagrodzenie, nadzór itp.).

W związku z tym zapewniamy odpowiednie środowisko pracy, a w ramach usługi (nie ograniczając się wyłącznie do tego) również: dedykowaną infrastrukturę sprzętu i oprogramowania, zespół specjalistów pracujących w ramach modelu ODC, nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, scentralizowaną infrastrukturę tworzenia kopii zapasowych, politykę bezpieczeństwa i ochrony danych, mechanizmy ochrony fizycznej, sieciowej oraz IP, a także HR i wsparcie administracji.

Formalności prawne oparte są na umowie NDA, obejmującej każdego pracownika zaangażowanego w projekt oraz umowę ramową z klientem.

Oto co zyskasz w modelu ODC:

 • duży zakres wyboru (wśród programistów różnych technologii, testerów, form wsparcia),
 • zapewnienie niezbędnego wyposażenia i bezpieczeństwa, a także zarządzanie procesami,
 • skalowalność,
 • korzyści finansowe,
 • możliwości zawierania krótkoterminowych kontraktów,
 • łatwa komunikacja (posiadamy 9 biur zlokalizowanych w największych polskich miastach),
 • używamy narzędzi usprawniających kontakt bez względu na miejsce i strefę czasową

Body leasing czy outsourcing pracowników?

W zależności od potrzeb firm i rodzaju biznesu klientów nasi specjaliści wspierają projekty rozwojowe oprogramowania w modelu body leasingu oraz outsourcingu kompetencji IT. W obu przypadkach współpraca obejmuje wykonywanie przez programistów lub innych specjalistów określonych zadań.

Wykorzystujemy sprawdzone metody, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko znaleźć pracowników o określonych kompetencjach. Umożliwiamy partnerom uzyskanie wymiernych korzyści w związku ze skróceniem czasu realizacji projektu, w tym oszczędności z tytułu kosztów administracyjnych oraz prowadzenia rekrutacji na silnie konkurencyjnym rynku.

Kluczowym elementem odróżniającym leasing pracowniczy od outsourcingu IT jest model rozliczania oraz sposób zarządzania zespołem. W pierwszym przypadku, pracę programistów rozlicza się analogicznie do pracowników zatrudnionych w firmie kontrahenta. Podobnie sytuacja ma się z zarządzaniem. Za czas pracy oraz godziny nieprodukcyjne odpowiedzialność także jest po stronie zleceniodawcy. W modelu outsourcingu, firma płaci wyłącznie za czas poświęcony na realizację danych zadań i nie ponosi kosztów nieprodukcyjnych. Dostawca bierze na siebie koszty tworzenia i wyposażenia stanowiska pracy, a także te związane ze wzrostem płac, urlopami czy szkoleniami pracowników.

Skontaktuj się z nami!

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.